digital SAT

การสอบ SAT ดิจิทัล จะเริ่มในวันที่ 11 มีนาคม 2566


SAT เป็นข้อสอบมาตรฐานที่ใช้วัดทักษะและการใช้เหตุผล เพื่อใช้คะแนนยื่นเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้ทั่วโลก
ข้อสอบมี 2 ส่วน คือ Reading and Writing และ Math คะแนนรวมเต็ม 1,600 คะแนน

Test Date: 11 March 2023 นักเรียนยังมีเวลาเตรียมตัวสอบ SAT

  
SAT

SAT PREP
at House of Griffin


SAT เปิดสอบในช่วงเดือนมีนาคม พฤษภาคม มิถุนายน ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม และจะทราบผลหลังวันสอบประมาณ 1 สัปดาห์

รีบสมัครก่อนที่นั่งเต็ม พร้อมให้คำปรึกษายื่น TCAS ฟรี!

SAT
SAT

📌 TOTAL SAT

คอร์สเตรียมสอบ SAT รวม 108 ชั่วโมง เรียน Reading 24 ชั่วโมง Writing 24 ชั่วโมง และ Math 60 ชั่วโมง

เน้นการเรียนแบบเข้มข้น เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ในการทำข้อสอบให้ทันเวลาและถูกต้องแม่นยำ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการตะลุยโจทย์ที่ยากและซับซ้อน เตรียมพร้อมสู่การสอบจริง การันตีผลสอบ SAT Math 650 คะแนน

SAT

📌 SAT INTENSIVE

คอร์สเตรียมสอบ SAT รวม 60 ชั่วโมง เรียน Reading 20 ชั่วโมง Writing 20 ชั่วโมง และ Math 20 ชั่วโมง

เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานความรู้ดี ต้องการฝึกตะลุยโจทย์ เพิ่มความมั่นใจอัปคะแนน นักเรียนจะได้ฝึกทำข้อสอบจริงจากคลังข้อสอบ SAT ย้อนหลังจนถึงล่าสุด เก็บทุกเทคนิคในการทำข้อสอบให้ทันเวลาและถูกต้องแม่นยำ

📌 GROUP / PRIVATE

คอร์สสอนสด onsite / online สามารถเลือกเรียนคอร์สกลุ่ม หรือเรียนแบบ Private ตัวต่อตัว หรือจับกลุ่มมาเรียนได้

สอนสด เสริมจุดแข็ง ปิดจุดอ่อนของผู้เรียน เนื้อหาแน่น past paper ปึ๊ก แถมเทคนิคพิชิตข้อสอบในเวลาจำกัด การันตีประสบการณ์การสอนกว่า 10 ปี จากผลลัพธ์อินเตอร์จุฬา ธรรมศาสตร์ มหิดล และอีกหลายแห่งทั้งในไทย/ต่างประเทศ

