รวมเกณฑ์ Admission จุฬาฯ อินเตอร์ ปี 2567 (อัปเดตล่าสุด)

CU inter

น้อง ๆ ม.6 หลายคนคงตื่นเต้นกันในช่วงนี้ เพราะใกล้ถึงเวลาที่จะต้องลงทะเบียนในระบบ TCAS ที่จะเปิดในช่วงปลายปี หลาย ๆ คนมีมหาวิทยาลัยที่วาดฝันเข้าศึกษาต่อแล้ว ซึ่งหนึ่งในมหาลัยฯ ในใจของหลาย ๆ คน เราเชื่อว่าต้องมีชื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยติดอยู่ในท็อปลิสต์อย่างแน่นอน วันนี้ทาง House of Griffin จึงได้รวบรวมเกณฑ์ Admission จุฬาฯ อินเตอร์ ปี 2567 ฉบับล่าสุด ในหลากหลายคณะมาฝากน้อง ๆ ให้ได้เตรียมตัวกันล่วงหน้า จะมีรายละเอียดของคณะอะไรบ้าง ไปดูกันเลย

เกณฑ์ Admission จุฬาฯ อินเตอร์ คณะต่าง ๆ

1. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (Faculty of Commerce and Accountancy)

คณะบริหารอินเตอร์ จุฬาฯ คณะฮอตฮิตตลอดกาล ถือเป็นหลักสูตรแรกของจุฬาฯ ที่มีการเปิดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยเปิดรับสมัคร 2 โครงการ คือ โครงการเข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจ (ปกติ) และ โครงการ BBA-Next Gen Admission (โควตาพิเศษ) ซึ่งน้อง ๆ สามารถเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 โครงการเท่านั้น

คณะบริหาร จุฬาฯ อินเตอร์ แบ่งออกเป็น 2 สาขาหลัก ดังนี้ 

 1. การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management)
  แบ่งได้อีกเป็น 3 สาขาย่อย คือ การจัดการธุรกิจดิจิทัล การวิเคราะห์การเงินและการลงทุน (Financial Analysis) และการจัดการแบรนด์และการตลาด
 2. การบัญชี (Accounting)
  นิสิตจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการทำบัญชีที่มีประสิทธิภาพของนานาประเทศ เพื่อนำมาปรับใช้ให้เข้ากับการบริหารธุรกิจสมัยใหม่

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจ จุฬาฯ อินเตอร์ / คะแนนโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ

สาขาการจัดการธุรกิจระหว่าประเทศ
สาขาวิชาบัญชี
โครงการ BBA-Next Gen Admission

สาขาการจัดการธุรกิจระหว่าประเทศ

สาขาวิชาบัญชี
คะแนนภาษาอังกฤษ
(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
● TOEFL (iBT)  – 79
● IELTS (Academic) – 6.5
● CU-TEP & Speaking – 101 (ต้องเป็นคะแนนสอบจากรอบเดียวกัน)
● TOEFL (iBT)  – 79
● IELTS (Academic) – 6.5
● CU-TEP & Speaking – 101 (ต้องเป็นคะแนนสอบจากรอบเดียวกัน)
คะแนนคณิตศาสตร์
(อย่างใดอย่างหนึ่ง)

● CU-AAT (Math & Verbal) – 1200
● SAT (Math & Evidence-Based Reading and Writing) – 1270

(ต้องเป็นคะแนนสอบจากรอบเดียวกัน)

● CU-AAT (Math & Verbal) – 1230
● SAT (Math & Evidence-Based Reading and Writing) – 1300

(ต้องเป็นคะแนนสอบจากรอบเดียวกัน)
คุณสมบัติเพิ่มเติม ต้องมีคลิปวิดีโอประวัติ (Video Resume) และ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่แสดงความสามารถทางวิชาการในระดับชาติ หรือนานาชาติทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ธุรกิจ หรือการสื่อสาร
หมายเหตุ เลือกสมัครได้เพียง 1 โครงการเท่านั้น หากสมัครมากกว่า 1 โครงการ ถือเอาโครงการที่สมัครและชำระเงินหลังสุด

รอบรับสมัคร Early Admission : 27 พฤศจิกายน – 21 ธันวาคม 2566

จำนวนที่รับรอบ Early Admission : 180 คน 

อ่านประกาศรับสมัครเพิ่มเติม คลิก

อ่านประกาศรับสมัครโครงการ BBA-Next Gen คลิก

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)

คณะนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เช่นกัน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ที่จุฬาฯ มีทั้งหมด 6 หลักสูตร คือ

 1. วิศวกรรมนาโน – Nano Engineering (NANO-BIO)
 2. วิศวกรรมอากาศยาน – Aerospace Engineering (AERO)
 3. วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร – Information and Communication Engineering (ICE)
 4. วิศวกรรมการออกแบบและผลิตยานยนต์ – Automotive Design and Manufacturing Engineering (ADME-V)
 5. วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ – Robotics and Artificial Intelligence Engineering (ROBOTICS AI)
 6. วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ – Chemical and Process Engineering (ChPE)

โดย 5 หลักสูตรแรกจะมีเกณฑ์การรับสมัครเดียวกัน ซึ่งมีเกณฑ์ขั้นต่ำเป็นตัวเลือกตามเงื่อนไข ส่วนหลักสูตรที่ 6 จะมีเกณฑ์ที่แตกต่างกันเล็กน้อย โดยคะแนนที่ใช้ต้องถึงเกณฑ์ที่กำหนดเท่านั้น ซึ่งหลัก ๆ น้อง ๆ ต้องยื่นคะแนนทั้งหมด 3 ชุด คือ คะแนนทักษะภาษาอังกฤษ คะแนนทักษะทางคณิตศาสตร์ และคะแนนทักษะทางวิทยาศาสตร์ ตามข้อมูลสรุปด้านล่าง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ อินเตอร์ / คะแนนISE – NANO-BIO, AERO, ICE, ADME-V, ROBOTICS AIChPE
คะแนนภาษาอังกฤษ
(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
คะแนนตามเกณฑ์
● CU-TEP – 80
● TOEFL (iBT) – 80
● IELTS (Academic) – 6.0
● Duolingo English Test – 105
● CU-TEP – 80
● TOEFL (iBT) – 80
● IELTS (Academic) – 6.0
● Duolingo – 105
คะแนนคณิตศาสตร์
(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
คะแนนตามเกณฑ์
● CU-AAT – 480
● SAT (Math) – 620
● A Level (Mathematics) – B
● A Level (Mathematics) Predicted Grade – A
● IB (Mathematics) HL – 6
● IB (Mathematics) HL  Predicted Grade – 6
● ACT Math – 26
● AP Calculus (AB or BC) – 4
● CU-AAT – 480
● SAT (Math) – 620
● A Level (Mathematics) – B
● IB (Mathematics) HL – 6
● ACT Math – 26
● AP Calculus (AB) – 3
คะแนนวิทยาศาสตร์
(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
คะแนนตามเกณฑ์
● CU-ATS – 800
● A Level (Physics และ Chemistry) – B
● A Level (Physics และ Chemistry) Predicted Grade – A
● IB (Physics และ Chemistry) HL – 6 (ในแต่ละวิชา)
● IB (Physics และ Chemistry) HL  Predicted Grade – 6
● ACT (Science) – 25
● AP Chemistry และ AP Physics (1 or C) – 4

● CU-ATS – 800
● A Level (Physics and Chemistry) – B (each)
● IB (Physics and Chemistry) HL – 6(each)
● ACT (Science) – 25
● AP Chemistry and AP Physics (1 or C) – 3 (each)

รอบรับสมัคร Early Admission สำหรับทุกหลักสูตร : 27 พฤศจิกายน – 21 ธันวาคม 2566

จำนวนที่รับรอบ Early Admission : ISE 245 คน

จำนวนที่รับรอบ Early Admission : ChPE 40 คน

อ่านประกาศรับสมัครเพิ่มเติมของ 5 หลักสูตรแรก ISE คลิก

อ่านประกาศรับสมัครเพิ่มเติมของ ChPE คลิก

3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Faculty of Architecture)

คณะสถาปัตย์อินเตอร์ จุฬาฯ ชื่อคุ้นหู ติดเทรนด์อยู่เสมอ เด็กสายศิลป์ มีฝีมือวาดเขียน ต้องมีอยู่ในลิสต์อย่างแน่นอน ซึ่งคณะนี้มีทั้งหมด 2 สาขา คือ

