ติวเข้า MUIDS

muids

คอร์สติวเข้า MUIDS เป็นคอร์สเตรียมสอบเข้าเพื่อเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล (MUIDS) โดยจะเรียนทั้งภาษาอังกฤษ MUIDS Reading & Listening และ Structure & Essay ให้สอดคล้องกับรูปแบบข้อสอบ TOEFL ITP และคณิตศาสตร์ MUIDS Mathematics (for MAP Test) ส่วนสุดท้าย Interview ช่วยเตรียมการสอบสัมภาษณ์เพื่อแสดงทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

คอร์สติวเข้า MUIDS

Test Date
Course
Study Period
Hours
Price (THB)
SEP 2024
MUIDS REGULAR
23 JUN 24 – 15 SEP 24
106
54,500
เรียนทั้งภาษาอังกฤษ MUIDS Reading and Listening และ Structure and Essay ให้สอดคล้องกับรูปแบบข้อสอบ TOEFL ITP และคณิตศาสตร์ MUIDS Mathematics (for MAP Test) ส่วนสุดท้าย Interview ช่วยเตรียมการสอบสัมภาษณ์เพื่อแสดงทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
DEC 2024
MUIDS INTENSIVE
20 OCT 24 – 30 NOV 24
54
30,500
เรียนทั้งภาษาอังกฤษ MUIDS Reading and Listening และ Structure and Essay ให้สอดคล้องกับรูปแบบข้อสอบ TOEFL ITP และคณิตศาสตร์ MUIDS Mathematics (for MAP Test) ส่วนสุดท้าย Interview ช่วยเตรียมการสอบสัมภาษณ์เพื่อแสดงทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
private class
semi-private class

House of Griffin เป็นผู้นำในการเตรียมตัวนักเรียนสอบเข้า MUIDS

Mahidol University International Demonstration School (MUIDS) คือ โรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งอยู่ที่ศาลายา นครปฐม เป็นโรงเรียนอินเตอร์หลักสูตรอเมริกันแนวหน้าของประเทศไทยที่มีความแข็งแกร่งทั้งในด้านภาษา คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และมีสาขาวิชาให้นักเรียนเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจ

การสอบเข้า MUIDS นักเรียนต้องสอบดังนี้

หัวข้อ/ วิชาที่สอบสอบอะไรเกณฑ์สอบผ่าน/
คะแนนเต็ม
TOEFL ITPข้อสอบวัดระดับความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ 3 ทักษะ ได้แก่ listening, reading, structure450 / 677 คะแนน
Essay Writingข้อสอบวัดทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เขียนตามหัวข้อที่ได้รับ จำนวน 200-250 คำ2.8 / 4 คะแนน
Map Testการทำข้อสอบผ่านคอมพิวเตอร์ ทั้งด้าน reading, language usage, mathematics มี 43-53 ข้อ เวลา 45-60 นาที9 / 11 คะแนน
Interviewการสอบสัมภาษณ์ เพื่อวัดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เกณฑ์ในการให้คะแนนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของครูผู้สัมภาษณ์2.8 / 4 คะแนน

นักเรียนที่มุ่งเป้าหมายเรียนที่ MUIDS ควรต้องมีการเตรียมตัวอย่างดี เพราะไม่ใช่เพียงแต่สอบเข้าได้ แต่เพื่อปูพื้นฐานในการเรียนต่อ High School ได้อย่างราบรื่น โดยเฉพาะนักเรียนที่เรียนในระบบโรงเรียนไทยมา ควรมีการเตรียมตัวแต่เนิ่นๆ โดยสามารถนัดหมายเพื่อพูดคุยสอบถามกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนการศึกษาของโรงเรียนเพื่อรับทราบข้อมูลประกอบการตัดสินใจเรียนต่อและการเตรียมตัวอย่างเป็นขั้นตอนค่ะ

______________________________________________________
สอบถามคอร์สเรียนและงานแนะแนว

โทร. 0-2644-6006-7
LINE ID: @houseofgriffin