Test Date
Course
Study Period
Hours
Price (THB)
6 MAY 2023
TOTAL SAT
28 JAN 23 – 22 APR 23
108
54,000
เน้นการเรียนแบบเข้มข้นตามแนวโจทย์ SAT Writing 24 ชั่วโมง Reading 24 ชั่วโมง และ Math 60 ชั่วโมง พร้อมตะลุยคลังข้อสอบ SAT ย้อนหลังจนถึงล่าสุด เก็บทุกเทคนิคในการทำข้อสอบให้ทันเวลาและถูกต้องแม่นยำ เตรียมพร้อมสู่การสอบจริง
WRITING
28 JAN 23 – 22 APR 23
24
12,000
เน้นการเรียนแบบเข้มข้นตามแนวโจทย์ SAT พร้อมตะลุยคลังข้อสอบ SAT ย้อนหลังจนถึงล่าสุด เก็บทุกเทคนิคในการทำข้อสอบให้ทันเวลาและถูกต้องแม่นยำ เตรียมพร้อมสู่การสอบจริง
READING
29 JAN 23 – 16 APR 23
24
12,000
เน้นการเรียนแบบเข้มข้นตามแนวโจทย์ SAT พร้อมตะลุยคลังข้อสอบ SAT ย้อนหลังจนถึงล่าสุด เก็บทุกเทคนิคในการทำข้อสอบให้ทันเวลาและถูกต้องแม่นยำ เตรียมพร้อมสู่การสอบจริง
MATH
28 JAN 23 – 22 APR 23
60
30,000
เน้นการเรียนแบบเข้มข้นตามแนวโจทย์ SAT พร้อมตะลุยคลังข้อสอบ SAT ย้อนหลังจนถึงล่าสุด เก็บทุกเทคนิคในการทำข้อสอบให้ทันเวลาและถูกต้องแม่นยำ เตรียมพร้อมสู่การสอบจริง
26 AUG 2023
TOTAL SAT
20 MAY 23 – 6 AUG 23
108
54,000
เน้นการเรียนแบบเข้มข้นตามแนวโจทย์ SAT Writing 24 ชั่วโมง Reading 24 ชั่วโมง และ Math 60 ชั่วโมง พร้อมตะลุยคลังข้อสอบ SAT ย้อนหลังจนถึงล่าสุด เก็บทุกเทคนิคในการทำข้อสอบให้ทันเวลาและถูกต้องแม่นยำ เตรียมพร้อมสู่การสอบจริง
WRITING
21 MAY 23 – 6 AUG 23
24
12,000
เน้นการเรียนแบบเข้มข้นตามแนวโจทย์ SAT พร้อมตะลุยคลังข้อสอบ SAT ย้อนหลังจนถึงล่าสุด เก็บทุกเทคนิคในการทำข้อสอบให้ทันเวลาและถูกต้องแม่นยำ เตรียมพร้อมสู่การสอบจริง
READING
20 MAY 23 – 5 AUG 23
24
12,000
เน้นการเรียนแบบเข้มข้นตามแนวโจทย์ SAT พร้อมตะลุยคลังข้อสอบ SAT ย้อนหลังจนถึงล่าสุด เก็บทุกเทคนิคในการทำข้อสอบให้ทันเวลาและถูกต้องแม่นยำ เตรียมพร้อมสู่การสอบจริง
MATH
20 MAY 23 – 6 AUG 23
60
30,000
เน้นการเรียนแบบเข้มข้นตามแนวโจทย์ SAT พร้อมตะลุยคลังข้อสอบ SAT ย้อนหลังจนถึงล่าสุด เก็บทุกเทคนิคในการทำข้อสอบให้ทันเวลาและถูกต้องแม่นยำ เตรียมพร้อมสู่การสอบจริง
Test Date
Course
Study Period
Hours
Price (THB)
6 MAY 2023
SAT INTENSIVE
4 MAR 23 – 29 APR 23
60
36,000
คอร์สตะลุยโจทย์ อัปคะแนน นักเรียนจะได้ฝึกทำข้อสอบจริงจากคลังข้อสอบ SAT ย้อนหลังจนถึงล่าสุด เก็บทุกเทคนิคในการทำข้อสอบให้ทันเวลาและถูกต้องแม่นยำ SAT Writing 20 ชั่วโมง Reading 20 ชั่วโมง และ Math 20 ชั่วโมง
INTENSIVE WRITING
4 MAR 23 – 29 APR 23
20
12,000
คอร์สตะลุยโจทย์ อัปคะแนน นักเรียนจะได้ฝึกทำข้อสอบจริงจากคลังข้อสอบ SAT ย้อนหลังจนถึงล่าสุด เก็บทุกเทคนิคในการทำข้อสอบให้ทันเวลาและถูกต้องแม่นยำ
INTENSIVE READING
5 MAR 23 – 23 APR 23
20
12,000
คอร์สตะลุยโจทย์ อัปคะแนน นักเรียนจะได้ฝึกทำข้อสอบจริงจากคลังข้อสอบ SAT ย้อนหลังจนถึงล่าสุด เก็บทุกเทคนิคในการทำข้อสอบให้ทันเวลาและถูกต้องแม่นยำ
INTENSIVE MATH
5 MAR 23 – 23 APR 23
20
12,000
คอร์สตะลุยโจทย์ อัปคะแนน นักเรียนจะได้ฝึกทำข้อสอบจริงจากคลังข้อสอบ SAT ย้อนหลังจนถึงล่าสุด เก็บทุกเทคนิคในการทำข้อสอบให้ทันเวลาและถูกต้องแม่นยำ
House of Griffin
House of Griffin
House of Griffin

