Success Stories
BMAT/ SAT II
Preechaya (Dream) BMAT/ SAT II

ตอนเข้ามาที่นี่ บอกพี่ๆ ว่าอยากเรียนทันตแพทย์นะ พี่ๆ ก็ให้คำปรึกษาแนะนำคะแนนผลสอบที่ต้องใช้ยื่น หนูเรียน BMAT กับ SAT Subject Biology, Chemistry และ Mathematics Level 2 ในส่วนของ BMAT ที่นี่สอนละเอียดมาก ครูจะสอนเทคนิคทำโจทย์ให้ทันเพราะมีเวลาจำกัด ต้องหมั่นฝึกทำโจทย์ให้คุ้นกับข้อสอบค่ะ