ข้อสอบ GED ครบทุกวิชา

ข้อสอบ GED

ข้อสอบ GED ล่าสุดออกประมาณไหน? ยากไหม? นักเรียนส่วนมากมักมีความกังวลในการเตรียมตัวสอบ GED ดังนั้นวันนี้ทางโรงเรียน House of Griffin จึงแอบมาบอกแนวข้อสอบ GED ในแต่ละวิชาพร้อมเฉลยเพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนที่กำลังหาแนวข้อสอบ GED ได้ลองฝึกฝีมือดูค่ะ

การสอบ GED จะมี 4 วิชาดังนี้

 1. Mathematical Reasoning:

นักเรียนมีเวลาทำข้อสอบ 115 นาที (รวมเวลาพัก) ลักษณะของข้อสอบจะแบ่งออกเป็น 2 พาร์ท คือมีทั้งเลือกตอบ ลากตอบ หรือเติมคำตอบลงในช่องว่าง ซึ่งในพาร์ทที่ 2 จะมี E-Calculator ให้

เนื้อหาข้อสอบมีดังนี้

 • Geometry
 • Basic Math
 • Basic Algebra
 • Graphs and Functions

ตัวอย่างข้อสอบ GED – Math คลิกที่นี่

2. Social Studies:

นักเรียนมีเวลาทำข้อสอบ 70 นาที ลักษณะของข้อสอบจะมีทั้งเลือกตอบ เติมคำลงในช่องว่าง และลากคำตอบ

เนื้อหาข้อสอบมีดังนี้

 • Reading for Meaning in Social Studies
 • Analyzing Historical Event and Arguments in Social Studies
 • Using Numbers and Graphs in Social Studies

ตัวอย่างข้อสอบ GED – Social Studies คลิกที่นี่

3. Science:

นักเรียนมีเวลาทำข้อสอบ 90 นาที ลักษณะของข้อสอบจะมีทั้งแบบเติมคำลงในช่องวาง เลือกตอบ ลากคำตอบ และสามารถใช้ E-Calculator ได้ 

เนื้อหาข้อสอบมีดังนี้

 • Using Numbers and Graphics in Science
 • Designing and Interpreting Science Experiments
 • Reading for Meaning in Science

ตัวอย่างข้อสอบ GED – Science คลิกที่นี่

4. Reasoning Through Language Arts (RLA):

นักเรียนมีเวลาทำข้อสอบ 150 นาที (รวมเวลาพัก) ลักษณะข้อสอบจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ซึ่งจะมีทั้งเลือกตอบ ลากคำตอบ เติมคำลงในช่องว่าง และการเขียน Essay

เนื้อหาข้อสอบมีดังนี้

 • Reading for Meaning
 • Grammar and Language
 • Identifying and Creating Arguments

ตัวอย่างข้อสอบ GED – RLA คลิกที่นี่

ค่าสมัครสอบ GED

ค่าสมัครสอบ GED วิชาละ 80 USD หรือประมาณ 2,800 บาท ซึ่งนักเรียนจะต้องสอบทั้งหมด 4 วิชาเท่ากับ 320 USD หรือประมาณ 11,000 บาท จะชำระค่าสมัครสอบ GED โดยผ่านบัตรเครดิต

การเข้าสอบ GED จะทำการสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์สอบ ซึ่งนักเรียนจะสามารถเลือกสอบทีละรายวิชาตามความพร้อมของนักเรียนหรือจะสอบทุกวิชาพร้อมกันก็ได้ หากวันสอบจริงนักเรียนอย่าลืมพก Passport ของตัวเองเพื่อที่จะได้ยื่นเป็นหลักฐานในการเข้าสอบ

ผลการสอบ GED จะมีคะแนนสอบหรือวุฒิ GED ที่ไม่มีวันหมดอายุ ซึ่งปัจจุบันทาง GED ไม่มีการส่งประกาศนียบัตรและผลคะแนนสอบเป็นเอกสารให้นักเรียนแล้ว จะมีเป็น E-Diploma และ E-Transcript นั่นเอง หากนักเรียนบางคนต้องการประกาศนียบัตรและผลคะแนนสอบ GED (เป็นเอกสาร) จะต้องยื่นคำร้องขอเอกสารโดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมดังนี้

 • Transcript: ผลคะแนนสอบ 15 USD (ประมาณ 520 บาท) + ค่าส่งเอกสาร Fedex 55 USD (ประมาณ 1,900 บาท)
 • ประกาศนียบัตร: ฟรี + ค่าส่งเอกสาร Fedex 55 USD (ประมาณ 1,900 บาท)

รวมทั้งหมด 125 USD หรือประมาณ 4,400 บาท

เมื่อนักเรียนทราบแนวข้อสอบ GED กันไปพอสมควรแล้ว House of Griffin ขอแนะนำคอร์สเรียน GED ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูง ตะลุยข้อสอบเก่าย้อนหลังถึง 10 ปี เพื่อคะแนนสูงสุด การันตีสอบผ่านด้วยคะแนนมากกว่า 145/200 ทุกวิชา ไม่ผ่านเรียนฟรี ภายใต้เงื่อนไขที่ทางโรงเรียนกำหนด

สนใจเรียนคอร์ส GED สามารถคลิกดูรายละเอียดได้ที่ www.houseofgriffin.com/courses/ติวสอบged/

ปรึกษาวางแผนการเรียนการสอบได้ที่
House of Griffin
Tel: 0-2644-6006-7 

This image has an empty alt attribute; its file name is image.png