 1. การออกแบบสถาปัตยกรรม – Architectural Design (INDA) เน้นการออกแบบภายในอาคาร
 2. การออกแบบนิเทศศิลป์ – Communication Design (CommDe) เน้นการออกแบบเพื่อการสื่อสาร ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

โดยทั้งสองหลักสูตรนั้น ก็จะมีเกณฑ์คะแนนที่ต้องใช้ยื่นแตกต่างกันออกไป ดังนี้

คณะสถาปัตยกรรม จุฬาฯ อินเตอร์ / คะแนนสาขาการออกแบบสถาปัตยกรรม (INDA)สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ (Commde)
คะแนนภาษาอังกฤษ
(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
คะแนนตามเกณฑ์ / คะแนนขั้นต่ำที่ต้องมี ถ้าคะแนนของอีกสองทักษะถึงเกณฑ์ที่กำหนด
● TOEFL (iBT)  – 79 / 61
● IELTS (Academic) – 6.0 / 5.5
● SAT (Evidence-Based Reading & Writing) – 450 / 410
● CU-AAT (Verbal Section) – 400 / 360
● CU-TEP – 80  / 61
● TOEFL (iBT)  – 79
● IELTS (Academic) – 6.0
● SAT (Evidence-Based Reading & Writing) -450
● CU-AAT (Verbal) – 400
● CU-TEP – 80
● Duolingo – 110
คะแนนคณิตศาสตร์
(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
คะแนนตามเกณฑ์ / คะแนนขั้นต่ำที่ต้องมี ถ้าคะแนนของอีกสองทักษะถึงเกณฑ์ที่กำหนด
● CU-AAT (Math) – 550 / 500
● SAT (Math) – 570 / 530
● CU-AAT (Math) – 450
● SAT (Math) – 490
● IB (Math) – 5
● A Level (Math) – B
ความถนัดสถาปัตยกรรม
CU-TAD
คะแนนตามเกณฑ์ / คะแนนขั้นต่ำที่ต้องมี ถ้าคะแนนของอีกสองทักษะถึงเกณฑ์ที่กำหนด
● CU-TAD – 50%  / 45%
 
หมายเหตุ*โดยที่ถ้ามีคะแนนทักษะที่ถึงเกณฑ์ เพียง 2 ใน 3 จากที่กำหนด อีกทักษะจำเป็นจะต้องมีคะแนนขั้นต่ำถึงที่ทางคณะกำหนด
เช่น มีคะแนน IELT 6.0 และ SAT (Math) 570 แต่มีคะแนน CU-TAD เพียงแค่ 48 ที่ไม่ถึงเกณฑ์แรก 50 คะแนน แต่มากกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ 45 คะแนน ก็สามารถยื่นสมัครได้
 

รอบรับสมัคร Early Admission : 27 พฤศจิกายน – 21 ธันวาคม 2566

จำนวนที่รับรอบ Early Admission : INDA 80 คน และ Commde 50 คน 

อ่านประกาศรับสมัคร INDA เพิ่มเติม คลิก

อ่านประกาศรับสมัคร Commde เพิ่มเติม คลิก

4. คณะอักษรศาสตร์ (Faculty of Arts)

มาที่สายภาษากันบ้าง หลักสูตรนานาชาติของคณะอักษรศาสตร์มีเพียงสาขาวิชาเดียว ซึ่งก็คือ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม หรือที่เรียกกันว่า BALAC ที่พึ่งมีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ในปี 2561 และเพิ่มวิชาเรียนที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมโลก และวัฒนธรรมสื่อ ให้นิสิตได้เลือกเรียนตามความสนใจ เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันด้วย

คะแนนที่ต้องใช้ยื่น: ผลสอบย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร

ภาษาอังกฤษ
(เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
คะแนนวิชาการ
(เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 90
● TOEFL (iBT) ไม่ต่ำกว่า 95
● IELTS (Academic) ไม่ต่ำกว่า 7.0
● Duolingo English Test ไม่ต่ำกว่า 130
● CU-AAT (Verbal Section) ไม่ต่ำกว่า 480
● SAT (Evidence-Based Reading & Writing) ไม่ต่ำกว่า 480
● ACT (English & Reading) รวมกันไม่ต่ำกว่า 34

