คะแนน GED สอบผ่านที่คะแนนเท่าไหร่ถึงจะดี? พร้อมอัปเดตคะแนน GED ปี 2565

คะแนน GED

คะแนน GED สอบผ่านที่คะแนนเท่าไหร่ถึงจะดี วันนี้พี่กริฟฟินมีคำตอบ หลาย ๆ คนคงรู้จักกันแล้วว่า GED คืออะไร ซึ่งสรุปง่าย ๆ สั้น ๆ ก็คือการสอบเทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เพื่อใช้ยื่นศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีทั้งมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเกณฑ์คะแนนในการรับเข้าศึกษาต่อนั้นก็ขึ้นอยู่กับคณะหรือมหาวิทยาลัยต่าง ๆ กำหนดขึ้น ซึ่งวันนี้พี่กริฟฟินจะมาแนะนำว่าควรสอบผ่านที่คะแนนเท่าไหร่ถึงจะดี เพื่อให้น้อง ๆ ได้วางเป้าหมายในการสอบเพื่อให้ได้คะแนน GED ตามที่เราตั้งไว้นั่นเองค่ะ

การสอบ GED จะมีทั้งหมด 4 วิชา ได้แก่ Mathematical Reasoning, Social Studies, Science และ Reasoning Through Language Arts (RLA) คะแนนเต็มแต่ละวิชาจะอยู่ที่ 200 คะแนน ซึ่งโดยปกติทั่วไปจะต้องสอบให้ได้ 145 คะแนนในแต่ละวิชาจึงจะถือว่าสอบผ่าน ดังนั้นการสอบทั้งหมด 4 วิชา คะแนนรวมจะต้องได้อย่างน้อย 580 คะแนน อย่างไรก็ตามเกณฑ์คะแนนการรับเข้าของแต่ละคณะหรือแต่ละมหาวิทยาลัยต่าง ๆ อาจมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับคุณสมบัติที่ทางมหาวิทยาลัยในคณะนั้น ๆ ต้องการ ซึ่งเราจะต้องทำการเช็กข้อมูลเกณฑ์คะแนนของมหาวิทยาลัยและคณะต่าง ๆ ที่อยากเข้าก่อน จะได้เตรียมตัวและสอบให้ได้คะแนน GED ที่ผ่านเกณฑ์เพื่อที่จะได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่น้อง ๆ ใฝ่ฝันกันค่ะ


คะแนน GED แบ่งออกเป็นกี่ระดับ


ระดับคะแนนสอบผ่าน GED ที่แตกต่างกันทั้ง 3 ระดับบ่งบอกถึงช่วงความถนัดและแนวโน้มการประสบความสำเร็จที่จะเข้าในมหาวิทยาลัยหรือการทำงานได้

ระดับคะแนน 145-164 คะแนน:

ในระดับคะแนนช่วงนี้เป็นระดับ High School Equivalent Level เป็นระดับที่เปรียบเทียบได้ว่าน้อง ๆ ได้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งระดับคะแนนในช่วงนี้ถือว่าผ่านการทดสอบ เพราะโดยปกติทั่วไปแล้วต้องได้คะแนน GED 145 คะแนนขึ้นไปถึงจะสอบผ่าน อย่างไรก็ตามหากน้อง ๆ ต้องการใช้คะแนนเพื่อยื่นศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยหรือต่างประเทศ หากสามารถทำคะแนนให้ได้สูงกว่านี้ก็จะถือเป็นโอกาสมากกว่า

ระดับคะแนน 165-174 คะแนน:

ในช่วงระดับคะแนน 165-174 จะเรียกว่า “College-ready Level” ซึ่งหมายถึงว่าผู้สอบมีความพร้อมสำหรับการเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งการที่น้อง ๆ สอบได้คะแนน GED ในระดับนี้จะมีโอกาสค่อนข้างสูงที่จะสามารถสอบเข้าในระดับมหาวิทยาลัยได้และทำให้โดดเด่นกว่าผู้อื่น

ระดับคะแนน 175-200 คะแนน:

