ทำความรู้จักโรงเรียนสาธิตนานาชาติ KMIDS ที่เด็กสายวิทย์ห้ามพลาด


โรงเรียนสาธิตนานาชาติ KMIDS

โรงเรียนสาธิตนานาชาติ KMIDS (KMIDS หรือ King Mongkut’s International Demonstration School) เป็นโรงเรียนสาธิตของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านนวัตกรรมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการศึกษา โรงเรียนสาธิตนานาชาติ KMIDS มีจุดเด่นที่เป็นโรงเรียนสาธิตนานาชาติสายวิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย 

ความโดดเด่นของ KMIDS

KMIDS โรงเรียนนานาชาติที่เน้น STEM แห่งแรกในประเทศไทย มีหลักสูตรที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งส่งเสริมการเรียนรู้แบบสหวิทยาการ ทักษะการคิดระดับสูง และการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในโลกแห่งความเป็นจริง 

สิ่งที่ทำให้ KMIDS มีความโดดเด่น คือ การจัด Pathway Program โดยได้รับความร่วมมือจาก KMITL และ CMKL (มหาวิทยาลัยโดยความร่วมมือระหว่าง Carnegie Mellon University และ KMITL) ทำให้นักเรียนทุกคนได้รับสิทธิพิเศษในการได้เรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีความหลากหลาย เจาะลึกทุกเนื้อหาโดยเฉพาะในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การออกแบบดีไซน์ และคณิตศาสตร์ ซึ่งสอนโดยคณาจารย์จากทั้ง KMITL และ CMKL ทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จริงและยังสามารถเก็บหน่วยกิตรายวิชาของมหาวิทยาลัยได้ และสมัครเข้าเรียนใน KMITL และ CMKL ก่อนใครอีกด้วย

KMIDS Pathway Program

KMIDS เรียนอะไรบ้าง ค่าเทอมประมาณเท่าไหร่

โรงเรียนสาธิตนานาชาติ KMIDS จะใช้ระบบการศึกษาของสหรัฐอเมริกา ครูผู้สอนจะเป็นชาวต่างชาติทั้งจากประเทศสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ จะแบ่งภาคการศึกษาออกเป็น 2 ภาค ได้แก่ Fall Semester ตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม และ Spring Semester ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ Grade 6-12

การเรียนที่ KMIDS น้อง ๆ จะได้เรียนหลากหลายรายวิชาไม่ว่าจะเป็น English, Mathematics, Science, Social Studies, Art, Physical & Health Education, Career & Technical Education, และ  World Language

ค่าเทอมของโรงเรียนสาธิตนานาชาติ KMIDS จะอยู่ที่ประมาณปีละ 400,000 บาท

หลักสูตรใหม่ที่ KMIDS เน้นด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

KMIDS มีหลักสูตรรูปแบบใหม่เรียกว่า “STEM with Robotics” เป็นหลักสูตรนวัตกรรมหุ่นยนต์ หุ่นยนต์ขั้นสูง การเขียนโปรแกรม และวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยหลักสูตรนี้โรงเรียนได้พัฒนาร่วมกับสถาบัน Carnegie Mellon Robotic Academy ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็น Carnergie Mellon University เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้นำในการผลิตหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์อันดับ 1 ของโลก 

KMIDS STEM with Robotics
ขอขอบคุณรูปจาก www.kmids.ac.th

นอกจากนี้ KMIDS ยังใช้หลักสูตร STEAM ซึ่งพัฒนาต่อยอดการบูรณาการวิทยาการและนวัตกรรมหุ่นยนต์เข้ากับรูปแบบการเรียนการสอนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวใน 5 ด้าน ผสมผสานเทคโนโลยี นวัตกรรม และศิลปะเข้าด้วยกัน ประกอบด้วย ด้านวิทยาศาสตร์ (S) เทคโนโลยี (T) วิศวกรรม (E) ศิลปศาสตร์ (A) และคณิตศาสตร์ (M) เข้าไว้ด้วยกัน นักเรียนจะได้มีการเรียนรู้ในห้องแลปทุกสัปดาห์ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐาน และมีเครื่องมีวิทยาศาสตร์ระดับสูง อีกทั้งในส่วนของวิชาอื่น ๆ เช่น ศิลปะ และกราฟิกดีไซน์ นักเรียนจะได้มีการใช้งานคอมพิวเตอร์ควบคู่กับศิลปะเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้น 

ทาง KMIDS ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการของ Microsoft ในการประยุกต์ใช้งานระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนด้วย Microsoft ในระดับโลกอีกด้วย นักเรียนที่เรียน KMIDS จะมีโอกาสในการเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการและกิจกรรมนอกหลักสูตรต่าง ๆ อาทิ การแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิก การแข่งเกมส์หุ่นยนต์ระดับโลก การแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ซึ่งการันตีได้จากผลรางวัลยอดเยี่ยมจากการแข่งขันต่างๆ มากมายอีกด้วย

