IGCSE คืออะไร

IGCSE คืออะไร

IGCSE คืออะไร วันนี้พี่กริฟฟินจะมาให้คำตอบน้อง ๆ กันค่ะ IGCSE (International  General Certificate of Secondary Education) คือ หลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศอังกฤษ เทียบเท่า GCE ‘O’ Level สำหรับนักเรียนอายุ 14-16 ปี เป็นการสอบเพื่อเตรียมตัวต่อยอดการสอบ GCE A / AS Level หรือ Cambridge Pre-U ซึ่งเป็นการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น มหาวิทยาลัยหลายแห่งทั่วโลกได้มีกำหนดการใช้ผลการสอบรวมกันระหว่าง IGCSE และ GCE ‘A’ Level ในการรับเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งสำหรับประเทศไทยในตอนนี้ เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของระบบอังกฤษ ระบุแค่ใช้ผลคะแนน GCE ‘A’ Level จำนวนอย่างน้อย 3 วิชา เกรด A*-E (อ้างอิง www.mytcas.com/news/ged) ทั้งนี้ เกณฑ์การเทียบวุฒิ ไม่ใช่เกณฑ์การคัดเลือก แต่ละมหาวิทยาลัยสามารถกำหนดเกณฑ์เพิ่มเติมได้ 


ทำไมต้องสอบ IGCSE


ในยุคปัจจุบันต้องยอมรับเลยว่าเด็กรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ต้องการที่จะประสบความสำเร็จในอายุที่ยังน้อยเพื่อที่จะมีเวลาในการใช้ชีวิตมากขึ้นและสามารถมีเวลาทำตามความฝันในด้านงานต่างๆ ได้ ดังนั้นการสอบเทียบวุฒิการศึกษาต่างๆ จึงเป็นที่นิยมอย่างมาก เนื่องจากการสอบเทียบวุฒิจะทำให้เราสามารถไปถึงจุดหมายได้เร็วกว่าคนอื่น หนึ่งในการสอบเทียบวุฒิที่พี่กริฟฟินจะแนะนำน้องๆ เลยก็คือการสอบ IGCSE ซึ่งการสอบ IGCSE จะสามารถทำให้เรามีการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ GCE ‘A’ Level ซึ่งเป็นการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น สามารถใช้ผลคะแนนเพื่อยื่นเทียบเท่าวุฒิม.ปลายได้ โดยส่วนมากผู้สอบจะมีอายุระหว่าง 14-16 ปี หรือประมาณ ม.4 (Grade 10 / Year 11) คนที่สามารถสอบ IGCSE ผ่านนั้น พี่กริฟฟินต้องยอมรับเลยค่ะว่าไม่ธรรมดา นอกจากต้องเก่งแล้ว น้อง ๆ ยังต้องผ่านการฝึกฝน การเรียนที่หนักกว่าเพื่อนคนอื่น ๆ หากคนไหนที่ยังเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแล้วอยากข้ามขั้น ไปไวกว่าเพื่อน ๆ ในรุ่นเดียวกันก็สามารถเตรียมตัวได้เลยค่ะ 


IGCSE เหมาะกับใคร


การสอบ IGCSE นั้นเป็นแค่ทางเลือกหนึ่งของน้อง ๆ ที่อยากจะสอบเทียบวุฒิในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ใช่ว่านักเรียนทุกคนจะต้องสอบ IGCSE ซึ่งคนที่จะสอบ IGCSE คือ

 1. ใครที่เรียนในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยที่ใช้ระบบการศึกษาแบบประเทศอังกฤษใน Year 10 และ Year 11 เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้าศึกษาในระดับ A Level และ AS Level ใน Year 12 และ Year 13 ต่อไป
 2. ใครที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทยที่รับผลสอบ IGCSE
 3. ใครที่มีความประสงค์จะไปศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่รับผลการสอบ IGCSE

ก่อนจะทำการสอบ IGCSE พี่กริฟฟินอยากให้ลองศึกษาข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยที่น้อง ๆ ต้องการเรียนต่อ เพื่อให้แน่ใจว่าเราสามารถใช้วุฒิ IGCSE ยื่นเข้ามหาวิทยาลัยได้เลยหรือต้องมีการสอบอย่างอื่นเพิ่มเติม เพื่อที่จะได้เตรียมตัวล่วงหน้านะคะ