ในช่วงระดับคะแนน 175-200 จะเรียกว่า “College-Ready plus credit” ซึ่งเป็นระดับคะแนนที่ถือว่าสูงมาก แสดงให้เห็นถึงทักษะความรู้ในระดับที่เทียบเท่ากับการเรียนของมหาวิทยาลัยในช่วงปีแรก ในบางมหาวิทยาลัยสามารถนำคะแนน GED ในช่วงระดับนี้เทียบโอนหน่วยกิตได้ซึ่งจะช่วยในการประหยัดเงินและประหยัดเวลาในการเรียนในมหาวิทยาลัยได้ อย่างไรก็ตามน้องๆ จะต้องตรวจสอบกับมหาวิทยาลัยอีกทีว่าสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้หรือไม่ เพราะการใช้คะแนน GED เทียบโอนหน่วยกิตมีเพียงมหาวิทยาลัยบางแห่งเท่านั้น


วิธีเช็กคะแนน GED


น้อง ๆ สามารถตรวจสอบคะแนน GED ทางออนไลน์ได้ผ่านบัญชีของตัวเองบนเว็บไซต์ www.ged.com โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. เข้า Website www.ged.com และทำการ Login ด้วยอีเมลและรหัสผ่านของบัญชีตัวเอง
คะแนน GED Website

2. เลือกแถบเมนู “My Score”

คะแนน GED my score

3. เมื่อน้อง ๆ ทำการทดสอบรายการใดรายการหนึ่ง คะแนนจะปรากฏตามรูปแนบด้านล่าง ซึ่งจะมีทั้งคะแนน GED Ready ที่เป็นการสอบก่อนที่จะสอบ GED และคะแนน GED

คะแนน GED

คะแนน GED ฉบับอัปเดตของมหาวิทยาลัยในไทย หลักสูตรนานาชาติที่รับผลสอบ GED 2565


โดยปกติทั่วไปแล้วการสอบได้คะแนน GED 145 คะแนนขึ้นไปในแต่ละวิชานั้นถือว่าสอบผ่าน และเป็นการเทียบเท่าการจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว แต่อย่างไรก็ตามหากน้อง ๆ ต้องการผลคะแนน GED เพื่อที่จะยื่นเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือต่างประเทศ จะต้องศึกษาและเช็กข้อมูลให้ดีก่อนว่ามหาวิทยาลัยในคณะต่าง ๆ ที่เราอยากเข้านั้นต้องการคะแนนสอบ GED ที่เท่าไร เนื่องจากแต่ละที่ก็ต้องการคุณสมบัติของผู้สมัครที่แตกต่างกัน ซึ่งวันนี้พี่กริฟฟินจะมาอัปเดตคะแนน GED ของมหาวิทยาลัยในไทย หลักสูตรนานาชาติ ปี 2565 นี้เพื่อให้น้อง ๆ ได้เตรียมตัวและทำคะแนนสอบให้ได้ถึงเกณฑ์กันค่ะ

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรนานาชาติ

ทุกคณะจะต้องมีคะแนนขั้นต่ำ 145 คะแนนในแต่ละวิชา ขณะที่เงื่อนไขอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับแต่ละคณะกำหนด โดยคณะที่รับคะแนน GED มีดังนี้

 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรนานาชาติ (BBA)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (ISE)
 • คณะอักษรศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (BALAC)
 • คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (EBA)
 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีประยุกต์ หลักสูตรนานาชาติ (BSAC)
 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรนานาชาติ (BBTECH)
 • คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (COMMARTS)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (COMMDE, INDA)
 • คณะจิตวิทยา หลักสูตรนานาชาติ (JIPP)
 • คณะรัฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (PGS)
 • หลักสูตรศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมบูรณาการ หลักสูตรนานาชาติ (BAScii)

2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ (ภาคอินเตอร์) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกือบทุกคณะจะต้องมีคะแนนขั้นต่ำ 145 คะแนนในแต่ละวิชา อย่างไรก็ตามคะแนนที่รับขึ้นอยู่กับแต่ละคณะกำหนด โดยคณะที่รับคะแนน GED มีดังนี้

