หลักสูตรนานาชาติรูปแบบใหม่สำหรับเด็ก Gen Z เรียนม.ปลายถึงปริญญาตรีเพียง 4.5 ปี ด้วย High School Express

High School Express

Gen Z ถือได้ว่าเป็น Generation ของเด็กที่เกิดตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา และได้ชื่อว่าเป็น Generation ของความเงียบ เพราะการสื่อสารส่วนใหญ่นั้น เกิดขึ้นผ่านตัวหนังสือ และเทคโนโลยี ซึ่งการมาของเทคโนโลยีนี้ก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้าน ไม่เว้นแม้แต่การศึกษา ก็ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เช่นเดียวกัน

เทรนด์การศึกษาของเด็ก Gen Z

การศึกษาของเด็ก Gen Z นั้นเปลี่ยนแปลงไปมาก สิ่งสำคัญของการศึกษาในยุคปัจจุบัน คือ การปลูกฝังให้นักเรียนมีความต้องการที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ด้วยตัวเอง ให้มีทักษะความคิด การวิเคราะห์ที่ถูกต้อง รวมไปถึงการใช้เหตุผลกับเรื่องต่าง ๆ ให้ได้อย่างเหมาะสม เพราะในปัจจุบัน นักเรียนจะสามารถเข้าถึงคลังความรู้ต่าง ๆ ได้ง่ายมากขึ้น ผ่านการพัฒนาของเทคโนโลยี ซึ่งแหล่งการเรียนรู้ของพวกเขาจะไม่ได้จำกัดอยู่แค่ที่ห้องสมุดอีกต่อไป โดยเทรนด์การเรียนแบบนี้ จะเรียกว่า ห้องเรียนแบบพลิกกลับ หรือ Flipped Classroom 

อีกหนึ่งเทรนด์สำคัญที่กำลังได้รับความนิยมของเด็ก Gen Z ก็คือ คอร์สระยะสั้น ในบางครั้งน้อง ๆ เองมองว่าการเรียนในระดับม.ปลาย 3 ปี และระดับปริญญาตรีถึง 4 ปี เป็นเวลาค่อนข้างนาน เราจำเป็นต้องเรียนนานขนาดนั้นไหมนะ? ปัจจัยที่ทำให้เรียนนานถึง 4 ปี คงเป็นเพราะเรื่องของวิชาต่าง ๆ ที่ต้องเรียนให้ครบตามหลักสูตรที่วางไว้ ซึ่งก็อาจจะมีคำถามขึ้นมาอีกว่า จะดีไหมนะถ้าเราเลือกเรียนเฉพาะวิชาที่สนใจจริง ๆ แล้วร่นเวลาเรียนลง 

จากความคิดด้านบน การศึกษาก็เริ่มมีการพัฒนารูปแบบที่เรียกว่า Personalized Learning การศึกษาที่ปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของเด็กแต่ละคน การศึกษาแบบนี้ จะเน้นให้ความสำคัญกับวิธีการเรียนรู้ ทักษะที่ถนัด ความเร็วในการเรียนรู้จะถูกปรับตามให้เหมาะสมกับตัวนักเรียนแต่ละคน ได้เรียนเฉพาะเรื่องที่สนใจจริง ๆ เน้นการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการทำงานในยุคปัจจุบัน เหมาะกับยุคสมัยใหม่ ยกตัวอย่างเช่น วิชา Digital Marketing, Design Thinking หรือ Basic UX/UI ที่จะนิยมเรียนกัน เพื่อไปต่อยอดความรู้และเลือกสมัครงานในสายที่สนใจ เรียนจบมาแล้วมีตลาดรองรับ ซึ่งหลังจากเรียนจบคอร์สเหล่านี้ ผู้เรียนยังจะได้รับใบรับรองหรือใบประกาศต่าง ๆ ที่จะช่วยยืนยันได้ว่า ผู้เรียนได้ผ่านและมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ มาแล้ว โดยคอร์สส่วนใหญ่จะเป็นคอร์สออนไลน์ โดยที่น้อง ๆ สามารถเลือกเวลาเรียนเองได้ จะเรียนเสริมหลังจากเลิกเรียนจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยก็ได้ หรือจะใช้ช่วงเวลาหลังเรียนจบที่กำลังสมัครงาน เรียนรู้ตรงนี้เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มโอกาสในการหางานก็ทำได้เช่นเดียวกัน หรือถ้าไม่ใช่คอร์สออนไลน์ เด็ก Gen Z ก็ยินดีที่จะลงเรียนเพิ่มเติมที่โรงเรียน / สถาบัน ที่มีความเชี่ยวชาญและตอบโจทย์ในสิ่งที่ตัวเด็กเองมองหา โปรแกรมการศึกษาแบบระยะสั้นนี้จึงได้รับความนิยมมากขึ้นในยุคปัจจุบัน ที่ตอบโจทย์ในเรื่องของเวลาและความสนใจ

หลักสูตรนานาชาติรูปแบบใหม่ตอบโจทย์เด็ก Gen Z ได้เรียนในสิ่งชอบ แถมจบเร็ว

จากเทรนด์การศึกษาของเด็ก Gen Z ที่ House of Griffin ได้พูดถึงข้างต้น จะเห็นได้ว่าเวลามีค่าและความสนใจในการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญ การเรียนไม่ใช่ปัญหา ถ้าได้เรียนในสิ่งที่ชอบ รู้สึกว่าเรียนแล้ว ได้นำไปใช้จริง ๆ คุ้มค่ากับเงินและเวลา ซึ่งตอนนี้ House of Griffin ได้เปิดโปรแกรมแนวใหม่ล่าสุด ที่ถูกออกแบบมาให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันที่หลาย ๆ อย่างได้เดินไปข้างหน้าแบบรวดเร็ว โดยจะเป็นหลักสูตรนานาชาติแบบพิเศษที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนม.ปลายจนถึงมหาวิทยาลัยภายในเวลาเพียง 4.5 ปี จากเดิมที่เราจะต้องเรียนกันนานถึง 7 ปี กับสาขาวิชาที่เลือกเรียนได้ตามความสนใจ