IGCSE ต้องสอบอะไรบ้าง


IGCSE มีให้เลือกมากกว่า 70 วิชา ซึ่งเราสามารถเลือกสอบได้ตามความถนัดและความสามารถของเราเองได้เลย ในการสอบ IGCSE จะต้องเลือกสอบจำนวน 5 วิชา เพื่อให้ได้ IGCSE Certificate โดยเนื้อหาในการสอบในแต่ละวิชาจะมีความยากง่ายที่แตกต่างกัน การสอบ IGCSE นั้นแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ Core และ Extended 

 1. Core (พื้นฐาน) เป็นระดับมาตรฐานที่ง่ายกว่า ใช้เวลาน้อยกว่า และจำนวนข้อน้อยกว่า Extended แต่น้อง ๆ จะได้เกรดเพียงแค่ C, D, E, F, G เท่านั้น
 2. Extended หากน้อง ๆ เลือกสอบในระดับนี้ จะมีโอกาสได้เกรด A กับ B ด้วยและ C, D, E, F, G ก็ยังคงได้อยู่ค่ะ

IGCSE มีทั้งหมด 70 วิชา โดยสามารถแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มวิชา ดังนี้ 

 1. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (Sciences) เช่น Physical Science, Physics Science – Combined, Agriculture, Biology, Chemistry, Environmental Management
 2. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (Mathematics) เช่น Mathematics, Additional Mathematics, Cambridge International Mathematics
 3. กลุ่มวิชาทักษะภาษาอังกฤษ English language and literature
 4. กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ (Language) เช่น Thai, English (First or Second Language), Japanese, Korean, German, French, Arabic, Italian, Russian, Turkish, Hindi, Greek, Indonesian
 5. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities and Social Sciences) เช่น History, Business Studies, Travel and Tourism, Geography, Religious Studies, Economics, Sociology
 6. กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพ (Creative and Professional) เช่น Accounting, Art & Design, Music, Accounting, Business Studies, Drama, Enterprise, Physical Education, Computer Science, Design & Technology,  Food & Nutrition, Information & Communication, Enterprise 
IGCSE Subjects

>> ดูวิชาทั้งหมดและ course syllabus

อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน หากเราต้องการที่จะนำผลไปยื่นเพื่อเทียบวุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 หลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย เราจะต้องสอบ GCE A-Level อีก 3 วิชาอีกด้วย ซึ่งพี่กริฟฟินแนะนำให้น้อง ๆ ศึกษาและลองสอบถามกับทางมหาวิทยาลัยก่อนหรือน้อง ๆ สามารถมาปรึกษากับทางสถาบัน House of Griffin ได้นะคะ


เลือกสอบวิชา IGCSE อย่างไรดี


วันนี้พี่กริฟฟินจะมาแนะนำเพิ่มเติมหากเรายังไม่แน่ใจว่าจะสอบอะไรดี โรงเรียนส่วนใหญ่จะกำหนดให้นักเรียนต้องสอบอย่างน้อย 5 วิชา ซึ่งจะต้องมี 3 วิชาบังคับ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ นอกเหนือจากวิชาหลักเหล่านี้แล้วน้อง ๆ สามารถเลือกวิชาอื่น ๆ จากหลายหลายสาขาวิชาได้ เช่น ศิลปะ, เทคโนโลยี, มนุษยศาสตร์ ฯลฯ

การเลือกวิชา IGCSE จะต้องคำนึงถึงความสนใจ แผนการเรียนและอาชีพในอนาคตที่น้อง ๆ แต่ละคนสนใจ รวมถึงวิชาที่ทางมหาวิทยาลัยต้องการ เช่น 

 • หากน้อง ๆ สนใจที่จะเรียนหรือทำงานในสาย Technology เราก็ควรที่จะเลือกวิชา Design & Technology หรือ Computer Science ซึ่งถือเป็นวิชาพื้นฐานที่ควรมีในสายงานนั้น ๆ
 • หากน้อง ๆ สนใจในการเรียนหรือทำงานในสายงานธุรกิจ วิชาที่ควรจะเลือกสอบก็คือ Business Studies, Enterprise, Accounting, Economics 
 • หากน้อง ๆ สนใจในสายงาน Engineer วิชาที่ควรจะเลือกสอบก็คือ Mathematics, Additional Mathematics, Chemistry, Physical Sciences