รอบรับสมัคร Early Admission : 27 พฤศจิกายน – 21 ธันวาคม 2566

จำนวนที่รับรอบ Early Admission : 90 คน

อ่านประกาศรับสมัครเพิ่มเติม คลิก

5. คณะวิทยาศาสตร์ (Faculty of Science)

หลักสูตรนานาชาติของคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ มีทั้งหมด 2 สาขา ให้เลือกเรียนแบบเจาะลึกเอาใจเด็กสายวิทย์ คือ

 1. เคมีประยุกต์ – Applied Chemistry (BSAC) แบ่งออกเป็น 4 ด้าน
 • เคมีเพื่อการประยุกต์ด้านอุตสาหกรรมและการจัดการ
 • เคมีเพื่อการประยุกต์ด้านวัสดุ
 • เคมีสิ่งแวดล้อม
 • เคมีเครื่องสำอางและการเป็นผู้ประกอบการ
 1. เทคโนโลยีชีวภาพ – Biotechnology (BBTech)

โดยทั้งสองหลักสูตรนั้น ก็จะมีเกณฑ์คะแนนที่ต้องใช้ยื่นแตกต่างกันออกไป ตามตารางด้านล่างค่ะ

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ อินเตอร์ / คะแนนสาขาวิชาเคมีประยุกต์ (BSAC)สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (BBTech)
คะแนนภาษาอังกฤษ
(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
คะแนนตามเกณฑ์ / คะแนนขั้นต่ำที่ต้องมี ถ้าคะแนนของอีกสองทักษะถึงเกณฑ์ที่กำหนด
● TOEFL (iBT)  – 79 / 61
● IELTS (Academic) – 6.0 / 5.5
● SAT (Evidence-Based Reading & Writing) -500 / 450
● CU-TEP – 80 / 61
● Duolingo English Test – 110 / 95
● TOEFL (iBT)  – 79
● IELTS (Academic) – 6.0
● SAT (Evidence-Based Reading & Writing) -450
● CU-AAT (Verbal) – 400
● CU-TEP – 80
คะแนนคณิตศาสตร์
(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
คะแนนตามเกณฑ์ / คะแนนขั้นต่ำที่ต้องมี ถ้าคะแนนของอีกสองทักษะถึงเกณฑ์ที่กำหนด
● CU-AAT – 450 /400
● SAT (Math) – 490 / 440
● CU-AAT (Math) – 450
● SAT (Math) – 500
● ACT (Math) – 25
● IB (Math) – 5
● A Level (Math) – B
คะแนนวิทยาศาสตร์
(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
คะแนนตามเกณฑ์ / คะแนนขั้นต่ำที่ต้องมี ถ้าคะแนนของอีกสองทักษะถึงเกณฑ์ที่กำหนด
● CU-ATS (Chemistry) – 380 / 340
● A Level (Chemistry) – C / D
● IB (Chemistry) – 4 / 3
● GED (Science) – 160 / 145
● AP Chemistry – 3 / 2
มีผลการเรียน / ผลสอบวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับม.ปลายหรือเทียบเท่า

รอบรับสมัคร Early Admission : 27 พฤศจิกายน – 21ธันวาคม 2566

จำนวนที่รับรอบ Early Admission : BSAC 90 คน และ BBTech 50 คน

อ่านประกาศรับสมัครเพิ่มเติม BSAC คลิก

อ่านประกาศรับสมัครเพิ่มเติม BBTech คลิก

6. คณะเศรษฐศาสตร์ (Faculty of Economics)

มาต่อกันที่อีกคณะที่เป็นที่นิยมของน้อง ๆ Gen Z สำหรับใครที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับภาพรวมและทิศทางของเศรษฐกิจต้องคณะนี้เลย การเรียนการสอนในคณะจะเตรียมให้นิสิตได้เรียนรู้เกี่ยวกับการตัดสินใจด้านธุรกิจต่าง ๆ พร้อม Soft Skill ติดตัว อย่างเช่น ทักษะการบริหารหรือการพรีเซนต์งานต่าง ๆ และฝึกทักษะการวิเคราะห์ เพื่อกลายเป็นผู้นำ และผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและกลยุทธ์ของบริษัทชั้นนำระดับโลกได้

