รีวิวการสมัครสอบ MUIDS สาธิตมหิดลอินเตอร์ มีขั้นตอนอะไรบ้าง ค่าเทอมตลอดหลักสูตรเท่าไหร่


รีวิวสมัครสอบ MUIDS

ก่อนจะมารีวิวการสมัครสอบ MUIDS พี่กริฟฟินขอแนะนำโรงเรียน MUIDS คร่าว ๆ ให้ทุกคนรู้จักกันก่อนค่ะ MUIDS (Mahidol University International Demonstration School) หรือโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเกรด 10 ขึ้นไปเท่านั้น โดยหลักสูตรการเรียนการสอนจะเน้นภาษาอังกฤษเป็นหลัก ได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลจาก Western Association of Schools and Colleges หรือ WASC ซึ่งเป็นสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสหรัฐอเมริกา 

สำหรับน้อง ๆ ที่อยากเรียนหลักสูตรนานาชาติ MUIDS ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจเลยทีเดียว รับรองว่าจบจากที่นี่ไปภาษาแน่นแน่นอน นอกจากในเรื่องของภาษาแล้ว บรรยากาศการเรียนการสอนจะทำให้น้อง ๆ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ที่เป็นเลิศและยังได้พัฒนา Soft Skills ที่จำเป็นในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและการทำงานในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นศิลปะในการสื่อสาร คุณธรรม จริยธรรม ภาวะความเป็นผู้นำ เป็นต้น 

แนะนำโรงเรียน MUIDS คร่าว ๆ กันไปแล้ว ถ้าใครอยากเข้าเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่ ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง วันนี้พี่กริฟฟินจะมารีวิวการสมัครสอบ MUIDS แบบม้วนเดียวจบ ตั้งแต่วิธีการสมัครสอบ ต้องสอบอะไรบ้าง ต้องได้คะแนนเท่าไหร่ รวมไปถึงค่าเทอมตลอดหลักสูตรตั้งแต่เริ่มสอบเข้าตลอดจนเรียนจบหลักสูตร เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ปกครองและน้อง ๆ ที่สนใจจะได้วางแผนการเตรียมตัวสอบและวางแผนในเรื่องของค่าใช้จ่ายไว้ได้ล่วงหน้ากันค่ะ ถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลย

กำหนดการรับสมัครสอบ MUIDS

โดยปกติแล้วทางโรงเรียนจะเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ทุกปี ปีละ 3 รอบ ซึ่งจะมีช่วงเปิดรับสมัคร วันสอบ และวันประกาศผล คร่าว ๆ ตามตารางด้านล่างค่ะ 

กำหนดการรับสมัครสอบรอบที่ 1รับสมัครสอบรอบที่ 2รับสมัครสอบรอบที่ 3
เปิดรับใบสมัครสอบสิงหาคม – กันยายนตุลาคม – พฤศจิกายนมกราคม – กุมภาพันธ์ 
วันสอบตุลาคม พฤศจิกายน มีนาคม
ประกาศผลสอบตุลาคม ธันวาคม มีนาคม 
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ตุลาคม – พฤศจิกายน ธันวาคม – มกราคมมีนาคม – เมษายน 
*ช่วงเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ สามารถตรวจสอบกับทางเว็บไซต์ของโรงเรียนโดยตรงอีกครั้ง*

เมื่อเรารู้ช่วงเวลาในการเปิดรับสมัครสอบและวันสอบแล้ว น้อง ๆ สามารถจัดตารางเตรียมตัวเนิ่น ๆ กันได้เลยค่ะ เพราะการสอบแต่ละรอบการแข่งขันค่อนข้างสูงและมีโควตาแต่ละรอบแตกต่างกัน จากสถิติที่ผ่านมา การสอบรอบแรกจะรับจำนวนน้กเรียนมากที่สุดและมีโอกาสสอบติดในรอบนี้มากที่สุดเช่นกัน ดังนั้นถ้าหากเตรียมตัวให้พร้อมก่อน ก็พร้อมลงสนามสอบตั้งแต่รอบแรกเลยค่ะ

สมัครสอบ MUIDS

น้อง ๆ สามารถเข้าไปเช็กวันเปิดรับสมัครสอบแต่ละรอบที่เว็บไซต์ของโรงเรียน https://muids.mahidol.ac.th/apply/ และสมัครผ่านระบบออนไลน์โดยกดปุ่ม “Apply Now” จากนั้นก็สร้าง Account พร้อมกรอกข้อมูลต่าง ๆ ได้เลยค่ะ

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร สำหรับผู้สมัครในประเทศไทย 

 1. ไฟล์รูปถ่าย (รูปถ่ายนักเรียน / รูปถ่ายหน้าตรง) ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 
 4. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
 • ใบแสดงผลการเรียนชั้น ม.1-2 (ระบบการศึกษาประเทศไทย) หรือ
 • ใบแสดงผลการเรียน Grade 7-8 (ระบบการศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกา) หรือ
 • ใบแสงผลการเรียน Year 8-9 (ระบบการศึกษาประเทศอังกฤษ)
 1. สำเนาใบรับรองการเป็นนักเรียนว่ากำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นม.3 / Grade 9 / Year 10 ของโรงเรียนปัจจุบัน (ใบรับรองมีอายุไม่เกิน 120 วัน)
 2. หากสำเร็จการศึกษาชั้นม.ต้นเป็นที่เรียบร้อย สามารถใช้ใบรับรองวุฒิการศึกษา (ปพ.2) และใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ในการสมัครได้