 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรนานาชาติ (BBA)
 • คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (BE)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (TEP, TEPE)
 • สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT)
 • หลักสูตรอังกฤษ-อเมริกันศึกษา (BAS)
 • หลักสูตรสื่อมวลชนศึกษา (BJM):  จะต้องสอบให้ได้ 160 คะแนนขึ้นไปของทั้ง 4 วิชา
 • หลักสูตรการเมืองและการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ (BIR): แต่ละวิชาต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 165 คะแนน โดยคะแนนรวมทั้ง 4 วิชาจะต้องได้ 660 คะแนนขึ้นไป 
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (BEC) : คะแนนขั้นต่ำแต่ละวิชาจะต้องได้ 170 คะแนนขึ้นไป โดยคะแนนรวมทั้ง 4 วิชา จะได้ต้องได้ 680 คะแนน

3. วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทุกคณะจะต้องมีคะแนนขั้นต่ำ 145 คะแนนในแต่ละวิชาและมีคะแนนรวม 4 วิชา ไม่ต่ำกว่า 660 คะแนน ขณะที่เงื่อนไขอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับแต่ละคณะกำหนด โดยคณะที่รับคะแนน GED มีดังนี้

 • สาขาบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (BBA)
 • สาขาการจัดการบริการนานาชาติ (BM)
 • สาขาวิชาการออกแบบนิเทศ หลักสูตรนานาชาติ (BFA)
 • สาขาสื่อและการสื่อสาร หลักสูตรนานาชาติ (B.Com.Arts.)
 • สาขาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (B.Sc.)
 • สาขาศิลปศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (BA)

4. มหาวิทยาศิลปากร หลักสูตรนานาชาติ

คะแนนขั้นต่ำที่จะต้องทำให้ได้คือ 145 คะแนนของแต่ละวิชา ขณะที่เงื่อนไขอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับแต่ละคณะกำหนด โดยคณะที่รับคะแนน GED มีดังนี้

 • B.F.A Digital Communication Design คณะศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบสื่อสารดิจิตัล
 • B.B.A Luxury Brand Management คณะการบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาจัดการตราสินค้าหรูหรา
 • B.B.A Hotel Management คณะการบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

5. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ

คะแนนขั้นต่ำที่จะต้องทำให้ได้คือ 145 คะแนนของแต่ละวิชาและมีคะแนนรวม 4 วิชา ไม่ต่ำกว่า 660 คะแนน ขณะที่เงื่อนไขอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับแต่ละคณะกำหนด โดยคณะที่รับคะแนน GED มีดังนี้

 • คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร หลักสูตรนานาชาติ
 • คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด หลักสูตรนานาชาติ
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (IUP)
 • คณะวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (B.S.)
 • คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (B.A. & B.Econ)
 • คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ) (B.A.-Integrated Tourism Management)

ติวสอบ GED ที่ไหนดี


น้อง ๆ คนไหนที่ต้องการคะแนน GED ที่ผ่านเกณฑ์หรือทะลุเกณฑ์เพื่อให้มีโอกาสในการสอบเข้าคณะในมหาวิทยาลัยที่ใฝ่ฝันได้ พี่กริฟฟินแนะนำให้มาเตรียมความพร้อมกับทางสถาบัน House of Griffin โดยทางสถาบันจะมีทีมอาจารย์ที่มีประสบการณ์โดยตรงดูแลอย่างใกล้ชิด ให้เคล็ดลับต่าง ๆ ในการตะลุยข้อสอบได้อย่างผ่านฉลุย แน่นอนว่าทำให้น้อง ๆ คลายกังวลและมีความมั่นใจในการสอบมากขึ้น ทางสถาบัน House of Griffin ดูแลตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงการติดตามผลและการันตีผลสอบผ่าน 100% หากไม่ผ่านทางสถาบันยังให้เรียนฟรีและออกค่าสอบให้ตามเงื่อนไขที่สถานบันกำหนดอีกด้วย รับรองว่ามาติวกับทาง House of Griffin แล้วนั้นไม่ผิดหวังแน่นอน

สนใจรายละเอียดคอร์สคลิก www.houseofgriffin.com/courses/ged/


ปรึกษาคอร์สติวสอบ GED
โทร. 0-2644-6006-7
LINE: @houseofgriffin

This image has an empty alt attribute; its file name is image.png