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ เป็นที่แรกในประเทศ ที่จัดสอนในหลักสูตรนานาชาติ ในภาควิชาเศรษฐศาสตร์ และยังมีสถาบันที่มีความร่วมมือในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนมากมายทั่วโลก เปิดโอกาสให้นิสิตได้สัมผัสประสบการณ์ในการเรียนรู้แบบนานาชาติ น่าสนใจขนาดนี้ต้องใช้คะแนนอะไรยื่นบ้างไปดูกันเลย

คะแนนที่ต้องใช้ยื่น:

คะแนนภาษาอังกฤษ 
(เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
คะแนนคณิตศาสตร์ 
(เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● CU-TEP – 79TOEFL (iBT)  – 79
● IELTS (Academic) – 6.5
● Duolingo English Test – 120
● CU-AAT (Verbal Section) – 400
● SAT (Evidence-Based Reading & Writing) – 450
● ACT (English + Reading) – 31
● CU-AAT (Math) – 600
● SAT (Math) – 650
● ACT (Math) – 27
● IB (Math HL) – 6
● A-Level (Math) – B

รอบรับสมัคร Early Admission : 27 พฤศจิกายน – 21 ธันวาคม 2566

จำนวนที่รับรอบ Early Admission : 140 คน

อ่านประกาศรับสมัครเพิ่มเติม คลิก

7. สถาบันนวัตกรรมบูรณาการ (School of Integrated Innovation)

ใครที่อยากเริ่มบริษัท Start Up เป็นของตัวเอง รับรองว่าคณะนี้ตอบโจทย์แน่นอน เพราะนอกจากจะได้เรียน Soft Skill ต่าง ๆ ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ไม่ว่าจะเป็นทางด้านธุรกิจ และเทคโนโลยีแล้ว นิสิตทุกคนยังจะได้ทำโปรเจกต์ที่เป็น Start Up ของตัวเอง ในตลอดการเรียนทั้ง 4 ปีอีกด้วย

สถาบันนวัตกรรมบูรณาการเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ ด้านนวัตกรรมบูรณาการ เพื่อตอบสนองความต้องการ และการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน เพื่อที่จะสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการเผชิญกับความท้าทายทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และมีด้วยกัน 4 สาขา คือ 

 • กลุ่มสุขภาวะและการอยู่ดีมีสุข (Health and Wellbeing)
 • กลุ่มชุมชนเสมอภาคและเมืองอัจฉริยะ (Inclusive Community and Smart City)
 • กลุ่มการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)
 • กลุ่มปัญญาดิจิทัลเชิงประยุกต์ (Applied Digital Intelligence)

โดยเกณฑ์การยื่นคะแนนของทั้ง 4 สาขาจะเหมือนกันตามเกณฑ์ด้านล่าง ดังนี้

คะแนนที่ต้องใช้ยื่น:

คะแนนภาษาอังกฤษ 
(เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
คะแนนคณิตศาสตร์ 
(เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● CU-TEP – 100
● TOEFL (iBT)  – 80
● IELTS (Academic) – 6.5
● SAT (Evidence-Based Reading & Writing) – 500
● ACT (English + Reading) – 37
● CU-AAT (Math) – 620
● SAT (Math) – 640
● ACT (Math) – 27

รอบรับสมัคร Early Admission :  27 พฤศจิกายน – 21 ธันวาคม 2566

จำนวนที่รับรอบ Early Admission : 80 คน

อ่านประกาศรับสมัครเพิ่มเติม คลิก

8. คณะนิเทศศาสตร์ (Faculty of Communication Arts)

คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการจัดการการสื่อสาร หลักสูตรนานาชาติ เป็นอีกหนึ่งคณะที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากการเติบโตของสื่ออย่างก้าวกระโดดในปัจจุบัน​ โดยจะเน้นไปในเรื่องการบริหารจัดการสื่อ และการสื่อสารต่าง ๆ เพื่อให้เข้ากับยุคของข้อมูลข่าวสาร หรือที่เรียกว่า Information Age เพื่อให้นิสิตสามารถปรับตัวให้เข้ากับโลกของสื่อที่กำลังเติบโตไปอย่างเร็วรวด การเรียนการสอนเลยจะเน้นเรื่องการจัดการข้อมูล และการสื่อสาร ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ

คะแนนที่ต้องใช้ยื่น:

