รวมเกณฑ์ Admission คณะแพทยศาสตร์ ปี 2566

Admission คณะแพทยศาสตร์

ใกล้เข้ามาทุกทีกับการยื่นคะแนนเข้ามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 หนึ่งในคณะที่เป็นความฝันของน้อง ๆ ม. 6 หลาย ๆ คนก็คือ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งมีการแข่งขันค่อนข้างสูงและรับจำนวนจำกัดในแต่ละปี ​ในปัจจุบันมีหลากหลายหลักสูตรให้เลือกเรียนตามความสนใจ ทั้งหลักสูตรภาคภาษาไทย ภาคอินเตอร์ หรือหลักสูตรร่วม ซึ่งแต่ละหลักสูตร แต่ละมหาวิทยาลัยก็มีเกณฑ์รับสมัครแตกต่างกันออกไป วันนี้ทาง House of Griffin ขอรวบรวมเกณฑ์ Admission คณะแพทยศาสตร์ ภาคอินเตอร์มาให้น้อง ๆ ได้ดูเป็นแนวทางเตรียมตัวกันล่วงหน้าค่ะ 

สำหรับหลักสูตรนานาชาติของคณะแพทยศาสตร์จะมีคะแนนส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจากการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในคณะอื่น ๆ ซึ่งนั่นก็คือ คะแนน BMAT หรือย่อมาจาก The BioMediacal Admissions Test เป็นข้อสอบมาตรฐานจาก Cambridge Assessment Admissions Testing ที่จะเป็นการสอบเฉพาะทางสำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าเรียนในคณะแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์นั่นเอง โดยมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มีกำหนดคะแนน BMAT ไว้เป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณารับเข้าเรียน ซึ่งเกณฑ์ Admission คณะแพทยศาสตร์ที่เราได้นำฝากกันในวันนี้ จะมีที่ไหนบ้าง ไปดูเลย

รู้จักการสอบ BMAT มากขึ้น www.houseofgriffin.com/blog/bmat-คืออะไร/

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รอบ Portfolio)

โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.6 / Grade 12 / Year 13 ที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio 

คะแนนที่ต้องใช้ยื่น:

1. ภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ผลสอบไม่เกิน 2 ปี

 • TOEFL (Internet-based) ไม่ต่ำกว่า 100
 • IELTS (Academic) ไม่ต่ำกว่า 7.0
 • CU-TEP & Speaking ไม่ต่ำกว่า 110 (คะแนนจากการสอบวันเดียวกัน)

2. คะแนนสอบ BMAT ทั้ง 3 Sections 

 • Section 1 Thinking Skills ค่าน้ำหนัก 40%
 • Section 2 Scientific Knowledge and Applications ค่าน้ำหนัก 40%
 • Section 3 Writing ค่าน้ำหนัก 20%

3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร: ช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม

จำนวนที่รับเข้าศึกษา: 24 คน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://admission.md.chula.ac.th/en-admission2566.pdf

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หลักสูตร CU-Medi)

CU-Medi เป็นหลักสูตรแพทย์อินเตอร์ 4 ปี หลักสูตรใหม่ของจุฬาฯ แห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งเป็นการนำลักษณะโครงสร้างการศึกษาของต่างประเทศมาปรับใช้ ผสมผสานความรู้ ความสามารถในการดูแลผู้ป่วย พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ เตรียมพร้อมสู่การเป็นแพทย์ในศตวรรษ 21 โดยหลักสูตรแพทยศาสตร์นานาชาตินี้ จะเปิดรับสมัครเฉพาะผู้ที่เรียนจบปริญญาตรีแล้วเท่านั้น โดยไม่ได้กำหนดสายว่าจะต้องจบในสายวิชาใด ไม่จำกัดอายุ เพศ เชื้อชาติ แต่ต้องมีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดีและผ่านเกณฑ์กำหนดของหลักสูตร 

คะแนนที่ต้องใช้ยื่น:

