SAT

SAT UPDATE!!!

SAT เป็นข้อสอบมาตรฐานที่ใช้วัดทักษะและการใช้เหตุผล เพื่อใช้คะแนนยื่นเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้มากกว่า 85 ประเทศทั่วโลก ข้อสอบมี 2 ส่วน คะแนนรวมเต็ม 1,600 คะแนน

น้องๆ #dek66 ที่มีแผนสอบเพื่อยื่นคะแนน SAT รับสมัครก่อนที่นั่งเต็ม
ปรึกษาฟรี! ยื่น TCAS และติวสอบทั้งแบบกลุ่มหรือเดี่ยว
ติวเข้ม เก็บทุกเทคนิคปิดจุดอ่อน เพิ่มคะแนน ตะลุยคลังข้อสอบ เน้นแก้โจทย์ไว

คอร์สติวสอบ SAT

Test Date
Course
Study Period
Hours
Price (THB)
3 Dec 2022
SAT Graduation (Weekends)
24 Sep 22 – 27 Nov 22
80
40,000
เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานความรู้ดี เน้นการเรียนแบบเข้มข้น เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ในการทำข้อสอบให้ทันเวลาและถูกต้องแม่นยำ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการตะลุยโจทย์ที่ยากและซับซ้อน เตรียมพร้อมสู่การสอบจริง
3 Dec 2022
SAT Intensive (Weekends)
22 Oct 22 – 27 Nov 22
60
36,000
ตะลุยโจทย์ SAT แบบเข้มข้น เพื่ออัพคะแนน พร้อมเทคนิคประหยัดเวลาและคิดวิเคราะห์ Logical Thinking ทำข้อสอบในเวลาจำกัด
11 Mar 2023
SAT Foundation (Weekends)
12 Nov 22 – 11 Dec 22
40
20,000
เรียนเนื้อหาพื้นฐานที่ออกสอบ รู้จักโครงสร้างข้อสอบ ฝึกทำความคุ้นเคยกับโจทย์ที่มีความสอดคล้องกับข้อสอบจริง เพื่อเพิ่มพื้นฐานทักษะให้แน่นขึ้น เตรียมพร้อมตะลุยโจทย์จริง
11 Mar 2023
SAT Graduation (Weekends)
18 Dec 22 – 5 Mar 23
80
40,000
เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานความรู้ดี เน้นการเรียนแบบเข้มข้น เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ในการทำข้อสอบให้ทันเวลาและถูกต้องแม่นยำ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการตะลุยโจทย์ที่ยากและซับซ้อน เตรียมพร้อมสู่การสอบจริง
House of Griffin
House of Griffin
House of Griffin

ข้อสอบ SAT

Why SAT?

การแข่งขันเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยภาคอินเตอร์ในไทยที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี! SAT ก็เป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะตัดสินว่าคุณจะได้รับการตอบรับหรือไม่!

SAT เป็นข้อสอบมาตรฐานที่ใช้วัดทักษะและการใช้เหตุผล เพื่อใช้คะแนนยื่นเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้มากกว่า 85 ประเทศทั่วโลก ข้อสอบมี 2 ส่วน คะแนนรวมเต็ม 1,600 คะแนน ได้แก่
>> Evidence-Based Reading and Writing เต็ม 800 คะแนน
>> Mathematics เต็ม 800 คะแนน

มหาวิทยาลัยภาคอินเตอร์ในไทยใช้ผลสอบ SAT พิจารณาประกอบการรับเข้าศึกษา บางคณะพิจารณาจากคะแนนรวม หรือบางคณะต้องการคะแนนแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้น

SAT เปิดสอบในช่วงเดือนมีนาคม พฤษภาคม มิถุนายน ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม และจะทราบผลหลังวันสอบประมาณ 3 สัปดาห์ นักเรียนสามารถเช็คข้อมูลวันสอบได้ที่ House of Griffin

จะดีกว่าไหม? ถ้าคุณสามารถเตรียมความพร้อมกับครูที่ผ่านสนามสอบ SAT จริง มีประสบการณ์การสอนนักเรียนที่ประสบความสำเร็จมาแล้วหลายต่อหลายรุ่น

สอนสด เสริมจุดแข็ง ปิดจุดอ่อนของผู้เรียน

เนื้อหาแน่น past paper ปึ๊ก แถมเทคนิคพิชิตข้อสอบในเวลาจำกัด

เลือกเรียน SAT กับ House of Griffin การันตีประสบการณ์การสอนกว่า 10 ปี จากผลลัพธ์อินเตอร์จุฬา ธรรมศาสตร์ มหิดล และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศอีกมากมาย

>> SAT Foundation

เหมาะสำหรับนักเรียนที่เตรียมตัวสอบ SAT ทำความคุ้นเคยกับโจทย์ที่มีความสอดคล้องกับข้อสอบจริง เพื่อเพิ่มพื้นฐานทักษะความรู้เบื้องต้นในแต่ละเนื้อหาวิชาให้แน่นขึ้น และเตรียมพร้อมสู่การทำโจทย์ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น

>> SAT Graduation

เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานความรู้ดี เน้นการเรียนแบบเข้มข้น เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ในการทำข้อสอบให้ทันเวลาและถูกต้องแม่นยำ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการตะลุยโจทย์ที่ยากและซับซ้อน เตรียมพร้อมสู่การสอบจริง

>> SAT Intensive

ตะลุยโจทย์ SAT แบบเข้มข้น พร้อมเทคนิคประหยัดเวลาและคิดวิเคราะห์ Logical Thinking ทำข้อสอบในเวลาจำกัด

———————————————————————
สอบถาม-สมัครเรียน
โทร. 0 2644 6006-7
Line ID: @houseofgriffin