รวมเกณฑ์ Admission คณะบริหารธุรกิจ ภาคอินเตอร์


Admission คณะบริหารธุรกิจ ปี 2565

ช่วงนี้ก็ใกล้ถึงเวลาที่น้อง ๆ นักเรียน ม.6 จะต้องเตรียมตัวยื่นคะแนนเข้ามหาวิทยาลัยกันแล้ว หลาย ๆ คนก็ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกเรียนคณะอะไรดี แต่ก็มีคนอีกหลาย ๆ คนที่มีคณะในฝันอยู่บ้างแล้ว อีกหนึ่งตัวเลือกที่เริ่มเป็นที่นิยมในหมู่เด็กนักเรียนไทยมากขึ้นก็คือ การเรียนในหลักสูตรนานาชาติ เพราะจะเห็นได้ว่าภาษาอังกฤษเป็นบันไดสำคัญในการทำงานและหางานในยุคปัจจุบัน เพื่อหาความรู้ พร้อมเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษ การเลือกเรียนคณะนานาชาติก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีและเหมาะสมในปัจจุบัน วันนี้ทาง House of Griffin เลยมีเกณฑ์ Admission คณะบริหารธุรกิจ ภาคอินเตอร์ หรือนานาชาติ มาฝากน้อง ๆ ให้ได้เตรียมตัว เริ่มสอบเก็บคะแนนกันได้ก่อน

BBA (Bachelor of Business Administration) หรือคณะบริหารธุรกิจ เป็นหนึ่งในคณะยอดนิยมของนักเรียนไทยหลาย ๆ คน เพราะจบแล้วสามารถออกไปทำงานได้หลากหลาย มีตำแหน่งรองรับในบริษัทต่าง ๆ มากมาย และถ้าหากมีธุรกิจของที่บ้านอยู่แล้ว ก็จะสามารถนำความรู้มาปรับใช้ ต่อยอดพัฒนาธุรกิจได้อีกด้วย และแน่นอน คณะบริหารธุรกิจ ภาคอินเตอร์ ก็เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่ได้รับความนิยมมาก ๆ เพราะเป็นการเปิดโอกาสได้เรียนรู้ ได้แนวคิดใหม่ ๆ มุมมองจากทั่วโลก หลักสูตรเป็นสากล ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ซึ่งหลักเกณฑ์การสมัครเข้า Admission คณะบริหารธุรกิจ แต่ละมหาวิทยาลัยก็แตกต่างกัน วันนี้เราได้รวบรวมเกณฑ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย มาไว้ให้น้อง ๆ ได้ดูแบบง่าย ๆ จบในที่เดียว จะมีเกณฑ์อะไรบ้าง ไปดูกันเลย

เกณฑ์ Admission คณะบริหารธุรกิจ ภาคอินเตอร์ ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University – CU)

เมื่อพูดถึงคณะบริหารธุรกิจ อินเตอร์ จะไม่พูดถึงจุฬาฯ ก็ไม่ได้ คณะบริหารธุรกิจอินเตอร์เป็นหลักสูตรแรกของจุฬาฯ ที่มีการเปิดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ มี 2 สาขาให้ได้เลือกเรียน คือ 

 1. การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management)
  แบ่งได้อีกเป็น 3 สาขาย่อย คือ การจัดการธุรกิจดิจิทัล (Digital Business Management), การจัดการแบรนด์และการตลาด (Brand and Marketing Management) และการวิเคราะห์การเงินและการลงทุน (Financial Analysis and Investment) ทุกหลักสูตรจะเป็นการเน้นย้ำ เรียนรู้วิธีการบริหารอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ และสามารถแข่งขันในตลาดปัจจุบันได้
 2. การบัญชี (Accounting)
  นิสิตจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการทำบัญชีที่มีประสิทธิภาพของนานาประเทศ เพื่อนำมาปรับใช้ให้เข้ากับการบริหารธุรกิจสมัยใหม่

คะแนนที่ต้องใช้ยื่น:

 1. ภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
 • CU-TEP & Speaking – ไม่ต่ำกว่า 101 (จะต้องเป็นคะแนนจากการสอบครั้งเดียวกันเท่านั้น)
 • TOEFL (internet-based) – ไม่ต่ำกว่า 79 
 • IELTS (Academic) – ไม่ต่ำกว่า 6.5
 1. คะแนนมาตรฐาน (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) – จะต้องเป็นคะแนนจากการสอบครั้งเดียวกันเท่านั้น
 • CU-AAT (Math & Verbal Sections) – คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 1200
 • SAT (Math & Evidence-Based Reading & Writing) – คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 1270