นี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างที่พี่กริฟฟินแนะนำ อย่างไรก็ตามน้อง ๆ ควรศึกษาวิชาที่จำเป็นต้องสอบหรือวิชาที่น้อง ๆ สนใจ  ไม่จำเป็นต้องเลือกสอบหลายวิชาที่มากเกินไป เพียงแค่เลือกวิชาที่สามารถทำได้ดี เพื่อที่จะได้เกรดดี ๆ ในการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยนั่นเอง

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิชา IGCSE English as a Second Language (ESL) ได้ที่นี่ www.houseofgriffin.com/blog/igcse-esl/

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิชา IGCSE Chemistry ได้ที่นี่ www.houseofgriffin.com/blog/igcse-chemistry/


สอบ IGCSE ที่ไหนได้บ้าง


 1. British Council จะส่งอีเมลแจ้งผู้สมัครทราบ และให้ติดตามประกาศจากทาง British Council 
 2. Harrow International School Examination Center
 3. โรงเรียนนานาชาติระบบการศึกษาอังกฤษที่น้อง ๆ เรียนอยู่

การลงทะเบียนสอบ IGCSE 


 • British Council สามารถเข้าไปดูรายละเอียดการรับสมัครที่ www.britishcouncil.or.th/exam/igcse/register/registration
 • Harrow International School Examination Center ติดต่อลงทะเบียนสอบโดยตรงที่โรงเรียน โทร 02-503-7222 ต่อ 1150 หรืออีเมลสอบถามข้อมูลได้ที่ examinations@harrowschool.ac.th 

ตารางสอบ IGCSE


การสอบ IGCSE จะมีการจัดสอบจำนวน 2 ครั้งต่อปี ซึ่ง Cambridge International Examinations (CIE) จะมีการจัดสอบช่วงเดือนพฤษภาคม/มิถุนายน และ เดือนตุลาคม / พฤศจิกายน

IGCSE Exam Schedule

วิธีการเช็กผลสอบ IGCSE ออนไลน์


สามารถเช็คผลสอบ IGCSE ออนไลน์ได้ตามขั้นตอน ดังนี้

 1. ต้องลงทะเบียนเพื่อรับบริการผลสอบออนไลน์ ซึ่งต้องเข้าไปที่ Cambridge English Online Service
 2. คลิกปุ่มลงทะเบียน
 3. ใส่ ID ผู้สมัครและหมายเลขลับจากการยืนยันการเข้า
 4. ใส่ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่าน
 5. เมื่อผลสอบพร้อม จะได้รับอีเมลยืนยัน จากนั้นจึงสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อดูผลสอบได้

ติวสอบ IGCSE ที่ไหนดี


เนื่องด้วย IGCSE มีการจัดสอบค่อนข้างน้อยเพียงแค่ 2 ครั้งต่อปี ทำให้นหลาย ๆ คนอาจเกิดความกดดัน กังวัล เนื่องจากหากสอบไม่ผ่าน ต้องรอถึงเกือบครึ่งปี ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในการสอบ พี่กริฟฟินแนะนำให้มาติวสอบ IGCSE กับทางสถาบัน House of Griffin เนื่องจากทางสถาบันมีทีมอาจารย์ที่มีประสบการณ์มามากกว่า 12 ปีที่จะคอยดูแลน้อง ๆ อย่างใกล้ชิด วิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งเป็นรายคน อีกทั้งยังติวเข้มอย่างละเอียดและครอบคลุมทุกประเด็นที่ข้อสอบต้องการ พี่กริฟฟินมั่นใจว่ามาติวสอบ IGCSE กับทางสถาบัน House of Griffin จะทำให้น้อง ๆ มีความมั่นใจและสามารถสอบ IGCSE ผ่านได้อย่างสบายแน่นอน

สนใจคอร์ส IGCSE คลิก : www.houseofgriffin.com/courses/igcse/ 


ปรึกษาคอร์สติวสอบ IGCSE
โทร. 0-2644-6006-7
LINE: @houseofgriffin

This image has an empty alt attribute; its file name is image.png