———————————————————————
สอบถาม-สมัครเรียน
โทร. 0 2644 6006-7
Line ID: @houseofgriffin


Digital SAT

ข้อสอบ SAT ดิจิทัลประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

1. Reading and Writing

ข้อสอบการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ มีคำถามทั้งหมด 54 ข้อ แบ่งเป็น 2 โมดูล ๆ ละ ให้เวลาทำโมดูลละ 32 นาที รวมเวลาทำข้อสอบ 64 นาที

2. Math

ข้อสอบคณิตศาสตร์ มีคำถามทั้งหมด 44 ข้อ แบ่งเป็น 2 โมดูล ๆ ละ ให้เวลาทำโมดูลละ 35 นาที รวมเวลาทำข้อสอบ 70 นาที

โมดูลแรกของแต่ละส่วนประกอบด้วยคำถามที่ง่าย ปานกลาง และยากผสมกันขึ้นอยู่กับวิธีที่นักเรียนทำในโมดูลแรก คำถามในโมดูลที่สองจะยากขึ้นหรือยากน้อยลง

เวลาทำข้อสอบรวมทั้ง 2 ส่วน คือ 2 ชั่วโมง 14 นาทีและมีเวลาพัก 10 นาทีระหว่างส่วนการอ่านและการเขียนกับส่วนคณิตศาสตร์ 

SAT

ค่าใช้จ่ายในการสอบ SAT

นักเรียนที่สอบในประเทศไทยมีค่าธรรมเนียมการสอบ 60 ดอลล่าร์สหรัฐ และค่าธรรมเนียมภูมิภาคอีก 43 ดอลล่าร์ รวมค่าสอบ 103 ดอลล่าร์สหรัฐ หรือประมาณ 3,500 บาท

Checklist ก่อนวันสอบ

เช็คลิสต์ก่อนถึงวันสอบ นักเรียนจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการสอบ ข้อปฏิบัติทางด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย และสิ่งที่ต้องนำไปในวันสอบ

Bluebook Application

นักเรียนต้องติดตั้ง Bluebook ก่อนวันทดสอบ รองรับทั้ง iPads, Mac และ Windows การดาวน์โหลดต้องใช้ Windows 10 หรือใหม่กว่าและพื้นที่ว่างในดิสก์ 250 MB

Digital SAT ID Requirements

นอกจาก Admission Ticket ที่จะต้องนำไปแล้ว นักเรียนต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือพาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ โดยชื่อจะต้องตรงกัน เพื่อระบุตัวตน

เครื่องคิดเลข

นักเรียนสามารถนำเครื่องคิดเลขส่วนตัวมาใช้ได้หรือเลือกใช้เครื่องคิดเลขที่ติดตั้งในระบบไว้แล้ว ให้เช็คเครื่องคิดเลขรุ่นไหนที่ใช้ได้ และกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติตาม

อุปกรณ์ที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ

ตรวจดูรายการอุปกรณ์ที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ ห้ามใช้ ห้ามเปิดโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืน จะถูกยึดอุปรกณ์เพื่อตรวจสอบ และคะแนนสอบอาจเป็นโมฆะได้