เปรียบเทียบค่าสอบวิชาต่าง ๆ เพื่อใช้สมัครเข้ามหาลัยฯ อินเตอร์


เปรียบเทียบค่าสอบวิชาต่าง ๆ สำหรับมหาวิทยาลัยฯ อินเตอร์

ในการสอบเข้ามหาลัยฯ อินเตอร์ หลักสูตรนานาชาติ จะมีข้อกำหนดคุณสมบัติและคะแนนที่ต้องใช้ยื่นเพิ่มเติมจากหลักสูตรภาคภาษาไทยเล็กน้อย ซึ่งแต่ละคณะ / มหาลัยฯ มีกำหนดเกณฑ์แตกต่างกันไป โดยที่คะแนนบางวิชาสามารถสอบและใช้คะแนนยื่นแทนกันได้ เช่น คะแนนวัดความสามารถภาษาอังกฤษอย่าง IELTS หรือ TOEFL หรือการสอบวัดระดับความรู้ทางวิชาการอย่าง SAT หรือ ACT นอกจากนี้ยังมีการสอบวัดระดับของแต่ละมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ เช่น CU-AAT, TU-GET ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับน้อง ๆ ว่าอยากเข้าเรียนคณะไหน และจำเป็นต้องสอบวิชาไหนบ้าง 

วันนี้ทาง House of Griffin ได้ทำการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายสำหรับข้อสอบที่น้อง ๆ นิยมเลือกสอบเพื่อใช้คะแนนยื่น Admission เข้ามหาลัยฯ อินเตอร์ โดยแบ่งกลุ่มตามลักษณะของข้อสอบที่ใกล้เคียงกันมาให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น

ตัวอย่างเกณฑ์การรับสมัคร Admission ของจุฬาฯ อินเตอร์ คลิก

ตัวอย่างเกณฑ์การรับสมัคร Admission ของมหาลัยฯ ธรรมศาสตร์ อินเตอร์ คลิก

เปรียบเทียบค่าสอบวิชาต่าง ๆ ใช้ยื่นเข้ามหาลัยฯ อินเตอร์

1. การสอบเทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย

สำหรับใครที่เรียนจบจากต่างประเทศหรือใครที่เรียนหลักสูตรนอกระบบการศึกษาของไทย จำเป็นต้องมีวุฒิการศึกษาเทียบเท่าในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับสมัครเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา โดยวุฒิที่นิยมสอบเทียบหลัก ๆ จะมีอยู่ 2 วุฒิด้วยกัน ซึ่งแบ่งเป็นระบบการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ GED และระบบของประเทศอังกฤษ หรือ GCE A-Level วุฒิทั้ง 2 ประเภทนี้ได้รับการรับรองตามประกาศของ ทปอ. ให้ใช้เป็นวุฒิเทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (อ้างอิง www.mytcas.com/news/ged)

GED

วุฒิมัธยมปลายของระบบอเมริกา สอบทั้งหมด 4 วิชา ได้แก่ Reasoning Through Language Arts (ภาษาอังกฤษ), Mathematical Reasoning (คณิตศาสตร์), Science (วิทยาศาสตร์), Social Studies (สังคมศาสตร์) 

ค่าใช้จ่ายในการสอบ GED จะอยู่ที่วิชาละ USD 80 สอบ 4 วิชา รวมเป็น USD 320 (ประมาณ 11,200 บาท) ซึ่งน้อง ๆ ไม่จำเป็นต้องสอบทีเดียว 4 วิชา สามารถทยอยสอบได้ตามความพร้อมของตัวเอง แต่ต้องสอบให้ผ่านอย่างน้อย 145 คะแนน / วิชา ถึงจะได้วุฒิ GED มาครอบครอง

สรุป : ค่าสอบ GED ทั้ง 4 วิชา = 11,200 บาท (อัตราแลกเปลี่ยนที่ USD 1 :  THB 35)

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GED : www.houseofgriffin.com/blog/ged-คืออะไร/

แต่ก่อนที่จะน้อง ๆ สอบ GED ทั้ง 4 วิชาได้นั้น มีข้อกำหนดว่าต้องผ่านการสอบ GED Ready” ซึ่งเป็นเสมือนข้อสอบ Pre-Test สอบก่อนสอบจริง มีทั้งหมด 4 วิชาเหมือนกัน แต่จำนวนข้อน้อยกว่าครึ่งหนึ่ง และต้องสอบผ่านที่วิชาละ 155 / 200 คะแนน โดยจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ USD 6.99 ต่อวิชา และถ้าสมัครครบทั้ง 4 วิชาในคราวเดียว จะเหลือค่าสอบอยู่ที่ USD 22.99 

