GED คือ อะไร


GED คือ อะไร

GED คือ การสอบเทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบอเมริกัน (US High School Equivalency Diploma) เป็นวุฒิที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก มีที่มาจาก American Council on Education (ACE) กรุงวอชิงตัน ดีซี ซึ่งจัดการทดสอบ GED ขึ้นเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้นักเรียนที่ไม่ได้เรียนตามระบบปกติ ซึ่งพบได้บ่อยในกรณีเป็นนักกีฬา หรือเรียน home school สามารถสอบเพื่อใช้เทียบวุฒิม.ปลาย (จบ ม.6) ยื่นเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

>> เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี 2564
>> เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี 2565


วิธีการสมัครสอบ GED

การสมัครสอบ GED สามารถสมัครสอบผ่านระบบออนไลน์ของ GED โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ www.ged.com  หลังจากนักเรียนสร้างบัญชีใหม่และกรอกประวัติส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว นักเรียนจะสามารถเลือกวันและเวลาสอบพร้อมกับชำระเงินผ่านบัตรเครดิต โดยจะมีอีเมลยืนยันการสมัครสอบจากระบบให้รู้ว่าถึงเวลาเตรียมตัวและรอไปสอบตามวันเวลาที่ได้จองไว้ สิ่งที่นักเรียนห้ามลืมพกไปในวันสอบ คือ พาสปอร์ตตัวจริง เนื่องจากหากนักเรียนลืมนำพาสปอร์ตตัวจริงไปจะไม่สามารถเข้าสอบได้


GED สอบอะไรบ้าง

การสอบ GED นั้น ไม่ได้จำกัดวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ เพียงแต่ผู้สอบต้องมีอายุ 16 ปีขึ้นไป โดยเปิดให้สอบได้ตลอดปี พร้อมเมื่อไหร่ก็ไปสอบได้ การสอบมี 4 วิชา คะแนนเต็มวิชาละ 200 คะแนน เกณฑ์ผ่านอยู่ที่ 145 คะแนน สอบแล้วทราบผลสอบได้ทันที หากสอบไม่ผ่าน สามารถสอบซ้ำได้ถึง 3 ครั้ง แต่หากสอบไม่ผ่านครั้งที่ 4 จะต้องเว้นระยะไป 30 วัน ข้อสอบ GED เน้นการคิดวิเคราะห์ และการนำมาประยุกต์ มากกว่าท่องจำหรือการแก้โจทย์ วิชาที่สอบ ได้แก่ 


Reasoning Through Language Arts หรือ RLA

เป็นข้อสอบภาษาอังกฤษที่รวมเนื้อหา วิชา reading และ writing เข้าด้วยกัน ใช้เวลาสอบ 150 นาที ในส่วนของ extended response โจทย์จะให้ argumentative passage มา 2 เรื่องซึ่งมีความคิดเห็นตรงกันข้ามกัน นักเรียนจะต้องสามารถสรุปความคิดเห็นและหลักการของผู้เขียนทั้ง 2 ฝ่าย รวมทั้งยกเหตุผลจาก passage มาประกอบการอธิบายได้ ดังนั้นทักษะในการเขียนเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะได้คะแนนในเกณฑ์ที่สูง

ข้อสอบ RLA คลิกที่นี่


Mathematical Reasoning

วิชานี้ใช้เวลาสอบ 115 นาที โดยข้อสอบจะเน้นไปที่ 2 ส่วน คือ การเลือกใช้สูตรและการคิดเลขให้สอดคล้องกับโจทย์ที่กำหนดให้ (45%) และการแก้ปัญหาทางพีชคณิต (55%) เนื้อหายังคงใช้ algebra I เป็นพื้นฐานในการออกข้อสอบ แต่จะมีการเพิ่มในส่วนของ quadratic equation เข้าไปจึงทำให้ข้อสอบมีความยากขึ้น

ข้อสอบ Mathematical Reasoning คลิกที่นี่


Science

วิชานี้ใช้เวลาสอบ 90 นาที เนื้อหาหลักเกี่ยวข้องกับ life science physical science และ earth and space science สิ่งที่เพิ่มเติมมาคือในส่วนของ short answer คือการวิเคราะห์สถานการณ์ที่โจทย์จำลองมาและสามารถสรุปเหตุการณ์นั้นๆได้ ตัวอย่างเช่น โจทย์จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสังเคราะห์แสง และนักเรียนต้องสามารถใช้ทักษะการอ่านและเขียนสรุปออกมาเป็นคำตอบสั้นๆได้

