MUIDS

คอร์ส MUIDS เป็นคอร์สเตรียมสอบเข้าเพื่อเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล (MUIDS) โดยจะเรียนทั้งภาษาอังกฤษ MUIDS Reading & Listening และ Structure & Essay ให้สอดคล้องกับรูปแบบข้อสอบ TOEFL ITP และคณิตศาสตร์ MUIDS Mathematics (for MAP Test) ส่วนสุดท้าย Interview ช่วยเตรียมการสอบสัมภาษณ์เพื่อแสดงทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

คอร์สติวสอบ MUIDS

Test Date
Course
Study Period
Hours
Price (THB)
24-25 September 2022
MUIDS Regular
16 Jul 22 – 18 Sep 22
106
54,500
เรียนทั้งภาษาอังกฤษ MUIDS Reading and Listening และ Structure and Essay ให้สอดคล้องกับรูปแบบข้อสอบ TOEFL ITP และคณิตศาสตร์ MUIDS Mathematics (for MAP Test) ส่วนสุดท้าย Interview ช่วยเตรียมการสอบสัมภาษณ์เพื่อแสดงทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
3-4 December 2022
MUIDS Regular
17 Sep 22 – 27 Nov 22
106
54,500
เรียนทั้งภาษาอังกฤษ MUIDS Reading and Listening และ Structure and Essay ให้สอดคล้องกับรูปแบบข้อสอบ TOEFL ITP และคณิตศาสตร์ MUIDS Mathematics (for MAP Test) ส่วนสุดท้าย Interview ช่วยเตรียมการสอบสัมภาษณ์เพื่อแสดงทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
3-4 December 2022
MUIDS Intensive
29 Oct 22 – 27 Nov 22
50
28,300
เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานความรู้ดี เน้นการเรียนแบบเข้มข้น เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ในการทำข้อสอบให้ทันเวลาและถูกต้องแม่นยำ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการตะลุยโจทย์ที่ยากและซับซ้อน เตรียมพร้อมสู่การสอบจริง
11-12 March 2023
MUIDS Intensive
7 Jan 23 – 26 Feb 23
66
37,500
เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานความรู้ดี เน้นการเรียนแบบเข้มข้น เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ในการทำข้อสอบให้ทันเวลาและถูกต้องแม่นยำ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการตะลุยโจทย์ที่ยากและซับซ้อน เตรียมพร้อมสู่การสอบจริง
House of Griffin
House of Griffin
House of Griffin

House of Griffin เป็นผู้นำในการเตรียมตัวนักเรียนสอบเข้า MUIDS

Mahidol University International Demonstration School (MUIDS) คือ โรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งอยู่ที่ศาลายา นครปฐม เป็นโรงเรียนอินเตอร์หลักสูตรอเมริกันแนวหน้าของประเทศไทยที่มีความแข็งแกร่งทั้งในด้านภาษา คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และมีสาขาวิชาให้นักเรียนเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจ

การสอบเข้า MUIDS นักเรียนต้องสอบดังนี้

หัวข้อ/ วิชาที่สอบสอบอะไรเกณฑ์สอบผ่าน/
คะแนนเต็ม
TOEFL ITPข้อสอบวัดระดับความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ 3 ทักษะ ได้แก่ listening, reading, structure450 / 677 คะแนน
Essay Writingข้อสอบวัดทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เขียนตามหัวข้อที่ได้รับ จำนวน 200-250 คำ2.8 / 4 คะแนน
Map Testการทำข้อสอบผ่านคอมพิวเตอร์ ทั้งด้าน reading, language usage, mathematics มี 43-53 ข้อ เวลา 45-60 นาที9 / 11 คะแนน
Interviewการสอบสัมภาษณ์ เพื่อวัดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เกณฑ์ในการให้คะแนนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของครูผู้สัมภาษณ์2.8 / 4 คะแนน

นักเรียนที่มุ่งเป้าหมายเรียนที่ MUIDS ควรต้องมีการเตรียมตัวอย่างดี เพราะไม่ใช่เพียงแต่สอบเข้าได้ แต่เพื่อปูพื้นฐานในการเรียนต่อ High School ได้อย่างราบรื่น โดยเฉพาะนักเรียนที่เรียนในระบบโรงเรียนไทยมา ควรมีการเตรียมตัวแต่เนิ่นๆ โดยสามารถนัดหมายเพื่อพูดคุยสอบถามกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนการศึกษาของโรงเรียนเพื่อรับทราบข้อมูลประกอบการตัดสินใจเรียนต่อและการเตรียมตัวอย่างเป็นขั้นตอนค่ะ

______________________________________________________
สอบถามคอร์สเรียนและงานแนะแนว

โทร. 0-2644-6006-7
LINE ID: @houseofgriffin