Success Stories
BMAT
Kasidit (New) BMAT

ผมเพิ่งตัดสินใจจะเรียนแพทย์ตอน ม.5 ตลอด 1 ปีกว่าที่เริ่มติว ผมได้ความรู้มากมาย เนื้อหาแน่น สอนละเอียดมาก ครูคอยให้เทคนิคและคำแนะนำเพื่อฝึกทำโจทย์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งยังให้คำปรึกษาและส่งกำลังใจให้ผมตลอด การได้มาเรียนติวที่นี่ทำให้ผมได้เตรียมพร้อมมากขึ้นหลายเท่าตัว จนประสบความสำเร็จได้เรียนแพทย์อินเตอร์ตามเป้าหมาย ขอบคุณ House of Griffin ครับ

BMAT/ SAT II
Preechaya (Dream) BMAT/ SAT II

ตอนเข้ามาที่นี่ บอกพี่ๆ ว่าอยากเรียนทันตแพทย์นะ พี่ๆ ก็ให้คำปรึกษาแนะนำคะแนนผลสอบที่ต้องใช้ยื่น หนูเรียน BMAT กับ SAT Subject Biology, Chemistry และ Mathematics Level 2 ในส่วนของ BMAT ที่นี่สอนละเอียดมาก ครูจะสอนเทคนิคทำโจทย์ให้ทันเพราะมีเวลาจำกัด ต้องหมั่นฝึกทำโจทย์ให้คุ้นกับข้อสอบค่ะ