คอร์ส IELTS

IELTS (International English Language Testing System) เป็นการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษมาตรฐานนานาชาติ ครอบคลุมทักษะ 4 ด้าน คือ Reading, Writing, Listening & Speaking สำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อหลักสูตรนานาชาติในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

Course
Study Period
Hours
Price (THB)
IELTS Foundation Set A (Weekends)
9 July 22 – 28 Aug 22
70
28,000
หลักสูตรติวสอบ IELTS 70 ชั่วโมง ครอบคลุมทักษะ 4 ด้าน คือ Reading 20 ชั่วโมง, Writing 30 ชั่วโมง และ Listening-Speaking 20 ชั่วโมง
IELTS Foundation Set B (Weekends)
10 Sep 22 – 30 Oct 22
70
28,000
หลักสูตรติวสอบ IELTS 70 ชั่วโมง ครอบคลุมทักษะ 4 ด้าน คือ Reading 20 ชั่วโมง, Writing 30 ชั่วโมง และ Listening-Speaking 20 ชั่วโมง
IELTS Foundation Set A (Weekends)
8 Oct 22 – 27 Nov 22
70
28,000
หลักสูตรติวสอบ IELTS 70 ชั่วโมง ครอบคลุมทักษะ 4 ด้าน คือ Reading 20 ชั่วโมง, Writing 30 ชั่วโมง และ Listening-Speaking 20 ชั่วโมง
IELTS Foundation Set A (Weekends)
5 Nov 22 – 25 Dec 22
70
28,000
หลักสูตรติวสอบ IELTS 70 ชั่วโมง ครอบคลุมทักษะ 4 ด้าน คือ Reading 20 ชั่วโมง, Writing 30 ชั่วโมง และ Listening-Speaking 20 ชั่วโมง
IELTS Foundation Set B (Weekends)
3 Dec 22 – 29 Jan 23
70
28,000
หลักสูตรติวสอบ IELTS 70 ชั่วโมง ครอบคลุมทักษะ 4 ด้าน คือ Reading 20 ชั่วโมง, Writing 30 ชั่วโมง และ Listening-Speaking 20 ชั่วโมง
House of Griffin
House of Griffin
House of Griffin

IELTS หรือ International English Language Testing System นั้น เป็นการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษมาตรฐานนานาชาติ ครอบคลุมทักษะ 4 ด้าน คือ Reading, Writing, Listening & Speaking ซึ่งมหาวิทยาลัยและองค์กรทั่วโลกรับรองผลการสอบ IELTS เป็นมาตรฐานประกอบการรับเข้าเรียนต่อหรือทำงาน

คะแนน IELTS เป็นที่ยอมรับในฐานะหลักฐานรับรองทักษะทางภาษาอังกฤษ แต่ละสถาบันหรือองค์กรจะกำหนดเกณฑ์ช่วงระดับคะแนนที่ต้องการแตกต่างกันไป ซึ่งเราให้ความมั่นใจได้ว่านักเรียนของเราจะสอบได้อยู่ในช่วงระดับคะแนนที่ 5 ถึง 6.5 หรือสูงกว่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการเรียนรู้และความพากเพียรของนักเรียน โดยควรหมั่นฝึกฝนและทำการบ้านตามที่ครูมอบหมาย รวมทั้งเข้าเรียนสม่ำเสมออีกด้วย

House of Griffin ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทน IDP Education ในการรับสมัครการทดสอบ IELTS อย่างเป็นทางการ และเปิดสอนหลักสูตรคอร์ส IELTS ใน 3 ระดับ คือ ระดับเริ่มต้น (Brush up) ระดับพื้นฐาน (Foundation) และระดับสูง (Graduation) ซึ่งเนื้อหาจะครอบคลุมทั้ง 4 ทักษะ (Skill) ได้แก่ การฟัง (Listening) การพูด (Speaking) การอ่าน (Reading) และการเขียน (Writing) เสริมด้วยไวยากรณ์ (Grammar) และคำศัพท์ (Vocabulary Topics)


ปรึกษาและวางแผนการเรียนกับ House of Griffin
โทร. 0-2644-6006-7
LINE: @houseofgriffin