พี่กริฟฟินมั่นใจเลยว่านักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจาก KMIDS ทุกคนจะได้รับการพัฒนาทักษะ มีความรู้อย่างรอบด้าน และจะประสบความสำเร็จในมหาวิทยาลัยชั้นนำต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศอย่างแน่นอน

ข้อกำหนดในการสำเร็จการศึกษาที่ KMIDS

การสอบเข้า KMIDS ว่ายากระดับหนึ่งแล้ว แต่กว่าจะจบการศึกษานั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่าย น้อง ๆ ต้องใช้ความขยัน ตั้งใจและมุมานะเป็นอย่างสูงในการเรียน การสำเร็จการศึกษาน้อง ๆ จะต้องผ่านเกณฑ์ของโรงเรียนสาธิตนานาชาติ KMIDS ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ทางสถาบันตั้งไว้เพื่อให้มั่นใจว่าน้อง ๆ จะสามารถเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างไม่มีสะดุดและพร้อมเติบโตในอนาคต โดยนักเรียนจะต้องผ่านเกณฑ์ทั้งหมดครบถ้วน ดังนี้

  • Minimum of 132 credits (Grade 9-12) or 99 credits (Grade 10-12)
  • Study Grades 10-12 at KMIDS
  • Capstone Project
  • TOEFL ITP (550) / IBT (79) / IELTS (6.5)

ช่วงเปิดรับสมัครสอบ

โรงเรียนสาธิตนานาชาติ KMIDS เปิดรับสมัครสอบช่วงเดือนมกราคม – พฤษภาคม ของทุกปี อย่างไรก็ตามน้อง ๆ สามารถเช็กกับทาง Website ของโรงเรียนได้เลยค่ะ www.kmids.ac.th

วิธีการสมัครสอบ

KMIDS Admission Process

1. เข้าเว็บไซต์ kmids.ac.th และเข้าไปที่หน้า Homepage หรือหน้า www.kmids.ac.th/admissionsinfo/ แล้วกรอกข้อมูลที่ “Inquiry” 

2. เมื่อกรอกข้อมูลที่ “Inquiry” เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทีมงาน KMIDS จะทำการส่งลิงก์การสมัครสอบไปให้น้อง ๆ เมื่อได้รับลิงก์การสมัครสอบเรียบร้อยแล้วให้กรอกข้อมูลการสมัครสอบเฉพาะส่วนที่ 1 (Phase 1) ให้เรียบร้อย

3. สแกนเอกสารที่จำเป็นเข้าสู่ระบบการสมัครสอบ

4. ชำระค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน 5,500 บาท ผ่านบัญชี KMIDS (SCB Saving Account no: 088-2-60770-1)5. ส่งหลักฐานการชำระที่อีเมล์ finance@kmids.ac.th และ CC ไปที่ admission@kmids.ac.th

ค่าธรรมเนียมการสมัคร KMIDS

ผู้สมัครทุกคนจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร 5,500 บาท สำหรับ Grade 6-10 โดยค่าธรรมเนียมนี้จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์

KMIDS สอบอะไรบ้าง

KMIDS มีการรับสมัครผ่านการสอบข้อเขียน โดยแบ่งตามระดับการศึกษา ดังนี้

  1. Middle School (มัธยมต้น) จะมีการสอบ TOEFL Junior, English Essay, MAP Test (Math) และการสอบสัมภาษณ์
  2. High School (มัธยมปลาย) จะมีการสอบ MAP Test (Math, General Science, Reading) สอบ TOEFL ITP, Essay และการสอบสัมภาษณ์

MAP Test (Reading)45 minutes
MAP Test (Math)45 minutes
Essay Writing45 minutes
Interview15 minutes

ติวสอบ KMIDS กับ House of Griffin

น้อง ๆ คนไหนที่สนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสาธิตนานาชาติ KMIDS เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก ใครที่อยากสอบเข้า KMIDS แต่ยังกังวลในเรื่องของภาษาอังกฤษ ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปค่ะ พี่กริฟฟินแนะนำให้มาเรียนพิเศษติวเข้มกับคอร์ส KMIDS ของสถาบัน House of Griffin เนื่องจากทางสถาบันมีการวางแผนการติวสอบอย่างอัดแน่น ไม่ว่าจะเป็น TOEFL หรือ Writing อีกทั้งยังมีทีมอาจารย์ที่มีประสบการณ์มามากกว่า 12 ปี คอยบอกเคล็ดลับในการสอบให้อย่างหมดเปลือก บอกได้เลยว่าน้อง ๆ คนไหนที่มาติวที่นี่จะสามารถสอบได้อย่างผ่านฉลุยแน่นอน ทางสถาบัน House of Griffin มีคอร์สให้น้อง ๆ เลือกเรียนมากมายไม่ว่าจะเป็นเรียนเดี่ยว กลุ่มเล็ก หรือกลุ่มใหญ่ ก็สามารถเลือกตามใจชอบได้เลยค่ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะ


ปรึกษาคอร์สติวสอบ MUIDS
www.houseofgriffin.com/courses/kmids/
โทร. 0-2644-6006-7
LINE: @houseofgriffin

This image has an empty alt attribute; its file name is image.png