MUIDS

คอร์ส MUIDS เป็นคอร์สเตรียมสอบเข้าเพื่อเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล (MUIDS) โดยจะเรียนทั้งภาษาอังกฤษ MUIDS Reading & Listening และ Structure & Essay ให้สอดคล้องกับรูปแบบข้อสอบ TOEFL ITP และคณิตศาสตร์ MUIDS Mathematics (for MAP Test) ส่วนสุดท้าย Interview ช่วยเตรียมการสอบสัมภาษณ์เพื่อแสดงทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

Group Study

TypePeriodTest DateTimetableStatus
MUIDS Brush up (Weekends)5 Jun 21 – 4 Jul 212-3 Oct 2021DownloadAvailable
MUIDS Regular (Weekends)3 July 21 – 26 Sep 212-3 Oct 2021DownloadAvailable
MUIDS Regular (Weekends)17 Jul 21 – 26 Sep 212-3 Oct 2021DownloadFull
MUIDS Brush up (Weekends)1 Aug 21 – 4 Sep 2127-28 Nov 2021DownloadAvailable
MUIDS Regular (Weekends)18 Sep 21 – 28 Nov 2127-28 Nov 2021DownloadAvailable
MUIDS Brush up (Weekends)6 Nov 21 – 11 Dec 215-6 Mar 2022DownloadAvailable
MUIDS Regular (Weekends)12 Dec 21 – 6 Mar 225-6 Mar 2022DownloadAvailable

Private/ Semi-private

Number of StudentPrice
1 Student1,000 Baht / Hour
2 – 3 Students750 Baht / Hour

House of Griffin เป็นผู้นำในการเตรียมตัวนักเรียนสอบเข้า MUIDS

Mahidol University International Demonstration School (MUIDS) คือ โรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งอยู่ที่ศาลายา นครปฐม เป็นโรงเรียนอินเตอร์หลักสูตรอเมริกันแนวหน้าของประเทศไทยที่มีความแข็งแกร่งทั้งในด้านภาษา คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และมีสาขาวิชาให้นักเรียนเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจ

การสอบเข้า MUIDS นักเรียนต้องสอบดังนี้

หัวข้อ/ วิชาที่สอบสอบอะไรเกณฑ์สอบผ่าน/
คะแนนเต็ม
TOEFL ITPข้อสอบวัดระดับความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ 3 ทักษะ ได้แก่ listening, reading, structure450 / 677 คะแนน
Essay Writingข้อสอบวัดทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เขียนตามหัวข้อที่ได้รับ จำนวน 200-250 คำ2.8 / 4 คะแนน
Map Testการทำข้อสอบผ่านคอมพิวเตอร์ ทั้งด้าน reading, language usage, mathematics มี 43-53 ข้อ เวลา 45-60 นาที9 / 11 คะแนน
Interviewการสอบสัมภาษณ์ เพื่อวัดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เกณฑ์ในการให้คะแนนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของครูผู้สัมภาษณ์2.8 / 4 คะแนน

นักเรียนที่มุ่งเป้าหมายเรียนที่ MUIDS ควรต้องมีการเตรียมตัวอย่างดี เพราะไม่ใช่เพียงแต่สอบเข้าได้ แต่เพื่อปูพื้นฐานในการเรียนต่อ High School ได้อย่างราบรื่น โดยเฉพาะนักเรียนที่เรียนในระบบโรงเรียนไทยมา ควรมีการเตรียมตัวแต่เนิ่นๆ โดยสามารถนัดหมายเพื่อพูดคุยสอบถามกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนการศึกษาของโรงเรียนเพื่อรับทราบข้อมูลประกอบการตัดสินใจเรียนต่อและการเตรียมตัวอย่างเป็นขั้นตอนค่ะ

______________________________________________________
สอบถามคอร์สเรียนและงานแนะแนว โทร. 0-2644-6006-7
LINE ID: @houseofgriffin

Review Course

MUIDS
Warisa (Fon) MUIDS

คุณครูน่ารักมากค่ะ สอนเข้าใจง่าย มีเทคนิคที่นำไปทำข้อสอบได้ บรรยากาศดี ทำให้ไม่เครียดค่ะ

MUIDS
Peeravit (Max) MUIDS

คุณครูสอนดีมากเข้าใจทุกปัญหาที่สงสัย สอนเทคนิคการจำและการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันแถมยังช่วยให้ได้คะแนนการสอบเยอะขึ้นมาก เรียนก็สนุกไม่น่าเบื่อเพื่อนในห้องก็นิสัยดีมากๆ เป็นที่ๆทำให้สอบเข้า MUIDS ได้ดี

MUIDS
Kanyaluck (Pon) MUIDS

การเรียนที่ House of Griifin สนุกสนาน ไม่ทำให้เครียด สามารถพัฒนาความรู้ในการเรียนและนำไปสอบได้อย่างมั่นใจ ส่วนพี่ๆ ก็เป็นกันเองดีมากๆ ค่ะ

MUIDS
Sirada (Grace) MUIDS

เรียนที่กริฟฟินรู็สึกมีความสุขมากค่ะ พี่ๆน่ารัก และคุณครูก็ใจดี มีเทคนิคการสอนที่ทำให้เข้าใจได้ง่ายค่ะ