เรียน Data Science ที่ไหนดี ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง

Data Science

ยุคปัจจุบันถือว่าเป็นยุคแห่งเทคโนโลยี ข้อมูล และการสื่อสารอย่างแท้จริง ไม่ว่าเราจะทำอะไร เราต้องอาศัยข้อมูลประกอบการตัดสินใจทั้งสิ้น ดังนั้นความสำคัญของข้อมูลถือว่าเป็นอันดับหนึ่ง ตามมาด้วยทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อพัฒนาหาวิธีต่าง ๆ เพื่อให้ผลลัพท์ที่ดียิ่งขึ้น ทักษะดังกล่าวนี้เกี่ยวข้องกับการเรียน Data Science ซึ่งเป็นหนึ่งสาขาม้ามืดที่กำลังเป็นที่จับตามองและถือว่าเป็นที่ต้องการของตลาดในปัจจุบัน

วันนี้ House of Griffin จึงขอพามาเจาะลึกสาขานี้ให้น้อง ๆ รู้จักกันมากขึ้น เผื่อว่าน้อง ๆ ค้นพบตัวเองว่าเป็นสาขาที่อยากเรียนต่อยอดและทำอาชีพในอนาคต ถ้าสนใจจะเรียน Data Science ควรเริ่มต้นอย่างไร เรียนได้ที่ไหน จบมาสามารถทำอะไรได้บ้าง ลองมาดูข้อมูลไว้เป็นไอเดียกันเลยค่ะ

Data Science คืออะไร

Data Science หรือที่แปลตรงตัวว่าวิทยาศาสตร์ข้อมูล หรือบางคนจะเรียกว่าวิทยาการข้อมูลก็ได้เหมือนกัน เป็นสหวิทยาการใหม่ที่จะเน้นไปในเรื่องของการบริหารจัดการข้อมูลต่าง ๆ ตั้งแต่การจัดเก็บ (Collect) การจัดการ (Manage) การวิเคราะห์ (Analyze) และการนำข้อมูลต่าง ๆ ไปช่วยในการตัดสินใจ

โดยการเรียน Data Science นั้นจะเป็นการนำความรู้ทั้งทางด้านสาขาวิชาสถิติ สารสนเทศ คอมพิวเตอร์ การสื่อสาร และการจัดการ เพื่อมาบริหารจัดการข้อมูลต่าง ๆ ตามขั้นตอนด้านบน และทำให้การตัดสินใจต่าง ๆ เกิดขึ้นโดยมีข้อมูลมาสนับสนุนนั่นเอง 

ซึ่งสิ่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน จึงทำให้ตอนนี้เราได้เห็นการเติบโตของสายงาน Data ที่ต้องการทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างมาก ถ้าน้อง ๆ คนไหนอยากอินเทรนด์ไปกับสายงานที่กำลังเติบโต และเป็นที่ต้องการของตลาด ก็ต้องเลือกเรียน Data Science นี่เลย

Data Science ต้องเรียนอะไรบ้าง จบไปทำอะไรได้บ้าง

แน่นอนว่าในเมื่อ Data Science เป็นศาสตร์ที่เป็นการประยุกต์ใช้วิทยาการหลากหลายแขนงเข้ามาอยู่ด้วยกัน ทำให้คนที่อยากเรียนเกี่ยวกับ Data Science นั้น ต้องเรียนวิชาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น

 1. สถิติ คณิตศาสตร์ และการคำนวณ
 2. การเขียนโปรแกรม อัลกอริทึม และการประมวลผลข้อมูล
 3. ความรู้ด้านธุรกิจ และการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ

ดังนั้นถ้าใครอยากทำงานสาย Data Science สามารถเรียนปริญญาตรีทางด้าน Data Science โดยตรง หรือจะเรียนทางด้านอื่นมา แต่มาต่อปริญญาโททางด้านวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทย์ฯ คอม เพื่อเน้นเรียนทางด้านคณิตศาสตร์เชิงลึกและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นการนำความรู้ทั้งทางตรงจากประสบการณ์การทำงานจริง ประสบการณ์ทางอ้อมจากการเรียนสาขาอื่นที่สามารถนำมาประยุกต์กับการทำงานร่วมกับคนอื่น ๆ ผนวกกับความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับการจัดการข้อมูล ก็สามารถทำให้น้อง ๆ สามารถเป็น Data Scientist ได้เช่นกันค่ะ

นอกจาก Data Scientist แล้ว ยังมีอีกหลากหลายอาชีพที่น้อง ๆ สามารถประกอบอาชีพได้จากการเรียน Data Science ตัวอย่างเช่น

 • Machine Learning Engineer / Data Engineer สำหรับคนที่ถนัดการเขียนโปรแกรม และมีความเข้าใจด้านสถิติและคณิตศาสตร์เล็กน้อย เพื่อทำการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ เขียนโปรแกรม เพื่อส่งต่อให้ Data Scientist สร้างโมเดลธุรกิจต่อไป
 • Data Analyst สำหรับคนที่ถนัดด้านการวิเคราะห์ แต่ไม่ถนัดการเขียนโปรแกรม โดยหน้าที่ก็จะเป็นการรวบรวมข้อมูลและทำรีพอร์ตที่ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าใจและรับเนื้อหาต่าง ๆ ได้ง่ายและรวดเร็ว ซึ่งเอาจะมีการส่งต่อข้อมูลให้กับ Data Engineer เพื่อหาวิธีจัดเก็บที่เหมาะสม และสร้างโปรแกรมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