สรุป : ค่าสอบ GED Ready ทั้ง 4 วิชา = 805 บาท (อัตราแลกเปลี่ยนที่ USD 1 :  THB 35)

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GED Ready : www.houseofgriffin.com/blog/วิธีสมัครสอบ-ged-ready/

GCE A-Level

วุฒิมัธยมปลายของอังกฤษ โดยก่อนที่จะสอบเทียบวุฒิ GCE A-Level ได้นั้น น้อง ๆ ต้องผ่านการสอบ IGCSE 5 วิชา จากทั้งหมดประมาณ 70 วิชา โดยเป็นวิชาที่น้อง ๆ ถนัดและคิดว่านำมาต่อยอดในระดับมหาลัยฯ ได้ หลังจากสอบผ่านแล้ว น้อง ๆ จึงสามารถสอบ GCE A-Level เพิ่มอีกอย่างน้อย 3 วิชา จากกว่า 50 วิชา ด้วยเกรด A*-E โดยการสอบจะเป็นการเลือกสอบเฉพาะวิชาที่สนใจ ซึ่งค่าใช้จ่ายในแต่ละวิชาก็จะแตกต่างกันออกไปตามวิชาที่เลือก 

IGCSE – วิชาละ 5,000 – 8,000 บาท

GCE A-Level – วิชาละ 6,000 – 9,000 บาท

สรุป : ค่าสอบ IGCSE ทั้ง 5 วิชา = 25,000 – 40,000 บาท

สรุป : ค่าสอบ A-Level ทั้ง 3 วิชา = 18,000 – 27,000 บาท

ถ้าน้อง ๆ ยังไม่แน่ใจว่าต้องเลือกสอบแบบไหนดี หรืออยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงข้อแตกต่างของการสอบเทียบทั้งสองระบบ น้อง ๆ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เลือกสอบอะไรดี ระหว่างสอบ GED กับ IGCSE / A-LEVEL?

2. การสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ

นอกจากวุฒิการศึกษาที่น้อง ๆ จะต้องใช้ในการยื่นเข้าเรียนระดับอุดมศึกษาแล้ว ข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษก็เป็นอีกวิชาหนึ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการสมัครเข้ามหาลัยฯ อินเตอร์ โดยการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่เป็นที่นิยมและเป็นที่ยอมรับของมหาวิทยาลัยหลาย ๆ แห่ง ได้แก่ การสอบ IELTS, TOFEL และ DUOLINGO

 • IELTS – International English Language Testing System

แบบ IELTS Regular (Academic & General Training) (Paper / Computer) – 7,100 บาท

 • TOEFL – Test of English as a Foreign Language

ราคา USD 215 หรือประมาณ 7,525 บาท (อัตราแลกเปลี่ยนที่ USD 1 :  THB 35)

 • Duolingo English Test

ราคา USD 49 หรือประมาณ 1,715 บาท (อัตราแลกเปลี่ยนที่ USD 1 :  THB 35)

นอกจากการสอบภาษาอังกฤษที่เป็นมาตรฐานระดับนานาชาติแล้ว น้อง ๆ ยังสามารถเลือกสอบข้อสอบภาษาอังกฤษของแต่ละมหาวิทยาลัยแทนได้ด้วยเช่นกัน ถ้าทางมหาลัยฯ กำหนดเกณฑ์ของข้อสอบเหล่านี้ไว้ในประกาศรับสมัคร 

 • CU-TEP (Listening, Reading, Writing)
  • ค่าสอบแบบ Paper 900 บาท เพิ่มการสอบ Speaking ด้วย จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม รวมเป็น 2,900 บาท
  • ค่าสอบแบบ E-Testing 2,500 บาท เพิ่มการสอบ Speaking ด้วย จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม รวมเป็น 4,000 บาท
 • TU-GET
  • แบบ PBT ค่าสอบ 500 บาท
  • แบบ CBT ค่าสอบ 1,000 บาท

อย่างไรก็ดี ถ้าคณะที่น้อง ๆ อยากเข้าเรียนต่อมีตัวเลือกข้อสอบวัดภาษาอังกฤษหลายตัวเลือก เราขอแนะนำให้น้อง ๆ เลือกข้อสอบที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ถึงแม้ว่าค่าใช้จ่ายอาจจะสูงกว่าข้อสอบที่ออกโดยมหาวิทยาลัย แต่น้อง ๆ สามารถนำคะแนนสอบไปใช้ยื่นกับมหาลัยฯ ได้หลายที่ หลายคณะมากกว่า รวมถึงยื่นเรียนต่อต่างประเทศได้ด้วยเช่นเดียวกัน