ข้อสอบ Science คลิกที่นี่


Social Studies

วิชานี้ใช้เวลาสอบ 70 นาที โดยจะวัดความรู้ละทักษะในเชิงสังคมศาสตร์และทักษะในการวิเคราะห์สถานการณ์ที่โจทย์ให้มา รวมทั้งสามารถนำข้อมูลจากข้อมูลที่โจทย์ให้ นำมาสนับสนุนความคิดเห็นของนักเรียนเองผ่านภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตามมาตรฐาน เนื้อหาหลักมี 4 ส่วน ได้แก่

  • Civics and government 50%
  • United States history 20%
  • Economics 15%
  • Geography and the world 15%

ข้อสอบ Social Studies คลิกที่นี่

เมื่อนักเรียนสอบผ่านทุกวิชาแล้ว จะได้รับ General Education Diploma ซึ่งเป็นวุฒิเทียบเท่าระดับมัธยมปลาย สามารถนำไปยื่นสมัครในมหาวิทยาลัยต่างๆทั้งในและต่างประเทศ


GED และ IGCSE ต่างกันอย่างไร

เราสามารถสรุปสั้น ๆ ได้ว่า GED คือหลักสูตรของอเมริกา และ IGCSE เป็นหลักสูตรของอังกฤษ โดย GED นั้นเป็นที่นิยมมากกว่า IGCSE เนื่องจากใช้วิชาสอบน้อยกว่า และสามารถสอบได้ทุกวัน ต่างกับ IGCSE ที่สามารถสอบได้เพียงปีละ 2 ครั้ง


GED

การสอบ GED มีจำนวนวิชาเพียง 4 วิชาและมีการจัดสอบทุกวัน มีเวลาหลายรอบให้เลือกสอบได้ ทราบผลคะแนนสอบทันทีหลังสอบเสร็จ นักเรียนจะสามารถทยอยสอบเป็นรายวิชา รวมถึงสามารถเลือกวิชาสอบก่อน – หลัง ได้อย่างอิสระ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของนักเรียนเอง 

การสมัครสอบ GED สามารถสมัครสอบออนไลน์และชำระเงินผ่านบัตร เครดิต เดบิต โดยมีค่าธรรมเนียมในการสอบที่ $60 ต่อวิชา (ประมาณ 2,000 บาทไทย) หรือหากเป็นนักเรียนของเราก็ ชำระที่ House of Griffin ได้เลย สำหรับนักเรียนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงวันที่สอบ สามารถเปลี่ยนก่อนถึงเวลาสอบได้อย่างน้อย 24 ชั่วโมง เมื่อสอบผ่านแล้ววุฒิการศึกษา GED จะถูกส่งตรงจากอเมริกาถึงบ้านโดย FedEX หรือไปรษณีย์ไทย 


IGCSE

IGCSE คือ หลักสูตรของอังกฤษ หลักสูตรนี้มีจำนวนวิชาที่ต้องสอบอย่างน้อย 5 วิชา และ A-Level อีก 3 วิชา (นักเรียนสามารถเลือกรายวิชาที่จะสอบได้) โดย IGCSE มีการจัดสอบเพียงปีละ 2 ครั้ง คือ

  • ช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 
  • ช่วงเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 

โดยการสอบจะต้องสอบตามตารางที่ศูนย์สอบกำหนดไว้เท่านั้น นักเรียนสามารถสมัครสอบได้ที่ British Council สาขาสยามสแควร์ หรือกรอกแบบฟอร์มการสมัครส่งไปทางอีเมล ชำระเงินผ่านบัตรเครดิตและเดบิตได้โดยมีค่าธรรมเนียมการสอบแต่ละวิชาที่ไม่เท่ากัน

การสอบ IGCSE นั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันสอบได้ เนื่องจากแต่ละวิชามีตารางสอบที่ชัดเจน นักเรียนจะทราบผลสอบประมาณ 2 เดือนให้หลัง โดยหากสอบผ่านจะต้องติดต่อรับเอกสารวุฒิการศึกษาด้วยตัวเองที่ศูนย์สอบ

ความแตกต่างระหว่าง GED VS IGCSE เพิ่มเติม คลิกที่นี่


คำถามยอดฮิตสำหรับ GED 

ไม่เก่งภาษาอังกฤษ สามารถสอบ GED ได้ไหม

ทางสถาบันมีหลักสูตร Foundation English เพื่อปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนพร้อมเรียนและสอบ GED ค่ะ

