คอร์ส IELTS

IELTS (International English Language Testing System) เป็นการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษมาตรฐานนานาชาติ ครอบคลุมทักษะ 4 ด้าน คือ Reading, Writing, Listening & Speaking สำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อหลักสูตรนานาชาติในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

Course
Study Period
Hours
Price (THB)
IELTS CYCLE 1 - FEB 2023
4 FEB 23 – 9 APR 23
90
34,000
หลักสูตรติวสอบ IELTS 90 ชั่วโมง ครอบคลุมทักษะ 4 ด้าน คือ Reading 20 ชั่วโมง, Writing 30 ชั่วโมง Listening 20 ชั่วโมง และ Speaking 20 ชั่วโมง
IELTS CYCLE 2 - APR 2023
1 APR 23 – 11 JUN 23
90
34,000
หลักสูตรติวสอบ IELTS 90 ชั่วโมง ครอบคลุมทักษะ 4 ด้าน คือ Reading 20 ชั่วโมง, Writing 30 ชั่วโมง Listening 20 ชั่วโมง และ Speaking 20 ชั่วโมง
IELTS CYCLE 3 - MAY 2023
6 MAY 23 – 9 JUL 23
90
34,000
หลักสูตรติวสอบ IELTS 90 ชั่วโมง ครอบคลุมทักษะ 4 ด้าน คือ Reading 20 ชั่วโมง, Writing 30 ชั่วโมง Listening 20 ชั่วโมง และ Speaking 20 ชั่วโมง
IELTS CYCLE 4 - AUG 2023
5 AUG 23 – 14 OCT 23
90
34,000
หลักสูตรติวสอบ IELTS 90 ชั่วโมง ครอบคลุมทักษะ 4 ด้าน คือ Reading 20 ชั่วโมง, Writing 30 ชั่วโมง Listening 20 ชั่วโมง และ Speaking 20 ชั่วโมง
IELTS CYCLE 5 - NOV 2023
11 NOV 23 – 21 JAN 24
90
34,000
หลักสูตรติวสอบ IELTS 90 ชั่วโมง ครอบคลุมทักษะ 4 ด้าน คือ Reading 20 ชั่วโมง, Writing 30 ชั่วโมง Listening 20 ชั่วโมง และ Speaking 20 ชั่วโมง
House of Griffin
House of Griffin
House of Griffin

IELTS หรือ International English Language Testing System นั้น เป็นการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษมาตรฐานนานาชาติ ครอบคลุมทักษะ 4 ด้าน คือ Reading, Writing, Listening & Speaking ซึ่งมหาวิทยาลัยและองค์กรทั่วโลกรับรองผลการสอบ IELTS เป็นมาตรฐานประกอบการรับเข้าเรียนต่อหรือทำงาน

คะแนน IELTS เป็นที่ยอมรับในฐานะหลักฐานรับรองทักษะทางภาษาอังกฤษ แต่ละสถาบันหรือองค์กรจะกำหนดเกณฑ์ช่วงระดับคะแนนที่ต้องการแตกต่างกันไป ซึ่งเราให้ความมั่นใจได้ว่านักเรียนของเราจะสอบได้อยู่ในช่วงระดับคะแนนที่ 5 ถึง 6.5 หรือสูงกว่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการเรียนรู้และความพากเพียรของนักเรียน โดยควรหมั่นฝึกฝนและทำการบ้านตามที่ครูมอบหมาย รวมทั้งเข้าเรียนสม่ำเสมออีกด้วย

House of Griffin ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทน IDP Education ในการรับสมัครการทดสอบ IELTS อย่างเป็นทางการ และเปิดสอนหลักสูตรคอร์ส IELTS ใน 3 ระดับ คือ ระดับเริ่มต้น (Brush up) ระดับพื้นฐาน (Foundation) และระดับสูง (Graduation) ซึ่งเนื้อหาจะครอบคลุมทั้ง 4 ทักษะ (Skill) ได้แก่ การฟัง (Listening) การพูด (Speaking) การอ่าน (Reading) และการเขียน (Writing) เสริมด้วยไวยากรณ์ (Grammar) และคำศัพท์ (Vocabulary Topics)


ปรึกษาและวางแผนการเรียนกับ House of Griffin
โทร. 0-2644-6006-7
LINE: @houseofgriffin