SAT

SAT UPDATE!!!

SAT เป็นข้อสอบมาตรฐานที่ใช้วัดทักษะและการใช้เหตุผล เพื่อใช้คะแนนยื่นเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้มากกว่า 85 ประเทศทั่วโลก ข้อสอบมี 2 ส่วน คะแนนรวมเต็ม 1,600 คะแนน

น้องๆ #dek66 ที่มีแผนสอบเพื่อยื่นคะแนน SAT รับสมัครก่อนที่นั่งเต็ม
ปรึกษาฟรี! ยื่น TCAS และติวสอบทั้งแบบกลุ่มหรือเดี่ยว
ติวเข้ม เก็บทุกเทคนิคปิดจุดอ่อน เพิ่มคะแนน ตะลุยคลังข้อสอบ เน้นแก้โจทย์ไว

คอร์สติวสอบ SAT

Test Date
Course
Study Period
Hours
Price (THB)
27 Aug 2022
SAT Foundation (Weekends)
14 May 22 – 5 Jun 22
40
20,000
เรียนเนื้อหาพื้นฐานที่ออกสอบ รู้จักโครงสร้างข้อสอบ ฝึกทำความคุ้นเคยกับโจทย์ที่มีความสอดคล้องกับข้อสอบจริง เพื่อเพิ่มพื้นฐานทักษะให้แน่นขึ้น เตรียมพร้อมตะลุยโจทย์จริง
27 Aug 2022
SAT Graduation (Weekends)
18 Jun 22 – 21 Aug 22
80
40,000
เน้นเรียนแบบเข้มข้น ตะลุยข้อสอบทีละข้อ ทั้งโจทย์เก่าและใหม่ล่าสุด เก็บเทคนิคทำข้อสอบให้ทันเวลาและถูกต้องแม่นยำ เตรียมพร้อมสู่การสอบจริง
1 Oct 2022
SAT Intensive (Weekends)
23 Jul 22 – 25 Sep 22
60
36,000
ตะลุยโจทย์ SAT แบบเข้มข้น เพื่ออัพคะแนน พร้อมเทคนิคประหยัดเวลาและคิดวิเคราะห์ Logical Thinking ทำข้อสอบในเวลาจำกัด
3 Dec 2022
SAT Foundation (Weekends)
13 Aug 22 – 11 Sep 22
40
20,000
เรียนเนื้อหาพื้นฐานที่ออกสอบ รู้จักโครงสร้างข้อสอบ ฝึกทำความคุ้นเคยกับโจทย์ที่มีความสอดคล้องกับข้อสอบจริง เพื่อเพิ่มพื้นฐานทักษะให้แน่นขึ้น เตรียมพร้อมตะลุยโจทย์จริง
3 Dec 2022
SAT Graduation (Weekends)
24 Sep 22 – 27 Nov 22
80
40,000
เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานความรู้ดี เน้นการเรียนแบบเข้มข้น เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ในการทำข้อสอบให้ทันเวลาและถูกต้องแม่นยำ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการตะลุยโจทย์ที่ยากและซับซ้อน เตรียมพร้อมสู่การสอบจริง
3 Dec 2022
SAT Intensive (Weekends)
22 Oct 22 – 27 Nov 22
60
36,000
ตะลุยโจทย์ SAT แบบเข้มข้น เพื่ออัพคะแนน พร้อมเทคนิคประหยัดเวลาและคิดวิเคราะห์ Logical Thinking ทำข้อสอบในเวลาจำกัด

ข้อสอบ SAT

Why SAT?

การแข่งขันเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยภาคอินเตอร์ในไทยที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี! SAT ก็เป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะตัดสินว่าคุณจะได้รับการตอบรับหรือไม่!

SAT เป็นข้อสอบมาตรฐานที่ใช้วัดทักษะและการใช้เหตุผล เพื่อใช้คะแนนยื่นเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้มากกว่า 85 ประเทศทั่วโลก ข้อสอบมี 2 ส่วน คะแนนรวมเต็ม 1,600 คะแนน ได้แก่
>> Evidence-Based Reading and Writing เต็ม 800 คะแนน
>> Mathematics เต็ม 800 คะแนน

มหาวิทยาลัยภาคอินเตอร์ในไทยใช้ผลสอบ SAT พิจารณาประกอบการรับเข้าศึกษา บางคณะพิจารณาจากคะแนนรวม หรือบางคณะต้องการคะแนนแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้น

SAT เปิดสอบในช่วงเดือนมีนาคม พฤษภาคม มิถุนายน ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม และจะทราบผลหลังวันสอบประมาณ 3 สัปดาห์ นักเรียนสามารถเช็คข้อมูลวันสอบได้ที่ House of Griffin

จะดีกว่าไหม? ถ้าคุณสามารถเตรียมความพร้อมกับครูที่ผ่านสนามสอบ SAT จริง มีประสบการณ์การสอนนักเรียนที่ประสบความสำเร็จมาแล้วหลายต่อหลายรุ่น

สอนสด เสริมจุดแข็ง ปิดจุดอ่อนของผู้เรียน

เนื้อหาแน่น past paper ปึ๊ก แถมเทคนิคพิชิตข้อสอบในเวลาจำกัด

เลือกเรียน SAT กับ House of Griffin การันตีประสบการณ์การสอนกว่า 10 ปี จากผลลัพธ์อินเตอร์จุฬา ธรรมศาสตร์ มหิดล และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศอีกมากมาย

>> SAT Foundation

เหมาะสำหรับนักเรียนที่เตรียมตัวสอบ SAT ทำความคุ้นเคยกับโจทย์ที่มีความสอดคล้องกับข้อสอบจริง เพื่อเพิ่มพื้นฐานทักษะความรู้เบื้องต้นในแต่ละเนื้อหาวิชาให้แน่นขึ้น และเตรียมพร้อมสู่การทำโจทย์ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น

>> SAT Graduation

เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานความรู้ดี เน้นการเรียนแบบเข้มข้น เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ในการทำข้อสอบให้ทันเวลาและถูกต้องแม่นยำ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการตะลุยโจทย์ที่ยากและซับซ้อน เตรียมพร้อมสู่การสอบจริง

>> SAT Intensive

ตะลุยโจทย์ SAT แบบเข้มข้น พร้อมเทคนิคประหยัดเวลาและคิดวิเคราะห์ Logical Thinking ทำข้อสอบในเวลาจำกัด

———————————————————————
สอบถาม-สมัครเรียน
โทร. 0 2644 6006-7
Line ID: @houseofgriffin