 1. ภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) ผลสอบไม่เกิน 2 ปี
 • IELTS (Academic) ไม่ต่ำกว่า 7.0
 • TOEFL iBT ไม่ต่ำกว่า 85
 1. คะแนนวิชาการ
 • MCAT (Medical College Admission Test)

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร: ช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์

จำนวนที่รับเข้าศึกษา: 40 คน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.chula.ac.th/program/international-medical-program-cu-medi/#admission

คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang – KMITL)

KMITL เป็นสถาบันแรกที่มีการเปิดสอนคณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ที่ได้รับการยอมรับจากแพทยสภาของประเทศไทย และการันตีความสามารถเพื่อการสอบใบประกอบโรคของไทย พร้อมทั้งยังมีโอกาสได้ไปศึกษาแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัย Carnegie Melon ประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วย

คะแนนที่ต้องใช้ยื่น:

 1. ภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) ผลสอบไม่เกิน 2 ปี
 • IELTS (Academic) ไม่ต่ำกว่า 7.0
 • TOEFL iBT ไม่ต่ำกว่า 94
 • TOEFL pBT ไม่ต่ำกว่า 580
 • CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 90
 1. คะแนนวิชาการ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
 • SAT ไม่ต่ำกว่า 1200
 • BMAT Section 1 และ 2 ไม่ต่ำกว่า 4 คะแนน | Section 3 ไม่ต่ำกว่า 2.5C
 • A Level (Biology, Chemistry & Physics) – A หรือ A* ในแต่ละวิชา
 • IB (Biology, Chemistry & Physics) ไม่ต่ำกว่า 6 ในแต่ละวิชา

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร: 1 ธ.ค. 2565 – 9 ม.ค. 2566

จำนวนที่รับเข้าศึกษา: 30 คน

อ่านรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ https://reg.kmitl.ac.th/TCAS_old/news/files/2566_1_news1_2400_2022_10_04-08-46-03_dcb65.pdf

คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Chulabhorn International College of Medicine – CICM)

สถาบันศึกษาแพทยศาสตร์นานาชาติแห่งแรกของประเทศไทย และถือว่าเป็นสถาบันชั้นนำของภูมิภาคอาเซียนด้วย มุ่งเน้นการเรียนการสอนเพื่อผลิตบุคลากรการแพทย์ยุคใหม่ ด้วยมาตรฐานนานาชาติที่ได้รับการยอมรับ CICM จะเป็นหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครรอบ 1 Portfolio และรอบ 2 Quota 

คะแนนที่ต้องใช้ยื่น:

 1. ภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) ) ผลสอบไม่เกิน 2 ปี
 • IELTS (Academic or UKVI) ไม่ต่ำกว่า 6.5
 • TOEFL (iBT) ไม่ต่ำกว่า 79
 • TU-GET (iBT) ไม่ต่ำกว่า 79
 • TU-GET (pBT) ไม่ต่ำกว่า 550
 1. คะแนนวิชาการ
 • BMAT ไม่มีขั้นต่ำ

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร: ช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม

จำนวนที่รับเข้าศึกษา: 30 คน (Portfolio 29 คน Quota 1 คน)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.cicm.tu.ac.th/cicmN4/academicDetail.php?ID=MQ==#requirement

คณะแพทยศาสตร์ โครงการร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม (SWU / Nottingham)

คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติของมศว. นั้นจะเป็นโครงการระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร โดยจุดเด่น คือ จะได้เรียน Pre-Clinic 3 ปีแรกที่ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม พร้อมได้วุฒิ Bachelor Degree of Medical Sciences และจะกลับมาเรียน Clinic ที่มศว. อีก 3 ปี ร่วมกับนิสิตแพทยศาสตร์บัณฑิต ภาคปกติและได้รับปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คะแนนที่ต้องใช้ยื่น:

 1. ภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
 • IELTS UKVI ไม่ต่ำกว่า 7.0 โดยที่ทุกทักษะต้องได้คะแนนอย่างน้อย 6.5 ผลคะแนนต้องมีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันปิดรับสมัคร
 1. คะแนนวิชาการ
 • BMAT ไม่มีขั้นต่ำ ผลสอบไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ทดสอบจนถึงวันสอบสัมภาษณ์

