ต้องทำโจทย์ GED Math ถูกกี่ข้อ จึงจะสอบผ่าน

โจทย์ GED Math

เราจะต้องตอบโจทย์ GED Math ให้ได้กี่ข้อกันนะ ถึงจะสอบผ่านแบบชัวร์

โจทย์ GED Math หรือ Mathematical Reasoning เป็นข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ หนึ่งในสี่วิชาหลักของการสอบ GED หรือการสอบเทียบวุฒิ ม.ปลาย ระบบอเมริกัน ซึ่งประกอบด้วยวิชาภาษาอังกฤษ (Reasoning Through Language Arts: RLA) วิชาสังคมศึกษา (Social Studies) วิชาวิทยาศาสตร์ (Science) และวิชาคณิตศาสตร์ (Mathematical Reasoning) นั่นเอง ด้วยความที่วิชาคณิตศาสตร์อาจจะยากสำหรับบางคน ก็เลยมีน้อง ๆ สงสัยว่า จะต้องตอบคำถามให้ได้อย่างน้อยกี่ข้อกันนะ ถึงจะสอบผ่าน  ก่อนอื่นเลย พี่กริฟฟินขอพาพวกเรามาทำความรู้จักโครงสร้างข้อสอบ The GED® Mathematical Reasoning Test กันก่อนดีกว่า

GED Math เป็นข้อสอบที่ให้เวลา 115 นาที รวมเวลาที่กรรมการให้คำแนะนำในการทำข้อสอบ 2 นาที และเวลาพักอีก 3 นาที จะเหลือเวลาที่ต้องใช้ทำข้อสอบจริง ๆ เพียว ๆ ทั้งหมด 110 นาที ในการตอบคำถามประมาณ 40 ถึง 45 ข้อ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกที่ไม่สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้ น้อง ๆ ต้องคิดด้วยฝีมือตนเองล้วน ๆ และส่วนหลังที่สามารถใช้เครื่องคิดเลข TI-30XS เพื่อช่วยในการคำนวณได้ อย่าลืมฝึกกดเครื่องคิดเลข ใช้ให้เป็นใช้ให้คล่อง กันด้วยนะ

อีกตัวช่วยหนึ่งในการทำข้อสอบ GED Math ก็คือ ในระบบจะมี Formula Sheet เป็นสรุปสูตรให้ไว้ช่วยในกรณีที่ไม่มั่นใจเวลาใช้สูตร น้อง ๆ ไม่ต้องท่องจำสูตร แต่ต้องเข้าใจและใช้ให้เป็น

หากน้อง ๆ อยากจะสอบผ่านแบบสบาย ๆ พี่กริฟฟินขอแนะนำให้พยายามขยันฝึกซ้อมทำโจทย์แบบฝึกหัดที่พี่ให้แนวโจทย์ GED Math ไว้ โดยในการสอบแต่ละครั้ง ถ้าหากรอบสอบนั้นมีคำถามน้อยและยาก มีคนทำได้น้อย น้อง ๆ ต้องตอบคำถามให้ถูกต้องอย่างน้อย 30 ข้อขึ้นไป แต่ถ้าหากรอบสอบนั้น มีจำนวนข้อเยอะและง่าย มีคนทำได้เยอะ น้อง ๆ ก็ควรจะต้องตอบให้ถูกเพิ่มขึ้นหน่อยสัก 32 ข้อขึ้นไป 


โจทย์ GED Math ที่ต้องแก้ไขโดยไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลข มักออกสอบครอบคลุมหัวข้อเหล่านี้

 • Fractions and Decimals
 • LCM (least common multiple)
 • GCF (Greatest Common Factor)
 • Distributive Property
 • Exponents and Rational exponents
 • Absolute value of rational numbers
 • Addition, Subtraction, Division and Multiplication on rational numbers
 • Numerical expressions with cubes and cube roots
 • Numerical expressions with squares and square roots
 • Determine when numerical expressions are undefined 

โจทย์ GED Math ในส่วนที่สามารถใช้เครื่องคิดเลขช่วยคิดได้ จะแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อเรื่องหลัก

