ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษก่อนเรียน GED RLA

พื้นฐานภาษาอังกฤษ

ในปัจจุบันมีน้องๆ นักเรียนหลายคนสนใจที่จะสมัครสอบ GED (US Highschool Equivalency Diploma) เพื่อใช้เทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายระบบอเมริกันในการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในหลักสูตร International Programs ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ น้องๆ หลายคนอาจจะรู้สึกกังวลว่าข้อสอบ GED ในพาร์ทภาษาอังกฤษ (RLA : Reasoning Through Language Arts) จะยากเกินความสามารถตัวเองไปไหม จะสอบผ่านหรือเปล่า หลายคนเรียนจากโรงเรียนภาคภาษาไทยมาก่อนก็อาจจะมีโอกาสในการฝึกภาษาอังกฤษค่อนข้างน้อยกว่าเพื่อนๆ ที่เรียนระบบอินเตอร์ ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อได้ยินว่าข้อสอบพาร์ทภาษาอังกฤษมีการสอบวัดทักษะ Reading โดยการให้อ่านบทความเชิงวิชาการและวรรณกรรม มีการสอบ Grammar และ การเขียน Essay แล้วละก็ หลายคนอาจจะรู้สึกไม่มั่นใจในทักษะภาษาอังกฤษของตัวเองว่าพร้อมมากน้อยแค่ไหนต่อการสอบ หรือการเรียนในคอร์ส Pre-RLA หรือ RLA ซึ่งเป็นคอร์สติวเข้มข้นเพื่อเตรียมพร้อมนักเรียนในการสอบ GED 

แต่อย่าเพิ่งกังวลไป หากน้องๆ รู้สึกว่าทักษะภาษาอังกฤษของเรายังไม่แน่นพอ น้องๆ ไม่ใช่คนเดียวแน่นอนที่รู้สึกแบบนั้น พี่ๆ และคุณครูที่ House of Griffin เข้าใจปัญหาดังกล่าวของนักเรียนเป็นอย่างดี จึงอยากจะปูพื้นฐานภาษาอังกฤษให้กับน้องๆเพื่อให้เรารู้สึกมั่นใจว่าพื้นฐานภาษาอังกฤษของเราแน่นพอที่จะติวสอบในคอร์สต่อๆ ไป ในคอร์ส Foundation English for RLA เป็นคอร์สปูพื้นฐานและเสริมทักษะภาษาอังกฤษที่จะเน้น Academic Reading and Writing ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญอย่างมากในการสอบ RLA 

เราจะมารีวิวอย่างละเอียดกับ 5 สิ่งที่เราจะได้รับจากการเรียนคอร์ส Foundation English 