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร:  18 ตุลาคม – 2 ธันวาคม 2565

จำนวนที่รับเข้าศึกษา: 20 คน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์

https://admission.swu.ac.th/admissions2/normal.php?c=6#

https://admission.swu.ac.th/file_staff_upload/file_admission/7420221017050257.pdf

คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (Chulabhorn Royal Academy)

เป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ WFME โดยสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) และแพทยสภา โดยความร่วมมือกับ University College London (UCL) สหราชอาณาจักร เป็นการเรียนแบบ 7 ปี รับปริญญา 2 ใบ

 • ปริญญาบัตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (iBSc) จาก University College London
 • แพทยศาสตรบัณฑิตจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

การเรียนการสอนแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ

ระยะที่ 1: ปี 1-3 เรียนที่ประเทศไทย จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย

ระยะที่ 2: ปี 4 ศึกษาและปฏิบัติงานวิจัยที่ University College London (UCL)

ระยะที่ 3: ปี 5-7 เรียนแพทย์คลินิก ณ โรงเรียนตำรวจ โรงยาบาลจุฬาภรณ์ และโรงพยาบาลร่วมสอนอื่น ๆ ในประเทศไทย

คะแนนที่ต้องใช้ยื่น:

 1. ภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) ผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี
 • IELTS (Academic) ไม่ต่ำกว่า 7.0
 • TOEFL (iBT) ไม่ต่ำกว่า 100
 1. คะแนนวิชาการ
 • BMAT คะแนนรวมต้องไม่ต่ำกว่า 12 และ section ที่ 3 ต้องไม่ต่ำกว่า 3C

และ คะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง

 • เกรดในวิชาชีวะ เคมี และ ฟิสิกส์/คณิตศาสตร์ ตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไป สำหรับนักเรียนในหลักสูตรไทย
 • AS หรือ A Level (Biology, Chemistry, Math/ Physics) เกรด A หรือมากกว่า ในแต่ละวิชา
 • IB (Biology, Chemistry, Math) ไม่น้อยกว่า 6 ในแต่ละวิชา
 • SAT II (Biology, Chemistry, Physics/Math Level 2) ไม่น้อยกว่า 700 ในแต่ละวิชา

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร: 

รอบที่ 1 : 1 พ.ย. – 15 ธ.ค. 2565 (รับ 28 คน)

รอบที่ 2 : 12 ก.พ. – 15 มี.ค. 2566 (รับ 4 คน)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://pscm.cra.ac.th/?page_id=9552

ตารางสรุปเกณฑ์ Admission คณะแพทยศาสตร์ ภาคอินเตอร์

ตารางสรุป Admission คณะแพทยศาสตร์

และนี่ก็เป็นเกณฑ์ Admission คณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เราได้นำมาฝากน้อง ๆ ทุกคนกันในวันนี้ หวังว่าจะช่วยให้น้อง ๆ เห็นภาพรวมของคณะที่อยากเข้า คะแนนที่ต้องใช้ และจัดเวลาเตรียมตัวสอบเป็นอย่างดีนะคะ

ถ้าใครอยากหาตัวช่วยติวสอบเข้าคณะแพทย์อินเตอร์ สามารถมาปรึกษา House of Griffin ได้นะคะ เรามีคอร์สสำหรับว่าที่คุณหมอให้พร้อม ไม่ว่าจะเป็นเตรียมสอบ BMAT สอบ IELTS / TOEFL หรือ SAT รับรองว่าเรียนจบคอร์ส พร้อมลงสนามสอบ คว้าคะแนนที่ตั้งใจไว้ได้อย่างแน่นอน

ดูรายละเอียดคอร์สต่าง ๆ ของเรา คลิกเลย

BMAT – https://www.houseofgriffin.com/courses/bmat/

IELTS – https://www.houseofgriffin.com/courses/ielts/

SAT – https://www.houseofgriffin.com/courses/sat/โทร. 0-2644-6006-7
LINE: @houseofgriffin

This image has an empty alt attribute; its file name is image.png