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร:

 • รอบที่ 1 (Early Admission) ช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม
 • รอบที่ 2 (Admission) ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม

ทุนการศึกษา:

คุณสมบัติจะแตกต่างกันไปในแต่ละปี โดยเกณฑ์ประจำปี 2565 ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนรวมการสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษและวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์ (Aptitude Test) อย่างใดอย่างหนึ่ง นั้นก็คือ SAT 1500 ขึ้นไป หรือ CU-AAT 1460 ขึ้นไป หรือ ACT Composite 34 ขึ้นไป โดยไม่จำกัดจำนวนรับทุนการศึกษา และ / หรือ มีคะแนนรวมของการสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษและวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์ (Aptitude Test) อย่างใดอย่างหนึ่งสูงสุด 3 อันดับแรกของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตร ตามประกาศจากทางมหาวิทยาลัย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://bba.acc.chula.ac.th/


2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat University – TU)

อีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่ไม่พูดถึง ไม่ได้ นั่นก็คือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ของที่นี่ มีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด 3 สาขา ได้แก่

 1. การเงิน (Finance)
 2. การบัญชี (Accounting)
 3. การตลาด (Marketing)

คะแนนที่ต้องใช้ยื่น:

 1. ภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) – ผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปีจากวันสอบ
 • TU-GET (paper-based) – 550
 • TU-GET (computer-based) – 80
 • TOEFL (internet-based) – 80
 • IELTS (Academic) – 6.0 โดยที่ทุกทักษะต้องมีคะแนนอย่างน้อย 5.5
 1. คะแนนมาตรฐาน (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) – คะแนนสอบต้องมาจากการสอบในครั้งเดียวกัน 
 • GSAT 

GSAT (Math) – 600

GSAT (Evidence-Based Reading & Writing) – 460 

GSAT (Total) – 1,200 

 • SAT 

SAT (Math) – 600 

SAT (Evidence-Based Reading & Writing) – 460 

SAT (Total) – 1,200 

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร:

 • รอบที่ 1 ช่วงเดือนธันวาคม
 • รอบที่ 2 ช่วงเดือนมีนาคม

ทุนการศึกษา:

แตกต่างกันไปในแต่ละปี โดยเกณฑ์คร่าว ๆ จะอยู่ที่ผู้สมัครที่มีคะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก จะมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณารับทุนการศึกษา ซึ่งมีทั้งหมด 5 ทุน โดยจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ตลอดระยะเวลา 4 ปีการศึกษา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.bba.tbs.tu.ac.th/admissions.php


3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University – KU)

BBA ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และความสามารถในการบริหารธุรกิจด้วยจรรยาบรรณที่ดี นักศึกษาจะสามารถวิเคราะห์และทำการค้นคว้าเพื่อปรับปรุงวิธีการบริหารธุรกิจได้ และสามารถที่จะเข้าไปทำงานในบริษัทต่างชาติได้ โดยเฉพาะบริษัทใน AEC

คะแนนที่ต้องใช้ยื่น:

ภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) คะแนนรวม (Overall Score)

 • KU-EPT > 50
 • TOEFL (iBT) > 71 
 • TOEFL (ITP) > 542
 • IELTS (Academic) ≥ 5.5
 • OOPT > 60
 • SAT (Evidence-based Reading and Writing) > 529
 • CEFR ≥  B2

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร: ช่วงเดือนพฤศจิกายน – มกราคม

ทุนการศึกษา:

จากข้อมูลเมื่อเดือนมกราคมปี 2565 ทาง BBA KU มีการจัด Challenge สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียน GPA สูงสุด 3 อันดับแรก จะได้รับเงินรางวัล ตามลำดับ ดังนี้

อันดับที่ 1 – 50,000 บาท

อันดับที่ 2 – 30,000 บาท

อันดับที่ 3 – 20,000 บาท

นอกจากนี้ ถ้าใครสามารถพิชิตเกรด A ได้ 5 วิชา ภายในแต่ละเทอม จะรับส่วนลดค่าเทอมสูงสุด 30% ไปเลย สำหรับเทอมถัดไป ใครอยากทุนนี้ คอยติดตามการรับสมัครจากทางมหาลัยฯ โดยตรงอีกครั้งนะคะ 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://bba.bus.ku.ac.th/admission/


4. วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University International College – MUIC)

อีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในด้านหลักสูตรนานาชาติ ก็คือมหาวิทยาลัยมหิดล เพราะมีส่วนที่เป็นวิทยาลัยแยกโดยเฉพาะสำหรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ พร้อมเครื่องมือในการเรียนการสอนที่ครบครัน

ในส่วนของหลักสูตรบริหารธุรกิจของที่นี่ จะแบ่งออกได้เป็น 4 สาขาวิชา ได้แก่

 1. เศรษฐศาสตร์ (Business Economics)
 2. การเงิน (Finance)
 3. ธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business)
 4. การตลาด (Marketing)

คะแนนที่ต้องใช้ยื่น: สำหรับ Regular Applicants

 1. ภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) – ผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี
 • TOEFL (iBT) – 69 
 • IELTS (Academic) – 6.0
 • PTE (Academic) – 50
 • Duolingo – 100
 1. คะแนนมาตรฐาน (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) – ผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี
 • SAT (Math) ไม่น้อยกว่า 600
 • ACT (Math) ไม่น้อยกว่า 25

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร:

เทอมที่ 1 เปิดรับช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม และช่วงมิถุนายน – กรกฎาคม

เทอมที่ 2 เปิดรับช่วงเดือนตุลาคม

เทอมที่ 3 เปิดรับช่วงมกราคม

โดยนักศึกษาสามารถสมัครเข้าเรียนเริ่มที่เทอมใดก็ได้

ทุนการศึกษา: 

ทางมหาวิทยาลัยมีทุนให้สูงสุด 50,000 บาท ต่อ 1 ทุน โดยมีเงื่อนไขว่าผู้สมัครต้องเข้าเรียนที่ MUIC อย่างน้อย 1 ปีการศึกษาและมีเกรดเฉลี่ยอย่างน้อย 2.5 และลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 12 เครดิตในเทอมนั้น 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์  https://muic.mahidol.ac.th/eng/admissions/undergraduate-admission/thai-students-and-foreign-residents/regular-applicants/


5. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang – KMITL)

ที่มหาวิทยาลัยลาดกระบังก็มีคณะบริหารธุรกิจ ภาคอินเตอร์เหมือนกัน ที่นี่จะสอนเน้นสอนให้นักเรียนมีทักษะความเป็นผู้นำ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการบริหารธุรกิจหลากหลายประเภท การเรียนการสอนถูกพัฒนาจากธุรกิจจริง และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมต่าง ๆ 

คะแนนที่ต้องใช้ยื่น:

ภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

 • TOEFL (iBT) – 61 
 • IELTS (Academic) – 5.0
 • CU-TEP – 60
 • TU-GET – 500

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร: มีการเปิดรับสมัครหลายรอบ (ในการปีศึกษา 2565 มีทั้งหมด 6 รอบ ตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม ไปจนถึงกรกฎาคม)

ทุนการศึกษา:

KMITL Business School มีทุนให้นักเรียนไทย 2 ทุน โดยผู้สมัครต้องมี GPA ในระดับม.ปลายอย่างน้อย 3.50 หรือเทียบเท่าและผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนที่ KMITL Business School ในปีเดียวกัน ซึ่งผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าเรียนตลอดโปรแกรม โดยมีเงื่อนไขต้องรักษา GPA อย่างต่ำ 3.25 ทุกเทอมและมีการทำกิจกรรมเพื่อสังคมในนามของมหาลัยฯ จำนวนอย่างน้อย 40 ชม. ต่อปีการศึกษา ข้อมูลของปี 2565 ทุนนี้เปิดรับสมัคร สอบสัมภาษณ์ รวมถึงประกาศผล ภายในเดือนมิถุนายน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://intergram.kbs.kmitl.ac.th/b-b-a-bachelor-of-business-administration-international/


6. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (Assumption University – ABAC)


