คอร์ส IELTS

IELTS (International English Language Testing System) เป็นการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษมาตรฐานนานาชาติ ครอบคลุมทักษะ 4 ด้าน คือ Reading, Writing, Listening & Speaking สำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อหลักสูตรนานาชาติในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

Course
Study Period
Hours
Price (THB)
IELTS INTENSIVE
8 JAN 24 – 27 FEB 24
56
22,400
หลักสูตรติวสอบ IELTS INTENSIVE 56 ชั่วโมง ครอบคลุมทักษะ 4 ด้าน คือ Reading 16 ชั่วโมง, Writing 16 ชั่วโมง Listening 12 ชั่วโมง และ Speaking 12 ชั่วโมง
IELTS
9 MAR 24 – 19 MAY 24
90
34,000
หลักสูตรติวสอบ IELTS 90 ชั่วโมง ครอบคลุมทักษะ 4 ด้าน คือ Reading 20 ชั่วโมง, Writing 30 ชั่วโมง Listening 20 ชั่วโมง และ Speaking 20 ชั่วโมง
IELTS
8 JUN 24 - 18 AUG 24
90
34,000
หลักสูตรติวสอบ IELTS 90 ชั่วโมง ครอบคลุมทักษะ 4 ด้าน คือ Reading 20 ชั่วโมง, Writing 30 ชั่วโมง Listening 20 ชั่วโมง และ Speaking 20 ชั่วโมง
IELTS
7 SEP 24 - 17 NOV 24
90
34,000
หลักสูตรติวสอบ IELTS 90 ชั่วโมง ครอบคลุมทักษะ 4 ด้าน คือ Reading 20 ชั่วโมง, Writing 30 ชั่วโมง Listening 20 ชั่วโมง และ Speaking 20 ชั่วโมง
IELTS
14 DEC 24 - 25 FEB 25
90
34,000
หลักสูตรติวสอบ IELTS 90 ชั่วโมง ครอบคลุมทักษะ 4 ด้าน คือ Reading 20 ชั่วโมง, Writing 30 ชั่วโมง Listening 20 ชั่วโมง และ Speaking 20 ชั่วโมง
Course
Study Period
Hours
Price (THB)
IELTS ONLINE
17 APR 24 – 11 JUN 24
56
16,800
หลักสูตรติวสอบ IELTS INTENSIVE 56 ชั่วโมง ครอบคลุมทักษะ 4 ด้าน คือ Reading 16 ชั่วโมง, Writing 16 ชั่วโมง Listening 12 ชั่วโมง และ Speaking 12 ชั่วโมง
IELTS ONLINE
23 JUL 24 – 10 SEP 24
56
16,800
หลักสูตรติวสอบ IELTS INTENSIVE 56 ชั่วโมง ครอบคลุมทักษะ 4 ด้าน คือ Reading 16 ชั่วโมง, Writing 16 ชั่วโมง Listening 12 ชั่วโมง และ Speaking 12 ชั่วโมง
IELTS ONLINE
17 OCT 24 – 19 DEC 24
56
16,800
หลักสูตรติวสอบ IELTS INTENSIVE 56 ชั่วโมง ครอบคลุมทักษะ 4 ด้าน คือ Reading 16 ชั่วโมง, Writing 16 ชั่วโมง Listening 12 ชั่วโมง และ Speaking 12 ชั่วโมง
private class
semi-private class

IELTS หรือ International English Language Testing System นั้น เป็นการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษมาตรฐานนานาชาติ ครอบคลุมทักษะ 4 ด้าน คือ Reading, Writing, Listening & Speaking ซึ่งมหาวิทยาลัยและองค์กรทั่วโลกรับรองผลการสอบ IELTS เป็นมาตรฐานประกอบการรับเข้าเรียนต่อหรือทำงาน

คะแนน IELTS เป็นที่ยอมรับในฐานะหลักฐานรับรองทักษะทางภาษาอังกฤษ แต่ละสถาบันหรือองค์กรจะกำหนดเกณฑ์ช่วงระดับคะแนนที่ต้องการแตกต่างกันไป ซึ่งเราให้ความมั่นใจได้ว่านักเรียนของเราจะสอบได้อยู่ในช่วงระดับคะแนนที่ 5 ถึง 6.5 หรือสูงกว่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการเรียนรู้และความพากเพียรของนักเรียน โดยควรหมั่นฝึกฝนและทำการบ้านตามที่ครูมอบหมาย รวมทั้งเข้าเรียนสม่ำเสมออีกด้วย

House of Griffin ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทน IDP Education ในการรับสมัครการทดสอบ IELTS อย่างเป็นทางการ และเปิดสอนหลักสูตรคอร์ส IELTS ใน 3 ระดับ คือ ระดับเริ่มต้น (Brush up) ระดับพื้นฐาน (Foundation) และระดับสูง (Graduation) ซึ่งเนื้อหาจะครอบคลุมทั้ง 4 ทักษะ (Skill) ได้แก่ การฟัง (Listening) การพูด (Speaking) การอ่าน (Reading) และการเขียน (Writing) เสริมด้วยไวยากรณ์ (Grammar) และคำศัพท์ (Vocabulary Topics)


ปรึกษาและวางแผนการเรียนกับ House of Griffin
โทร. 0-2644-6006-7
LINE: @houseofgriffin