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร สำหรับผู้สมัครในต่างประเทศ 

 1. ไฟล์รูปถ่าย (รูปถ่ายนักเรียน / รูปถ่ายหน้าตรง) ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 2. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนา Passport (เฉพาะผู้สมัครชาวต่างชาติ)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 
 4. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
 • ใบแสดงผลการเรียน Grade 7-9 (ระบบการศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกา) หรือ
 • ใบแสงผลการเรียน Year 8-10 (ระบบการศึกษาประเทศอังกฤษ) หรือ
 • ใบแสดงผลการเรียนระบบการศึกษาอื่น ๆ ที่เทียบเท่าระดับชั้นม.1-3 ของระบบการศึกษาประเทศไทย
 1. สำเนาใบเทียบวุฒิการศึกษาเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือการศึกษาภาคบังคับ ซึ่งออกโดยกระทรวงศึกษาธิการ (เอกสารต้องได้รับการรับรองโดยกระทรวงการศึกษาธิการเท่านั้น)

การชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร

การสมัครสอบในแต่ละครั้งจะมีค่าสมัครสอบ 5,000 บาท โดยพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมที่ https://muids.mahidol.ac.th  ล็อคอินเข้าระบบ เลือกหัวข้อ “พิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร” ภายในวันสุดท้ายของการเปิดรับใบสมัครสอบของรอบนั้น ๆ ค่าสอบสามารถใช้ได้เฉพาะรอบสอบที่เลือกเท่านั้น ไม่สามารถเก็บไว้ใช้ในรอบถัดไปได้ และทางโรงเรียนสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าสมัครในทุกกรณี ดังนั้นเลือกรอบสอบแล้วมาร์กวันสอบกันให้ดีนะคะ

การตรวจสอบสถานะใบสมัคร

น้อง ๆ สามารถเข้ามาตรวจสถานะการสมัครได้ที่ https://muids.mahidol.ac.th โดยการล็อคอินเข้าระบบเหมือนเดิม แล้วเลือกหัวข้อ “สถานะค่าธรรมเนียมการสมัคร” และ “สถานะเอกสารที่ใช้ในการสมัคร” ซึ่งถ้าระบุว่า “Completed” ทั้ง 2 ช่อง ถือว่าการสมัครสอบสมบูรณ์ สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ ถ้าหากช่องใดช่องหนึ่งไม่ระบุ “Completed” น้อง ๆ จะไม่สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบและถือเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ

ถ้าเอกสารหลักฐานการสมัครไม่ครบ น้อง ๆ จะต้องส่งเอกสารให้ทางฝ่ายรับสมัครก่อนวันสอบ 3 วันทางอีเมล muidsadmission@mahidol.edu ถ้าไม่ส่งเอกสารให้ครบถ้วนจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบค่ะ 

MUIDS สอบอะไรบ้าง

ด่านแรกที่สำคัญของการเข้าสู่รั้วโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลก็คือการสอบเข้านั่นเองต้องสอบอะไรบ้างและต้องใช้คะแนนสอบเท่าไหร่ถึงจะผ่านเกณฑ์เป็นข้อมูลเบื้องต้นสำคัญที่เราต้องรู้ก่อนลงสนาม เพื่อน้อง ๆ จะได้ฝึกฝนและเตรียมพร้อมสำหรับการสอบกันค่ะ ข้อสอบที่ทางโรงเรียนใช้ทดสอบความสามารถในการคัดเลือกเข้ารับสมัคร มีดังนี้

น้อง ๆ สามารถดูแนวข้อสอบ MUIDS และลองฝึกทำข้อสอบจากลิงก์นี้ได้ค่ะ : www.houseofgriffin.com/blog/แนวข้อสอบ-muids-พร้อมเฉลย/

ค่าเทอมตลอดหลักสูตร MUIDS 

พี่กริฟฟินสรุปตารางอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIDS) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (Grade 10-12) เพื่อให้ผู้ปกครองได้เตรียมตัวว่าต้องเตรียมค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ตลอดหลักสูตร MUIDS ตามตารางด้านล่างเลยค่ะ (อ้างอิงจากประกาศโรงเรียนที่ 053/2564 ณ วันที่ 22 กันยายน 2564)

รายการอัตรา (บาทต่อคน)
ค่าลงทะเบียนแรกเข้า (ชำระครั้งเดียว)100,000
ค่าทดสอบ TOEFL และ MAP TEST (ชำระครั้งเดียว)15,000
ค่าเช่าหนังสือ (ชำระครั้งเดียว)30,000
ค่าประกันความเสียหาย (ชำระครั้งเดียว คืนเมื่อจบการศึกษา)**50,000
ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ต่อปี)*350,000
ค่าธรรมเนียมสอบคัดเลือก5,000
ค่าลงทะเบียน Summer Course / Foundation Course (ต่อครั้ง)35,000