3. การสอบวัดความสามารถด้านวิชาการ

แน่นอนสิ่งที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าระดับภาษาอังกฤษ คือ ความรู้ด้านวิชาการหรือสาขาวิชาต่าง ๆ ตามที่ทางคณะได้กำหนดไว้ เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้องใช้คะแนนวิชาเคมีหรือฟิสิกส์ คณะบริหารและเศรษฐศาสตร์ต้องใช้คะแนนคณิตศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งน้อง ๆ สามารถศึกษาเกณฑ์การรับเข้าเรียนของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ เพื่อเป็นแนวทางเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนใคร

ตัวอย่างผลสอบวัดวิชาการที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ ซึ่งเมื่อสอบแล้วก็สามารถนำผลไปใช้ยื่นเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาของทั้งมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ 

 • SAT – สอบ Evidenced-Based Reading, Writing and Language & Math ค่าสอบ ราคา USD 113 หรือประมาณ 3,955 บาท 
 • ACT – สอบ English, Reading, Math, Science ค่าสอบไม่รวม Writing ราคา USD 171.50 หรือประมาณ 6,000 บาท และถ้าต้องการสอบ Writing ด้วย ค่าสอบจะอยู่ที่ราคา USD 196.50 หรือประมาณ 7,000 บาท

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสอบ SAT VS ACT : www.houseofgriffin.com/blog/sat-vs-act/

เช่นเดียวกันกับการสอบวัดภาษาอังกฤษ น้อง ๆ ก็สามารถเลือกสอบวัดทักษะวิชาการของแต่ละมหาวิทยาลัยได้ด้วย ถ้าทางมหาวิทยาลัยมีกำหนดเกณฑ์ของข้อสอบเหล่านี้ในคุณสมบัติ วันนี้เราขอยกตัวอย่างราคาข้อสอบของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีความคล้ายคลึงกับข้อสอบนานาชาติ SAT และ ACT ข้างต้น ต่างกันตรงที่การสอบ CU-AAT หรือ CU-ATS ผลสอบที่ได้ก็จะสามารถใช้ยื่นได้แค่คณะภายในจุฬา ฯ มหาวิทยาลัยเท่านั้น

 • CU-AAT – สอบ Reading, Writing, และ Math (จะคล้ายกับ SAT) 

แบบ Paper ราคา 1,300 บาท และแบบ E-Testing 2,900 บาท

 • CU-ATS – สอบ Physics และ Chemistry (จะคล้ายกับ ACT) 

แบบ Paper ราคา 1,000 บาท และแบบ E-Testing 2,600 บาท

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ ACT VS CU-ATS : www.houseofgriffin.com/blog/act-vs-cu-ats/

ตารางสรุปค่าสอบสำหรับใช้ยื่นเข้าคณะอินเตอร์

สรุปค่าสอบสำหรับใช้ยื่นเข้ามหาลัยฯ อินเตอร์

อยากเข้ามหาลัยฯ อินเตอร์ เตรียมตัวอย่างไรดี

จากข้อมูลค่าใช้จ่ายในการสอบที่จำเป็นสำหรับเข้าเรียนต่อมหาลัยฯ อินเตอร์ข้างต้น จะเห็นว่าค่าสอบแต่ละวิชาราคาค่อนข้างสูง ดังนั้นการเตรียมตัวให้พร้อมในการสอบเพื่อให้ได้คะแนนตามที่ต้องการในครั้งเดียว จะเป็นการช่วยให้น้อง ๆ สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาได้อย่างมาก ที่ House of Griffin เปิดสอนครบทุกคอร์สติวเข้าอินเตอร์ ทั้ง GED, IGCSE, A-Level, IELTS, TOEFL, SAT, ACT ฯลฯ จัดสอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ประสบการณ์มากกว่า 12 ปี สอนกลุ่มเล็ก เน้นคุณภาพ พร้อมทั้งมีทีมแนะแนววิชาการที่จะช่วยเสริมจุดเด่นและลดจุดด้อยของน้อง ๆ เพื่อที่จะได้พัฒนาได้อย่างตรงจุด พร้อมที่สุดก่อนลงสนามจริง 

House of Griffin สถาบันอันดับ 1 ติวเข้าอินเตอร์ ส่งนักเรียนเข้าคณะในฝันสำเร็จมาแล้วกว่า 4,000 คน 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ของเรา หรือติดต่อพร้อมขอคำปรึกษารายบุคคล ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย


House of Griffin

ปรึกษาคอร์สติวสอบเข้าอินเตอร์

สอบถาม-สมัครเรียน โทร. 0 2644 6006-7 | Line ID: @houseofgriffin