คะแนนภาษาอังกฤษ 
(เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
คะแนนคณิตศาสตร์
(เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● CU-TEP – 88
● TOEFL (iBT)  – 90
● IELTS (Academic) – 6.5
● Duolingo English Test – 110
● CU-AAT (Verbal Section) – 440
● SAT (Evidence-Based Reading & Writing) – 500
● ACT (English + Reading) – 37
● CU-AAT (Math) – 580
● SAT (Math) – 600
● ACT (Math) – 25

รอบรับสมัคร Early Admission : 27 พฤศจิกายน – 21 ธันวาคม 2566

จำนวนที่รับรอบ Early Admission : 70 คน

อ่านประกาศรับสมัครเพิ่มเติม คลิก

9. คณะจิตวิทยา (Faculty of Psychology)

หลักสูตรนานาชาติของคณะจิตวิทยา จะเป็นโครงการร่วมระหว่างจุฬาฯ และ University of Queensland ประเทศออสเตรเลีย โดยนิสิตจะได้เรียน 2 ปีแรกที่จุฬาฯ และ อีก 3 เทอม ที่ University of Queensland และกลับมาเรียนเทอมสุดท้ายที่จุฬาฯ

โดยจะเป็นการเรียนเกี่ยวกับประสาทศาสตร์เชิงพฤติกรรม หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า behavioral neuroscience ที่จะศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและร่างกายผ่านการทำงานของสมอง โดยจุดเด่นของหลักสูตร JIPP ของจุฬาฯ คือ การผสมผสานมุมมองด้านจิตวิทยาของทั้งตะวันออกและตะวันตกได้เป็นอย่างดี มีความน่าสนใจขนาดนี้ มีเกณฑ์คะแนนรับสมัครอะไรบ้าง ตามรายละเอียดด้านล่างเลยค่ะ

คะแนนที่ต้องใช้ยื่น:

คะแนนภาษาอังกฤษ 
(เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
คะแนนคณิตศาสตร์ 
(เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● CU-TEP and Speaking – 104
● TOEFL (iBT)  – 88
● IELTS (Academic) – 6.5 โดยที่ไม่มีทักษะใดคะแนนต่ำกว่า 6.0
● CU-AAT (Verbal + Math) – 1030
● SAT (Evidence-Based Reading & Writing + Math) – 1100

รอบรับสมัคร Early Admission : 27 พฤศจิกายน – 21 ธันวาคม 2566

จำนวนที่รับรอบ Early Admission : 50 คน

อ่านประกาศรับสมัครเพิ่มเติม คลิก

10. คณะรัฐศาสตร์ (Faculty of Political Science)

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ มีการเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติอยู่ด้วยกัน 1 สาขา ซึ่งก็คือ สาขาวิชาการเมืองและโลกสัมพันธ์ศึกษา หรือ Politics and Global Studies (PGS) ซึ่งเป็นหลักสูตรแบบ Double-Degree กับมหาวิทยาลัย University of Essex จากสหราชอาณาจักร และ University of Queensland ประเทศออสเตรเลีย 

แผนการเรียนที่ 1

ปีที่ 1 และ 4 ศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่ 2-3  ศึกษาที่มหาวิทยาลัย University of Essex จากสหราชอาณาจักร 

แผนการเรียนที่ 2

ปีที่ 1 และ 4 ศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่ 2-3  ศึกษาที่ University of Queensland ประเทศออสเตรเลีย 

การเรียนที่คณะนี้จะทำให้นิสิตสามารถปรับตัวเข้าได้ทั้งกับสภาพแวดล้อมการรู้แบบนานาชาติได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังช่วยเตรียมพร้อมทักษะความเป็นผู้นำ ด้วยประสบการณ์ระดับนานาชาติ และองค์ความรู้ที่จะสามารถนำไปแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระดับนานาชาติได้เป็นอย่างดี

คะแนนที่ต้องใช้ยื่น:

คะแนนภาษาอังกฤษ
(เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
คะแนนรวมของภาษาอังกฤษและคะแนนคณิตศาสตร์ 
(เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● TOEFL (IBT)  – 87 โดยคะแนนขั้นต่ำของแต่ละทักษะ ต้องได้ตามที่กำหนด (Writing – 21, Listening – 19, Reading, – 19 และ Speaking – 20)
● IELTS (Academic) – 6.5 โดยที่ไม่มีทักษะใดคะแนนต่ำกว่า 6.0
● CU-AAT (Verbal Section) – 500
● CU-AAT (Verbal + Math) – 1200
● SAT (Evidence-Based Reading & Writing) – 500
● SAT (Evidence-Based Reading & Writing + Math) – 1200