ทำความรู้จักหลักสูตรนานาชาติ High School Express Program

โปรแกรมนี้เป็นความร่วมมือของ House of Griffin กับ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) โดยจะเป็นการเรียนหลักสูตร High School Express เตรียมเข้ามหาวิทยาลัย ใช้เวลาเรียนตลอดหลักสูตร 1.5 ปี โดยหลังจบการศึกษา นักเรียนสามารถเลือกเรียนต่อระดับปริญญาตรี (Undergraduate Degree) ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) เพียงแค่ 3 ปี หรือมหาวิทยาลัยอื่น ๆ

High School Express 1.5 ปี

การเรียนเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย ระยะเวลา 1.5 ปี จะมีการเรียนการสอนใน 3 วิชาหลัก คือ GED, IELTS และ SAT โดยจะเป็นการสอนโดยครูที่มีประสบการณ์การสอนจาก House of Griffin เรียนจบพร้อมสอบเก็บวุฒิ GED เก็บคะแนนมาตรฐาน และจะมีเรียนวิชา Innovative Subjects (Pre-U) อีก 13 วิชา เพื่อเก็บเครดิตล่วงหน้า โดยอาจารย์ผู้สอนจะมาจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

13 วิชานี้จะแบ่งเป็น 3 สาขาวิชาใหญ่ ๆ นั่นก็คือ Business, Design & Innovation และ Science, Techmology & Engineering (ขอกระซิบบอกว่าแต่ละวิชานั้นน่าเรียนมาก ๆ เลย) และแต่ละวิชาก็เป็นหลักสูตรที่ได้ปรับมาแล้ว เพื่อให้เข้ากับความรู้ต่าง ๆ ที่จำเป็นในการทำงานในสมัยปัจจุบัน โดยที่นักเรียนไม่จำเป็นต้องไปลงเรียนคอร์สระยะสั้นเพิ่ม ทำให้นักเรียนสามารถเตรียมตัว และรู้จักตัวเองได้มากขึ้นว่าต้องการจะไปทำงานในสายงานใด อาชีพแบบไหน

Undergraduate Degree 3 ปี

หลังจากที่เรียนเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยครบ 1.5 ปี นักเรียนจะสามารถเลือกเรียนต่อในคณะใดก็ได้ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยจะเป็นการโอนหน่วยกิตทั้งหมด 36 ไปจากวิชา Pre-U และเรียนเพิ่มอีกเพียง 3 ปีเท่านั้น ก็จะจบในวุฒิปริญญาตรีได้เลย ประหยัดเวลาได้มากถึง 2.5 ปี เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เริ่มต้นการทำงานได้เร็วกว่าคนอื่น ๆ 

หลักสูตรนานาชาตินี้เหมาะกับใคร

  1. เด็กยุคใหม่ที่ต้องการที่จะเรียนในหลักสูตรที่ปรับให้เข้ากับยุคปัจจุบัน และสามารถทำไปใช้ในการทำงานหลังเรียนจบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะทางสายงาน เช่น Digital Marketing, Business Analytics, Product Design หรืองานสาย Technology ที่เป็นสายงานที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน
  2. นักเรียนที่ต้องการพื้นฐานในการสร้าง และบริหารธุรกิจ โดยเฉพาะ ธุรกิจ Start Up ที่ต้องใช้ทักษะรอบด้านทั้งการดีไซน์​ การบริหาร ความเข้าใจในตัวสินค้า และผู้บริโภค
  3. นักเรียนที่ต้องการเรียนในหลักสูตรนานาชาติ เพื่อพัฒนาความสามารถ และประสบการณ์ให้สามารถเข้าไปทำงานที่บริษัทต่างชาติ หรือการไปทำงานที่ต่างประเทศ
  4. นักเรียนที่ต้องการเรียนในหลักสูตรที่มีระยะเวลาสั้นกว่าปกติ สามารถโอนหน่วยกิตเข้ามหาวิทยาลัยได้ และสามารถนำวุฒิปริญญาเพื่อใช้สมัครงานได้ก่อนใคร
  5. เด็กยุคใหม่ที่ต้องการค้นหาความชอบ ความสนใจของตัวเอง ผ่านการเรียนในหลักสูตร ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการทำงานในสายงานต่าง ๆ ได้อย่างแท้จริง ทำให้นักเรียนมีไอเดียเกี่ยวกับวิธีการทำงานของสายงานต่าง ๆ และสามารถเลือกเรียนในคณะที่ตรงกับความสนใจ ความชอบจริง ๆ

สำหรับนักเรียนที่อยากสมัครเรียน ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  • อายุอย่างน้อย 15 ปี
  • จบการศึกษาระดับ ม.3 หรือ Grade 9
  • มีผลสอบหรือเทียบเท่า IELTS 5.0 หรือ TOEFL iBT 35
  • มีผลสอบหรือเทียบเท่า SAT Math ≥ 400

เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับหลักสูตร High School Express Program ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับนักเรียนยุคใหม่ที่ต้องการเข้าเรียนในหลักสูตรนานาชาติ เรียนวิชาที่น่าสนใจใช้ต่อยอดได้จริง ลดเวลาในการเรียน แถมช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย ถ้าใครสนใจ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทุกช่องทางการติดต่อของ House of Griffin ได้เลยนะคะ โทร. 0-2644-6006-7
LINE: @houseofgriffin

This image has an empty alt attribute; its file name is image.png