  1. พัฒนา Reading Skill จากการอ่านบทความวิชาการที่สอดคล้องกับโลกในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม (Environment) /การขนส่ง (Transport) / เศรษฐศาสตร์ (Economics) เป็นต้น ในคอร์สนี้น้องๆจะได้เรียนเทคนิคการอ่านที่หลากหลาย เช่น การอ่านเพื่อหาใจความจากเรื่อง (main idea) /การระบุจุดประสงค์ของผู้เขียน (writer’s purpose) / การอนุมานข้อมูลจากเรื่อง (inference) เป็นต้น จบคอร์สนี้ไปนอกจากน้องๆจะได้ฝึกการอ่านอย่างเข้มข้นแล้วละก็ น้องๆยังได้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งรอบตัวและปัญหาที่เกิดขึ้นบนโลกเพิ่มขึ้นอีกด้วย
  2. ฝึกเขียน Essay จริงในรูปแบบการเขียนที่หลากหลาย ต่อยอดจากทักษะการอ่าน น้องๆจะได้ฝึกการนำไอเดียจากบทความที่ได้อ่านไปมาเรียบเรียงเป็นงานเขียนของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการเขียนเพื่อเปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง (comparison-and-contrast essay)/ การเขียนอธิบายสาเหตุและผลลัพธ์ (cause-and-effect essay)/ การเขียนเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไข (problem-solution essay) เป็นตัน ไม่ต้องห่วงหากเรายังเขียนไม่เก่ง ในคอร์สนี้คุณครูจะคอยดูแลการเขียนของเราตั้งแต่ต้นจนจบ ไม่ว่าจะเป็นการ brainstorm ideas แนะนำคำศัพท์ รูปประโยค หรือวลีในการเขียน อีกทั้งยังช่วยตรวจแกรมมาร์และเนื้อหาในการเขียนเพื่อให้น้องๆเขียนได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็นมากที่สุด
  3. อัพเกรดคลังคำศัพท์ของเราให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ตลอดการเรียนในคอร์ส Foundation English น้องๆจะเรียนรู้คำศัพท์วิชาการจำนวนมาก แต่ไม่ใช่แค่การท่องจำคำศัพท์เป็นคำๆไป แต่น้องๆจะได้ฝึกการนำคำศัพท์ไปใช้ในบริบทจริงทางภาษาได้ฝึกการใช้กลุ่มคำศัพท์ที่เจ้าของภาษาใช้บ่อย (collocations) รวมไปถึงการเรียนรู้คำศัพท์เหมือน (synonyms) ที่เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับการเขียน Essay ให้สละสลวยและการทำข้อสอบในพาร์ทคำศัพท์ให้ผ่านฉลุย
  4. เสริม Grammar ให้แน่นยิ่งขึ้น ในคอร์ส Foundation English จะมีการสอดแทรกบทเรียนแกรมมาร์ในแต่ละคลาสอยู่แล้ว ดังนั้นน้องๆที่ยังไม่แม่นแกรมมาร์ ก็สบายใจได้เพราะน้องๆจะได้เรียนแกรมมาร์ที่สำคัญๆเพื่อให้เราสามารถอ่านและเขียนได้แบบ professional มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้คำเชื่อมในการเขียนเชิงวิชาการ (connectors)/ การเขียนเพื่อเลี่ยงการสรุปแบบเหมารวม (avoiding generalizations)/ การเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น (stating opinions) เป็นต้น
  5. เตรียมความพร้อมสู่การเรียนในรั้วมหาลัย คอร์ส Foundation English นอกจากจะอัพสกิลทักษะภาษาอังกฤษของเราอย่างครอบคลุมแล้ว คอร์สนี้ยังฝึกให้เรามี critcal thinking สามารถสังเกตุ คิด หาเหตุผล และสื่อสารออกมาผ่านการพูดและการเขียนได้ดีมากยิ่งขึ้น แน่นอนการเรียนในมหาลัยไม่ใช่การท่องจำบทเรียนอย่างเดียวแล้ว แต่ต้องสามารถประยุกต์สิ่งที่เรียนเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆต่อไปให้ได้อีกด้วย ในคอร์สนี้น้องๆจะได้ฝึก critical thinking ผ่านการแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับมุมมองปัญหาที่เกิดขึ้นรอบโลก ได้ฝึกตั้งคำถาม หาแนวทางแก้ไข และที่สำคัญเลยถ่ายทอดองค์ความรู้ของเราออกมาเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลผ่านการเขียนและการพูดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5 สิ่งที่น้องๆจะได้รับจากการเรียนคอร์ส Foundation English ตามที่พี่ได้กล่าวไปนั้น เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนเท่านั้น นอกจากความรู้ภาษาอังกฤษที่แสนจะเข้มข้นที่น้องๆจะได้รับจากเรียนคอร์สนี้แล้ว ความสนุกของการเรียนก็ไม่แพ้กัน อาจจะเรียกได้ว่าเป็นคอร์สรูปแบบ learning-by-doing เลยก็ได้ ได้อ่านบทความจริง ระดมความคิดและวิเคราะห์จริง รวมไปถึงการลงมือเขียนจริง น้องๆคนไหนวางแผนจะที่สอบ GED แต่อยากอัพสกิลภาษาอังกฤษให้เป๊ะก่อน พลาดไม่ได้เลยกับการเรียนคอร์ส Foundation English for RLA ที่ House of Griffin 


ปรึกษาวางแผนการเรียนการสอบได้ที่
House of Griffin
? 0-2644-6006-7 

This image has an empty alt attribute; its file name is image.png