ทำไมคอร์ส GED ที่ House of Griffin จึงมีจำนวนชั่วโมงมากกว่าสถาบันอื่น ๆ

ทางสถาบันไม่เพียงแต่มุ่งให้นักเรียนสอบผ่านเท่านั้น แต่ต้องการให้นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาทั้งหมดอย่างลึกซึ้ง พร้อมที่จะเรียนต่อมหาวิทยาลัยในคณะอินเตอร์ได้อย่างแข็งแกร่ง ไม่ประสบปัญหาด้านการเรียนเมื่อเข้าศึกษาจริง

ทางสถาบันจะการันตีอย่างไรว่านักเรียนจะสอบ GED ผ่าน

ทาง House of Griffin มีการจัดระบบการเรียนการสอนที่เข้มข้น การติดตามความก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพถึง 4 ครั้งตลอดหลักสูตร เมื่อสำเร็จหลักสูตรแล้วนักเรียนจะได้ทำ mock test เพื่อวัดระดับเสมือนจริงอีกครั้ง โดยหากสอบผ่านจะถือว่าพร้อมแล้วที่จะเข้าสู่การสอบ GED จริง แต่หากสอบ mock test ไม่ผ่าน นักเรียนจะได้สิทธิ์ในการลงทะเบียนเรียนคอร์สติวเข้มเพื่อเตรียมตัวจนมั่นใจก่อนไปสอบ 

หากสอบไม่ผ่าน จะลงทะเบียนสอบใหม่เลยได้หรือไม่

เมื่อนักเรียนสอบ GED ในรายวิชาใดวิชานึงไม่ผ่าน สามารถลงทะเบียนสอบได้ใหม่ทันทีเป็นจำนวน 3 ครั้งในรายวิชาเดียวกัน หากในกรณีนักเรียนสอบไม่ผ่านเป็นครั้งที่ 4 ในรายวิชาเดิม จะต้องเว้นระยะการสอบไป 60 วัน และหากยังไม่ผ่านอีกก็จะต้องเว้นระยะการสอบออกไปอีก 60 วัน แต่หากนักเรียนได้ลงเรียน GED กับ House of Griffin ทางสถาบันจะจัดคอร์สเรียนเพิ่มเติมให้ตั้งแต่ครั้งแรก รวมถึงการวิเคราะห์อย่างเข้มข้นเพื่อปรับกลยุทธ์ทำคะแนนของน้อง ๆ ให้ผ่านเกณฑ์ได้อย่างมั่นใจ

คะแนนสอบ GED สามารถเก็บไว้นานกี่ปี

เนื่องจาก GED คือ วุฒิการศึกษาแบบหนึ่ง ดังนั้นคะแนนสอบของ GED จะไม่มีวันหมดอายุ เปรียบเสมือนเกรดที่นักเรียนได้รับจากการเรียนตามระบบของโรงเรียนทั่วไป หลังจากที่เราสอบผ่านแล้ว เอกสารที่นักเรียนจะได้รับจะมี 2 ส่วน ได้แก่

  • ประกาศนียบัตรการจบการศึกษา (Diploma)
  • ใบรายงานผลคะแนน (Transcript)

วุฒิ GED ต้องนำไปเทียบวุฒิที่กระทรวงศึกษาหรือไม่

วุฒิ GED เปรียบเสมือนใบจบการศึกษาของมัธยมศึกษาตอบปลาย ดังนั้นวุฒิ GED ไม่จำเป็นต้องนำไปเทียบวุฒิที่กระทรวงศึกษาอีก 

นักเรียนที่สอบ GED ยังจะต้องสอบอะไรอีกบ้าง

ผู้ที่ได้รับวุฒิ GED นั้นสามารถใช้ยื่นสมัครได้ทั้งมหาวิทยาลัยหลักสูตรอินเตอร์หรือมหาวิทยาลัยที่ต่างประเทศ ดังนั้นโดยมากทางมหาวิทยาลัยที่รับวุฒิ GED นั้นจะกำหนดว่านักเรียนต้องมีคะแนนภาษาอย่าง IELTS เพื่อประกอบการยื่นสมัครเข้าศึกษาต่อค่ะ ดังนั้นนักเรียนควรจะคำนวณเวลาในการเตรียมตัวทั้งส่วนของ GED และ IELTS ไปด้วยกันเพื่อประหยัดเวลาค่ะ

หากนักเรียนคนไหนกำลังเตรียมตัวสอบ GED และ IELTS เพื่อยื่นคะแนนเข้ามหาวิทยาลัยในคณะอินเตอร์หรือต่างประเทศ House of Griffin ก็พร้อมดูแลให้นักเรียนถึงเป้าหมายได้อย่างมั่นใจค่ะ


ปรึกษาวางแผนการเรียนการสอบได้ที่
House of Griffin
? 0-2644-6006-7