CU-ATS


CU-ATS (Aptitude Test for Science of Chulalongkorn University) คือ ข้อสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ ใช้สำหรับยื่นสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในคณะวิทยาศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นอีกหนึ่งคณะที่หลายคนใฝ่ฝันที่อยากจะเข้าเรียนเพราะเมื่อเรียนจบแล้วจะสามารถหางานดี ๆ เงินเดือนสูง ๆ ได้แน่นอน ข้อสอบ CU-ATS จะประกอบด้วยวิชาฟิสิกส์และเคมี น้อง ๆ คนไหนที่สนใจและพร้อมที่จะสมัครเข้าเรียนในคณะนี้แล้วก็เตรียมหาที่ติวสอบ CU-ATS ได้เลยค่ะ

CU-ATS
CU-ATS

ติวสอบ CU-ATS ที่ House of Griffin

House of Griffin เปิดสอนคอร์ส CU-ATS แบบ Group / Private / Semi-private (เรียน 2 คน) และ Private Group (นักเรียน 3 คนขึ้นไป)

Group Class
Test Date
Course
Study Period
Hours
Price (THB)
13 OCT 2024
CU-ATS
10 JUL 24 – 11 OCT 24
100
54,000
เน้นการเรียนแบบเข้มข้นตามแนวโจทย์ CU-ATS เรียน Chemistry 50 ชั่วโมง และ Physics 50 ชั่วโมง พร้อมตะลุยคลังข้อสอบ CU-ATS ย้อนหลังจนถึงล่าสุด เก็บทุกเทคนิคในการทำข้อสอบให้ทันเวลาและถูกต้องแม่นยำ เตรียมพร้อมสู่การสอบจริง
Private Class
private class
semi-private class

CU-ATS ต้องสอบอะไรบ้าง


ข้อสอบ CU-ATS นั้นค่อนข้างเจาะจงในเรื่องของรายวิชาเนื่องจากเป็นข้อสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น โดยข้อสอบมีความคล้ายกันกับข้อสอบ SAT-II (SAT Subject Tests) ซึ่งตอนนี้ได้มีการยกเลิกสอบไปแล้ว แต่เนื้อหาจะมีความแตกต่างกันออกไป ข้อสอบ CU-ATS จะเป็นแบบเลือกตอบทั้งหมด มีคะแนนเต็ม 1,600 คะแนน ซึ่งวิชาที่จะสอบ CU-ATS ประกอบด้วย

 1. CU-ATS Physics: มีข้อสอบทั้งหมด 30 ข้อ ใช้เวลาในการสอบ 60 นาที และมีคะแนนเต็ม 800 คะแนน
 2. CU-ATS Chemistry: มีข้อสอบทั้งหมด 55 ข้อ ใช้เวลาในการสอบ 60 นาที และมีคะแนนเต็ม 800 คะแนน
วิชาสอบ SAT

คณะอะไรบ้างที่ต้องใช้ผลสอบ CU-ATS ในการยื่นเพื่อพิจารณาศึกษาต่อ


 1. BSAC: คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีประยุกต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยา หลักสูตรนานาชาติ รับคะแนนสอบของ CU-ATS วิชาเคมี โดยจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 380 คะแนน 
 2. ISE: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมและกระบวนการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรนานาชาติ เกณฑ์ในการรับจะต้องได้คะแนนรวมวิชาเคมีและฟิสิกส์ไม่น้อยกว่า 800 คะแนน 
 3. ISE: คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรนานาชาติ เกณฑ์ในการรับจะต้องได้คะแนนรวมวิชาเคมีและฟิสิกส์ไม่น้อยกว่า 800 คะแนน โดยจะมีสาขาดังนี้ 
 • Nano-Engineering (NANO) 
 • Information and Communication Engineering (ICE)
 • Aerospace Engineering (AERO)
 • Automotive Design and Manufacturing Engineering (ADME)
 • Robotics and Artificial Intelligence Engineering (RAIE)
 1. KMITL’S AEC: วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมีเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำของวิชาเคมีและวิชาฟิสิกส์ไม่น้อยกว่า 800 คะแนน

CU-ATS สามารถสอบแบบไหนได้บ้าง


การสอบ CU-ATS น้อง ๆ สามารถเลือกได้ 2 แบบ คือ 

 1. การทำข้อสอบ CU-ATS ในกระดาษ ค่าสมัครสอบจะอยู่ที่ 1,000 บาท จะรู้ผลคะแนนภายใน 2 สัปดาห์หลังจากการสอบ 
 2. การทำข้อสอบ CU-ATS บนคอมพิวเตอร์ (E-Testing) ค่าสมัครสอบจะอยู่ที่ 2,600 บาท ซึ่งการสอบ CU-ATS E-Testing จะสามารถรู้ผลทันทีหลังสอบเสร็จ 

ทั้งนี้การเลือกสอบแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของน้อง ๆ แต่ละคนหรือใครที่ต้องการใช้ผลสอบเลยก็สามารถเลือกสอบแบบ CU-ATS E-Testing ได้ค่ะ


