ติวเข้า MUIDS

คอร์สติวเข้า MUIDS เป็นคอร์สเตรียมสอบเข้าเพื่อเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล (MUIDS) โดยจะเรียนทั้งภาษาอังกฤษ MUIDS Reading & Listening และ Structure & Essay ให้สอดคล้องกับรูปแบบข้อสอบ TOEFL ITP และคณิตศาสตร์ MUIDS Mathematics (for MAP Test) ส่วนสุดท้าย Interview ช่วยเตรียมการสอบสัมภาษณ์เพื่อแสดงทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

คอร์สติวเข้า MUIDS

Test Date
Course
Study Period
Hours
Price (THB)
3-4 DEC 2022
MUIDS REGULAR
17 SEP 22 – 27 NOV 22
106
54,500
เรียนทั้งภาษาอังกฤษ MUIDS Reading and Listening และ Structure and Essay ให้สอดคล้องกับรูปแบบข้อสอบ TOEFL ITP และคณิตศาสตร์ MUIDS Mathematics (for MAP Test) ส่วนสุดท้าย Interview ช่วยเตรียมการสอบสัมภาษณ์เพื่อแสดงทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
11-12 MAR 2023
MUID INTENSIVE
7 JAN 23 – 26 FEB 23
66
37,500
ติวเข้มแนวข้อสอบ MUIDS ภาษาอังกฤษ ตะลุยโจทย์ย้อนหลังครบทุกสกิล Reading and Listening, Structure and Written Expression ฝึกเขียน Essay Writing ข้อสอบ MAP Test Math เน้นแก้โจทย์ไว พร้อมเทคนิคสัมภาษณ์ให้ผ่านฉลุย
House of Griffin
House of Griffin
House of Griffin

House of Griffin เป็นผู้นำในการเตรียมตัวนักเรียนสอบเข้า MUIDS

Mahidol University International Demonstration School (MUIDS) คือ โรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งอยู่ที่ศาลายา นครปฐม เป็นโรงเรียนอินเตอร์หลักสูตรอเมริกันแนวหน้าของประเทศไทยที่มีความแข็งแกร่งทั้งในด้านภาษา คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และมีสาขาวิชาให้นักเรียนเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจ

การสอบเข้า MUIDS นักเรียนต้องสอบดังนี้

หัวข้อ/ วิชาที่สอบสอบอะไรเกณฑ์สอบผ่าน/
คะแนนเต็ม
TOEFL ITPข้อสอบวัดระดับความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ 3 ทักษะ ได้แก่ listening, reading, structure450 / 677 คะแนน
Essay Writingข้อสอบวัดทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เขียนตามหัวข้อที่ได้รับ จำนวน 200-250 คำ2.8 / 4 คะแนน
Map Testการทำข้อสอบผ่านคอมพิวเตอร์ ทั้งด้าน reading, language usage, mathematics มี 43-53 ข้อ เวลา 45-60 นาที9 / 11 คะแนน
Interviewการสอบสัมภาษณ์ เพื่อวัดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เกณฑ์ในการให้คะแนนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของครูผู้สัมภาษณ์2.8 / 4 คะแนน

นักเรียนที่มุ่งเป้าหมายเรียนที่ MUIDS ควรต้องมีการเตรียมตัวอย่างดี เพราะไม่ใช่เพียงแต่สอบเข้าได้ แต่เพื่อปูพื้นฐานในการเรียนต่อ High School ได้อย่างราบรื่น โดยเฉพาะนักเรียนที่เรียนในระบบโรงเรียนไทยมา ควรมีการเตรียมตัวแต่เนิ่นๆ โดยสามารถนัดหมายเพื่อพูดคุยสอบถามกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนการศึกษาของโรงเรียนเพื่อรับทราบข้อมูลประกอบการตัดสินใจเรียนต่อและการเตรียมตัวอย่างเป็นขั้นตอนค่ะ

______________________________________________________
สอบถามคอร์สเรียนและงานแนะแนว

โทร. 0-2644-6006-7
LINE ID: @houseofgriffin