ซึ่งมีสัดส่วนโดยประมาณ ดังนี้

1. Basic Math 25 %
2. Basic Algebra 30 %
3. Graphs and Functions 25 %
4. Geometry 20 %


 

ซึ่งแต่ละคำถามจะมีวิธีการตอบแตกต่างออกไป เช่น

 • Multiple choice คลิกเลือกตัวเลือกที่เหมาะสม
 • Drag and drop ลากตัวเลือกที่เหมาะสมมาวาง
 • Fill-in-the-blank เติมค่าที่ถูกต้องเหมาะสม
 • Hot spot / Select an area คลิกเลือกบริเวณที่เหมาะสม
 • Drop down คลิกลูกศรลงแล้วจะมีช่องลงมา ให้เลือกพิจารณาคลิกเลือกช่องที่เหมาะสม

โจทย์ GED Math หัวข้อ Algebra หรือ การคำนวณทางพีชคณิต มีออกสอบบ่อยและมากที่สุด ในขณะที่หัวข้อ Geometry หรือ เรขาคณิต มีออกสอบน้อยที่สุด แต่ก็สำคัญอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว

เรื่องการแบ่งเวลาในการศึกษาแต่ละหัวข้อก็สำคัญและเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่พี่กริฟฟินคิดว่าจะทำให้น้อง ๆ อ่านหนังสือทันและทำข้อสอบได้ โดยน้อง ๆ ควรเรียงลำดับความสำคัญในการศึกษาแต่ละเรื่องให้ดี เพื่อลำดับความเข้าใจและจัดระบบความคิดของน้อง ๆ ให้เหมาะสม ซึ่งในส่วนนี้พี่ ๆ จะแนะนำน้องเอง

นอกจากนี้พี่กริฟฟินก็มีเทคนิคในการทำข้อสอบมาแนะนำ เพราะน้อง ๆ ที่ทำข้อสอบได้คะแนนดี มักฝึกเทคนิคและความเข้าใจในการทำข้อสอบแนวของ GED Math มาเป็นอย่างดี เพราะข้อสอบจะเป็นโจทย์พื้นฐานที่มักพบเจอในชีวิตประจำวัน ซึ่งโจทย์แต่ละข้อจะมีเทคนิคในการแก้ไขปัญหานั้น  ๆ ด้วยวิธีที่แตกต่างกันออกไป โดยพิจารณาข้อมูลที่โจทย์ให้มา แล้วใช้กระบวนการคำนวณด้วยวิธีต่าง ๆ ในการแก้โจทย์ เช่น 

✅ การข้ามข้อยากไปก่อนแล้วค่อยกลับมาทำหากมีเวลา เพื่อเก็บคะแนนข้อง่ายให้ได้แน่ ๆ ก่อน 

✅ การเลือกข้อมูลที่สำคัญมาวิเคราะห์ เนื่องจากบางครั้งข้อสอบให้ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการหาคำตอบมาด้วย

✅ การมีสติรู้ตัว ไม่ติดอยู่กับบางข้อนานเกินไป เพราะอาจทำให้เสียโอกาสเก็บคะแนนข้อง่าย

✅ หากไม่มั่นใจก็ควรดู formula sheet ที่ให้มา

✅ การตัดตัวเลือกที่ไม่ถูกต้องออก เพื่อช่วยวิเคราะห์หาคำตอบที่ถูกต้อง

✅ การแทนค่าตัวเลขจากตัวเลือกที่โจทย์ให้ หรือ สุ่มตัวเลขขึ้นมาตรวจสอบ 

ซึ่งวิธีการเหล่านี้เป็นเทคนิคที่ใช้ทำโจทย์แนวเฉพาะข้อสอบ GED Mathematical Reasoning และจำเป็นต้องฝึกให้ดีและเตรียมพร้อมให้ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วก่อนสอบ แล้วมาฝึกทำโจทย์กันนะครับ

ลองฝึกทำแนวข้อสอบ GED ทุกวิชา คลิกที่นี่


ปรึกษาทุกเรื่องสอบ GED
โทร. 0-2644-6006-7
LINE: @houseofgriffin

This image has an empty alt attribute; its file name is image.png