ตารางสอบ CU-ATS

ตารางสอบแบบปกติ ปฏิทินสอบประจำปี 2567 ดูเพิ่มเติม คลิก

ตารางสอบ CU-ATS แบบระบบคอมพิวเตอร์ (E-Testing) ปฏิทินสอบ E-Testing ประจำปี 2567 ดูเพิ่มเติม คลิก


วิธีสมัครสอบ CU-ATS


 1. เข้า Website – ไปที่ Website ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย https://register.atc.chula.ac.th/
 2. เข้าสู่ระบบ – คลิกเมนู “เข้าสู่ระบบลงทะเบียนออนไลน์” ใครที่เคยลงทะเบียนแล้วให้ Log in ได้เลย แต่หากใครยังไม่เคยลงทะเบียนให้เลือก “ลงทะเบียนใหม่” แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
 3. สมัครสอบ – กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนและรหัสผ่าน เพื่อไปยังหน้าสมัครสอบ
 4. ชำระค่าธรรมเนียม – ผู้สมัครนำใบลงทะเบียนสมัครสอบ ไปชำระค่าธรรมเนียมที่ธนาคารหรือร้านค้าที่ระบุไว้ในใบลงทะเบียน ภายใน 23:00 น. ของวันถัดไป นับจากวันที่ลงทะเบียนสมัครสอบ (โดยต้องไม่เกินวันสุดท้ายของวันที่ประกาศรับสมัคร) หากไม่ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนดศูนย์ทดสอบฯ จะทำการยกเลิกการลงทะเบียนของผู้สมัครในรอบนั้น ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ได้หลังจากชำระเงินไปแล้ว 1-2 วันทำการ
 5. ตรวจสอบสถานที่สอบ – ศูนย์ทดสอบฯ จะประกาศสถานที่สอบก่อนวันสอบ 1 สัปดาห์ โดยผู้เข้าสอบสามารถตรวจสอบได้ผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์
 6. ประกาศผลคะแนนสอบ – ผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลคะแนนได้ หลังจากวันสอบประมาณ 2 สัปดาห์ ผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ 

ข้อควรรู้ก่อนสอบ CU-ATS


 • ในการสอบ CU-ATS ผู้สอบไม่สามารถนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องเขียนทุกชนิดเข้าห้องสอบได้ ทางศูนย์สอบจะมีการเตรียมเครื่องคิดเลขและเครื่องเขียนไว้ให้เรียบร้อย 
 • ผู้สอบจะต้องเข้าสอบให้ทันเวลาประตูเปิด-ปิด หากเกินเวลาผู้สอบจะไม่ได้รับอนุญาตในการเข้าห้องสอบ
 • หากสมัครสอบในเว็บไซต์แล้วให้ทำการชำระค่าสอบในวันถัดไป มิเช่นนั้นจะถือเป็นการสละสิทธ์หากไม่ชำระค่าสอบและต้องทำการสมัครสอบใหม่
 • ผลสอบจะมีอายุ 2 ปีนับจากวันที่สอบ 
 • หากผู้สมัครเลือกสอบที่ศูนย์สอบฯ จะต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ห้ามเสื้อแขนกุด กางเกงยีนส์ขาด กางเกงยีนส์ฟอกสี กางเกงรัดรูป กางเกงขาสั้น กระโปรงสั้น รองเท้าแตะ

ติวสอบ CU-ATS ที่ไหนดี


น้อง ๆ ที่สนใจอยากเป็นเด็กคณะวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เตรียมตัวติวสอบ CU-ATS ได้เลยค่ะ ซึ่งพี่กริฟฟินแนะนำให้มาติวกับทางสถาบัน House of Griffin เพราะจะมีทีมอาจารย์มากประสบการณ์คอยดูแล วางแผนการสอบและมีแนวข้อสอบให้แบบเน้น ๆ น้อง ๆ จะได้ฝึกฝนการทำข้อสอบ รู้เทคนิคต่าง ๆ รวมไปถึงการบริหารเวลาในการทำข้อสอบอีกด้วย ทางสถาบัน House of Griffin มีคอร์สเรียนให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเรียนเดี่ยว เรียนกลุ่ม หรือจับกลุ่มกับเพื่อนเป็น Private Class ก็ได้ เราการันตีได้เลยว่าสอบผ่านแน่นอน หากน้อง ๆ มีเป้าหมายกันแล้วก็เตรียมตัวสอบให้ดีและลุยได้เลยค่ะ

House of Griffin ยินดีที่จะให้คำแนะนำนักเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางแผนการสอบก็สามารถติดต่อสอบถามกับทางสถาบันได้เลยค่ะ เรามีคอร์สติวสอบ CU-ATS แบบกลุ่ม (Group) เดี่ยว (Private) แบบเรียนสองคน (Semi-private) หรือเรียนสามคนขึ้นไป (Private Group) ซึ่งนักเรียนต้องการอยากจะเรียนกับเพื่อนหรือส่วนตัวก็สามารถเลือกได้ตามความชอบของนักเรียนได้เลยค่ะติดต่อสอบถามคอร์สเรียน CU-ATS ได้ที่
โทร. 0 2644 6006-7
LINE: @houseofgriffin