MUIC

ติวเข้า MUIC มหิดลอินเตอร์

คอร์สติวเข้า MUIC ประกอบด้วยวิชาภาษาอังกฤษ TOEFL iTP และ Mathematics เพื่อสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University International College หรือ MUIC) 

private class
semi-private class

คอร์สติวเข้า MUIC ที่ House of Griffin มีทั้งหมด 3 ระดับ

House of Griffin เปิดคอร์สติวเข้า MUIC ใน 3 ระดับ ซึ่งในทุก level นั้นนักเรียนจะมีโอกาสในการฝึกฝนทำข้อสอบจริง (past-papers) พร้อมทั้งบรรยากาศจำลองห้องสอบเสมือนจริงและการประเมินคะแนนจากครูผู้สอนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สนามสอบที่นี่ที่เดียวเท่านั้น! 

Brush Up Class
คือ คลาสปรับพื้นฐานให้แก่นักเรียนโดยอาจารย์จะปูพื้นฐานเนื้อหาตั้งแต่แรกพร้อมทั้งการทำฝึกทำแบบฝึกหัด step by step เหมาะสำหรับนักเรียนที่ยังขาดพื้นฐานภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ โดยเมื่อผ่านในคลาสนี้แล้ว นักเรียนจะมีความพร้อมและความมั่นใจในการติวแบบเข้มข้นในหลักสูตรถัดไป 

Regular Class
คือ คลาสเรียนติวเข้มข้อสอบ MUIC ที่เน้นการเจาะลึก skill ทั้งหมดที่ใช้ในการสอบรวมทั้งการตะลุยคลังข้อสอบเก่า (past-papers) กว่า 10 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ นอกจากนี้นักเรียนจะมีโอกาสได้ทำ Mock test หรือการสอบเสมือนจริง ทั้ง 2 ส่วน คือภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์อีกด้วย 

Intensive Class

คอร์สเร่งรัดนี้เหมาะสำหรับนักเรียนทีมีพื้นฐานในระดับหนึ่งและมีข้อจำกัดทางด้านเวลา โดยครูผู้สอนจะเจาะลึกและเน้นไปที่ข้อสอบเก่าเพื่อให้นักเรียนเข้าใจ pattern ของข้อสอบและตอบโจทย์ได้อย่างรวดเร็ว 

Interview Class
ในการสอบเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยมหิดลนั้น นอกจากการสอบข้อเขียนแล้ว มหาวิทยาลัยยังให้ความสำคัญกับการสอบสัมภาษณ์ House of Griffin ได้พัฒนาหลักสูตรเทคนิคสำหรับการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ ซึ่งเน้นเทคนิคในการตอบคำถามทุกรูปแบบเพื่อเตรียมความมั่นใจให้แก่นักเรียน

ปฏิทินในการสมัครสอบเข้า MUIC ประจำปี 2023-2024

MUIC

การยื่นคะแนนแบบ Fast Track 2023-2024

การยื่นคะแนนแบบ Fast Track คือการใช้คะแนนยื่นให้กับทางมหาวิทยาลัยพิจารณาโดยไม่ต้องสอบตรง (Essay Writing + Mathematics) กับทางมหาวิทยาลัยอีก โดยนักเรียนจะต้องมีคะแนนประกอบกันใน 2 ส่วน คือ ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ สำหรับคณะที่สามารถใช้คะแนนภาษาอังกฤษยื่นเพียงอย่างเดียวโดยไม่ต้องสอบ SAT or ACT ได้แก่

  • Communication Design
  • International Relations and Global Affairs and
  • Intercultural Studies and Language
ติวเข้า MUIC

ในช่วงที่ผ่านมา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดให้นักเรียนสามารถยื่นผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นมานอกจาก IELTS, TOEFL, PTE ก็คือการยื่นคะแนน DUOLINGO English Test มีนักเรียนหลายคนส่งคำถามเข้ามาว่า DUOLINGO คืออะไร ขั้นตอนการสอบเป็นอย่างไร วันนี้เราจะมาดูรายละเอียดการสอบ DUOLINGO กันค่ะรวมทั้งเกณฑ์การสอบในวิชาอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด รายละเอียดเพิ่มเติมอ่านได้ที่ www.houseofgriffin.com/blog/duolingo-english-test/

ทำความรู้จัก MUIC ให้มากขึ้น: www.houseofgriffin.com/blog/muic-คือ/


ปรึกษาวางแผนการเรียนการสอบได้ที่
House of Griffin
? 0-2644-6006-7 

This image has an empty alt attribute; its file name is image.png