อัตราค่าเทอมตลอดหลักสูตร MUIDS รวม 3 ปี ทั้งหมด 1,260,000 บาท

 • Grade 10 : 550,000 บาท
 • Grade 11 : 355,000 บาท
 • Grade 12 : 355,000 บาท

*ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาอัตราร้อยละ 30 สำหรับบุตรธิดาบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล

**ค่าประกันความเสียหายจะดำเนินการคืนได้เต็มจำนวนก็ต่อเมื่อนักเรียนศึกษาครบตามหลักสูตรและสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (Grade 12) กับทางโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และคืนหนังสือที่ยืมไว้ให้ครบทั้งหมดและจะต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของโรงเรียน รวมถึงไม่มีภาระหนี้สินใด ๆ กับทางโรงเรียน

หลักสูตรการเรียนการสอน MUIDS

การเรียนการสอนของ MUIDS จะมีทั้งวิชาหลักและวิชาเลือก วิชาหลักภาคบังคับจะมีทั้งหมด 61 เครดิต ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม เทคโนโลยี พลศึกษา และศิลปะ / ดนตรี ในส่วนของวิชาเลือกจะเป็นรายวิชาตามสาขาอาชีพต่าง ๆ ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจอีก 19 เครดิต เช่น รายวิชาที่เกี่ยวกับธุรกิจ แพทย์ เป็นต้น 

นอกจากนี้ MUIDS ยังมีหลักสูตร AP หรือที่เรียกเต็ม ๆ ว่า Advanced Placement ซึ่งเป็นคอร์สสำหรับนักเรียน Grade 12 ที่มีเนื้อหาค่อนข้างลึก เหมาะที่จะใช้เป็นพื้นฐานความรู้ต่อยอดในระดับมหาวิทยาลัย 

Advanced Elective Courses : Advanced Biology Advanced Chemistry Advanced History (AS Level) Computer Science and Engineering Robotics Finance Valuation and Investment Accounting Economics

การเข้าเรียนที่ MUIDS ว่ายากประมาณหนึ่ง แต่กว่าจะจบการศึกษาก็ไม่ใช่เล่น ๆ เช่นกัน เพราะทางโรงเรียนต้องมั่นใจว่าสามารถส่งนักเรียนเพื่อเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้อย่างมีคุณภาพ ดังนั้นนักเรียนต้องผ่านเกณฑ์จากไปนี้ให้ครบถ้วน

 • เรียนครบ 81 เครดิต
 • GPA ไม่น้อยกว่า 2.0
 • English Proficiency Scores (TOEFL ITP/ PBT 550 หรือ iBT 79 หรือ CBT 213 หรือ IELTS 6.0)
 • Graduation Portfolio
 • Capstone Project
 • กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 300 ชั่วโมง
 • กิจกรรมช่วยเหลือสังคม 60 ชั่วโมง

พี่กริฟฟินบอกแล้วว่าเรียนที่นี่นอกจากได้เรื่องวิชาการ เรื่องภาษาอังกฤษแบบแน่น ๆ วิชาการใช้ชีวิตโดยเน้นการปฏิบัติจริง ก็จะได้รับการฝึกฝนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียนวางแผนไว้ให้แล้วว่ามีประโยชน์ในอนาคตของนักเรียนอย่างแน่นอน 

ติวสอบ MUIDS กับ House of Griffin

เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับการรีวิวการสมัครสอบ MUIDS ได้ทำการรู้จักโรงเรียนนานาชาติคุณภาพอีกแห่งหนึ่ง หลังจากอ่านรายละเอียดต่าง ๆ แล้ว ใครอยากเป็น 1 ใน 300 คนที่จะมีโอกาสได้เข้าเรียนที่ MUIDS เชิญทางนี้เลย คอร์ส MUIDS ของเราเป็น 1 ในคอร์สฮอตฮิต เพราะไม่ว่าเปิดคอร์สใหม่มากี่กลุ่มก็เต็มอย่างรวดเร็ว เพราะเรามีผลงานการันตีจากปีที่ผ่าน ๆ มา นักเรียนร้อยละ 90 ที่มาลงติวกับเรา สามารถสอบติด ได้เข้าเรียนที่นี่สมใจ House of Griffin เป็นผู้นำในการเตรียมตัวนักเรียนสอบเข้า MUIDS ด้วยทีมอาจารย์มากประสบการณ์กว่า 12 ปี ติวสอบและลงลึกถึงทุกข้อสอบ อีกทั้งยังเป็นการปูพื้นฐานในการในการเรียน High School ได้อย่างราบรื่น ไม่ว่าอยากจะเรียนแบบเดี่ยว, Private หรือแบบกลุ่มก็สามารถเลือกได้ตามใจชอบ ถ้าพร้อมจะเป็นเด็ก MUIDS แล้ว กดปุ่มสมัครได้เลยค่ะ


ปรึกษาคอร์สติวสอบ MUIDS
www.houseofgriffin.com/courses/muids/
โทร. 0-2644-6006-7
LINE: @houseofgriffin

This image has an empty alt attribute; its file name is image.png