อีกหนึ่งมหาวิทยาลัยเอกชน ที่มีชื่อเสียงด้านหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเกือบทั้งหมด และคณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (MSME) ก็เป็นอีกหนึ่งคณะที่ใหญ่ที่สุดและมีเชื่อเสียงโดดเด่นของที่นี่ และถือว่าเป็นคณะบริหารธุรกิจหลักสูตรนานาชาติชั้นนำของไทย จะเน้นการเรียนการสอนให้นักศึกษาที่จบออกไปสามารถกลายเป็นผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการมีโอกาสร่วมสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งของศิษย์เก่า ผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ

คะแนนที่ต้องใช้ยื่น (Optional Test Scores) – ผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี

เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยจะมีการจัดสอบ English Proficiency-level test และ Mathematics Placement Test เองอยู่แล้ว ดังนั้นผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษและคะแนนมาตรฐานจึงเป็นทางเลือกที่น้อง ๆ จะยื่นหรือไม่ยื่นก็ได้ ซึ่งถ้าน้อง ๆ มีผลคะแนนสอบ แล้วผ่านเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับการยกเว้นคอร์ส English Placement Test, English Intensive Course, Mathematics Placement Test, Mathematics Intensive Course หรือ Pre-Calculus เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและลดเวลาในการเรียน

 • TOEFL (iBT)  – 60 
 • TOEFL (PBT) – 500 
 • IELTS (Academic) – 5.0
 • SAT (Mathematics) – 500 
 • SAT (Evidence-based Reading and Writing) – 600

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร:

 • เทอมที่ 1 เปิดรับช่วงเดือนพฤษภาคม
 • เทอมที่ 2 เปิดรับช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน

โดยนักศึกษาสามารถสมัครเข้าเรียนเริ่มที่เทอมใดก็ได้

ทุนการศึกษา:

มีทุนการศึกษาที่หลากหลาย ซึ่งส่วนมากจะเป็นทุนส่วนกลางจากทางมหาวิทยาลัย สามารถดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://admissions.au.edu/?page_id=1327

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://admissions.au.edu/?page_id=4054&lang=th


ตารางสรุปเกณฑ์ Admission คณะบริหารธุรกิจ ภาคอินเตอร์

สรุป Admission คณะบริหารธุรกิจ อินเตอร์

ทั้งหมดนี่ก็เป็นข้อมูลเกณฑ์ Admission คณะบริหารธุรกิจ ภาคอินเตอร์ ของปี 2565 ที่เราได้รวบรวมมาฝากน้อง ๆ ม.6 ทุกคน ไว้เป็นแนวทางในการเตรียมตัว จะเห็นได้ว่าคณะบริหารธุรกิจ ภาคอินเตอร์ ทุกคณะต้องใช้คะแนนภาษาอังกฤษในการยื่นสมัคร และในบางมหาวิทยาลัย ก็ต้องใช้คะแนนสอบวิชาการยื่นประกอบกันด้วย โดยเราขอแนะนำให้น้อง ๆ เลือกสอบข้อสอบที่สามารถนำไปยื่นคะแนนได้ในหลาย ๆ ที่ ในด้านของภาษาอังกฤษ ควรเลือกเป็น IELTS หรือ TOEFL และด้านวิชาการเราขอแนะนำให้เลือกสอบ SAT เผื่อประหยัดเวลาในการเตรียมตัวสอบ รวมไปถึงประหยัดเงินค่าสมัครสอบด้วย

ที่ House of Griffin เรามีเปิดคอร์ส IELTS, TOEFL รวมไปถึง SAT ให้น้อง ๆ สายอินเตอร์ เตรียมตัวสอบเข้ามหาลัยฯ หลักสูตรนานาชาติ มีหลายระดับให้เลือกเรียนตามพื้นฐานที่เหมาะกับตัวนักเรียน เพื่อให้การเรียนมีประสิทธิภาพสูงสุด เรามีอาจารย์ดูแลอย่างใกล้ชิดรายบุคคล จะเลือกเรียนแบบตัวต่อตัว หรือจะเรียนกลุ่มเล็กก็ได้ตามความต้องการ สนใจรายละเอียดสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทุกช่องทางเลยนะคะ

สนใจเรียน SAT www.houseofgriffin.com/courses/sat/

สนใจเรียน IELTS  www.houseofgriffin.com/courses/ielts/

สนใจเรียน TOEFL www.houseofgriffin.com/courses/toefl/โทร. 0-2644-6006-7
LINE: @houseofgriffin

This image has an empty alt attribute; its file name is image.png