รอบรับสมัคร Early Admission : 27 พฤศจิกายน – 21 ธันวาคม 2566

จำนวนที่รับรอบ Early Admission : แผนการเรียนที่ 1 จำนวน 25 คน และแผนการเรียนที่ 2 จำนวน 25 คน

อ่านประกาศรับสมัครเพิ่มเติม คลิก

11. คณะนิติศาสตร์ (Faculty of Law)

สำหรับที่คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ภาคอินเตอร์ จะเป็นการเรียนในสาขากฎหมายธุรกิจและเทคโนโลยี หรือ Business and Technology Law (LLBEL) ซึ่งจะเป็นการเตรียมนิสิตให้มีทักษะพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นตลอดเวลา โดยส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์ พร้อมความรู้ด้านหลักกฎหมาย ที่จะสามารถทำให้นิสิตกลายเป็นผู้นำในสายอาชีพนี้ได้อย่างแท้จริง สามารถเข้าไปทำงานกับทางภาครัฐหรือเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ ใครที่สนใจเข้าเรียนคณะนี้ ต้องใช้คะแนนอะไรบ้าง ไปดูได้เลย

คะแนนที่ต้องใช้ยื่น:

คะแนนภาษาอังกฤษ 
(เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
คะแนนวิชาการ
(เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● CU-TEP – 88
● TOEFL (IBT)  – 79
● IELTS (Academic) – 6.5
● SAT (Evidence-Based Reading & Writing + Math) – 1200 โดยที่คะแนนวิชา Evidence-Based Reading & Writing ต้องไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

รอบรับสมัคร Early Admission :  27 พฤศจิกายน – 21 ธันวาคม 2566

จำนวนที่รับรอบ Early Admission : 60 คน

อ่านประกาศรับสมัครเพิ่มเติม คลิก

อยากเข้า Admission จุฬาฯ อินเตอร์ ต้องเตรียมตัวอย่างไร

จากข้อมูลด้านบนที่เรานำมาฝากกัน คณะอินเตอร์ต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษยืนพื้นไม่ว่าจะเป็น TOEFL หรือ IELTS ที่มีเกณฑ์ค่อนข้างสูง หรือแม้กระทั่งคะแนนคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ที่ควรมีสอบติดไว้ ก็คือ SAT คะแนนเหล่านี้น้อง ๆ สามารถสอบเตรียมไว้ล่วงหน้าได้เลยเพราะสามารถเก็บได้ถึง 2 ปี 

ถ้าเราเตรียมตัวล่วงหน้านาน ๆ เราจะมีโอกาสสอบแก้ตัวได้ก่อนถึงกำหนดรับสมัครสอบ แต่เนื่องจากค่าสอบแต่ละวิชาก็ไม่ใช่น้อย ๆ ถ้าสอบหลายครั้ง ก็เอาเรื่องเหมือนกัน ดังนั้นน้อง ๆ ควรเตรียมตัวสอบอย่างดี และทำข้อสอบให้เต็มที่ทุกครั้ง ถ้าใครลองสอบแล้ว ยังไม่ได้คะแนนตามที่หวังไว้ ลองมาติวเก็บเทคนิคดี ๆ ที่ House of Griffin ได้นะคะ เรามีครบทุกคอร์สเตรียมสอบเข้าอินเตอร์ ลองทำข้อสอบเก่าจนชินมือ เน้นเรียนกลุ่มเล็ก ดูแลใกล้ชิดรายบุคคล รับรองสอบผ่านได้คะแนนตามที่หวัง พิสูจน์ได้จาก Success Story ที่มีมากมาย

สนใจคอร์สเรียน SAT คลิก

สนใจคอร์สเรียน IELTS  คลิก

สนใจคอร์สเรียน TOEFL คลิก

สนใจคอร์สเรียนออนไลน์ คลิกโทร. 0-2644-6006-7
LINE: @houseofgriffin

This image has an empty alt attribute; its file name is image.png