และอื่น ๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Data Architect, Business Analyst, BI Developer หรือ Business Insight Data Developer

อาชีพสาย Data เป็นที่ต้องการมากในปัจจุบัน แต่ยังมีคนเรียนน้อย ดังนั้นใครที่สนใจทางสายนี้ เป็นโอกาสดีมาก ๆ เลยค่ะเพราะเนื่องจากยังขาดคาดแคลนแรงงานทางด้านนี้อยู่อีกมาก ถ้าเริ่มทำงานสั่งสมประสบการณ์ไปเรื่อย ๆ รับรองว่าค่าตอบแทนคุ้มค่าอย่างแน่นอน

เรียน Data Science ที่ไหนได้บ้าง

อ่านกันมาถึงตรงนี้แล้ว น้อง ๆ คนไหนอยากเรียน Data Science แล้วบ้าง? วันนี้เราไม่ลืมที่จะเอารายชื่อคณะและมหาวิทยาลัยที่มีการเปิดสอนเกี่ยวกับ Data Science มาฝากทุก ๆ คนกัน จะมีที่ไหนบ้างไปดูกันเลย

1. วิทยาลัยสหวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (B.Sc. Data Science and Innovation : DSI)

เปิดรับสมัคร 2 รอบ : รอบ Portfolio และรอบ Admission

เกณฑ์การสมัครรอบ Portfolio
14-19 ธ.ค. 2565
เกณฑ์การสมัครรอบ Admission
7-13 พ.ค. 2566
วุฒิม.6 หรือเทียบเท่า (รับวุฒิ GED)
GPAX 3.00
ความสามารถในการเขียนโปรแกรมภาษา C Java และ Python
Portfolio
Statement of Purpose
วุฒิม.6 หรือเทียบเท่า (รับวุฒิ GED)
GPAX ไม่กำหนด
TGAT ความถนัดทั่วไป 20%
A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 40%
A-Level วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 20%
A-Level ภาษาอังกฤษ 20%
ข้อมูลเพิ่มเติม https://cis.tu.ac.th/dsi

2. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ (B.Sc. Data Science and Business Analytics : DSBA)

เปิดรับสมัคร 3 รอบ : รอบ Portfolio รอบ Quota และรอบ Admission

เกณฑ์การสมัครรอบ Portfolio
17 ต.ค. – 20 ธ.ค. 2565
เกณฑ์การสมัครรอบ Quota
15 ก.พ. – 15 มี.ค. 2566
เกณฑ์การสมัครรอบ Admission
7-13 พ.ค. 2566
วุฒิม.6 หรือเทียบเท่า (รับวุฒิ GED*)
GPAX 3.00
Portfolio ด้านคอมฯ / เทคโนโลยี
TGAT 50%
TPAT3 50%
สอบสัมภาษณ์

*รับวุฒิ GED เฉพาะโครงการนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เท่านั้น คะแนนรายวิชาไม่น้อยกว่า 145
วุฒิม.6 หรือเทียบเท่า (ไม่รับวุฒิ GED)
GPAX 2.50
TGAT 100%
สอบข้อเขียน (คณะจัดสอบ)
ไม่มีสัมภาษณ์
วุฒิม.6 หรือเทียบเท่า (ไม่รับวุฒิ GED)
GPAX 2.50
TGAT 20%
A-Level Math 1 50%
A-Level Eng 30%
ไม่มีสัมภาษณ์

3. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) (ฺB.Sc. Business Information Technology : BIT)

เปิดรับสมัคร 4 รอบ : รอบ Portfolio รอบ Quota รอบ Admission และรอบ Direct Admission

เกณฑ์รับสมัคร BIT สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ข้อมูลเพิ่มเติม www.it.kmitl.ac.th/th/admission/

4. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เปิดรับสมัคร 2 รอบ : รอบ Portfolio โครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ไม่รับวุฒิ GED)  และรอบ Admission

เกณฑ์การสมัครรอบ Portfolio
โครงการโอลิมปิกวิชาการ
เกณฑ์การสมัครรอบ Admission
วุฒิม.6 (ไม่รับวุฒิ GED)
GPAX 3.00
Portfolio ความสามารถทางวิชาการระดับชาติได้รับเหรียญในการแข่งขันระดับโอลิมปิก
วุฒิม.6 หรือเทียบเท่า (รับวุฒิ GED)
GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
TGAT ความถนัดทั่วไป 20%
TPAT3 ความถนัดทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรม 40%
A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 20%
A-Level ฟิสิกส์ 20%
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.admissions.chula.ac.th/tcas3.html

5. มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการข้อมูล  (B.Sc. Data Science)

เปิดรับสมัครรอบ Admission รอบเดียว 

เกณฑ์การรับสมัคร:

 • วุฒิม.6 (ไม่รับวุฒิ GED)
 • TGAT ความถนัดทั่วไป 50%
 • TPAT3 ความถนัดทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรม 30%

ข้อมูลเพิ่มเติม  : www.admission.su.ac.th/

6. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการข้อมูล (B.Sc. Data Science)

เปิดรับสมัคร 3 รอบ รอบ Portfolio รอบโควตา และรอบ Admission ซึ่งแต่ละรอบมีหลายโครงการและมีรายละเอียดต่างกัน แต่ที่เหมือนกันคือไม่รับวุฒิ GED ทุกรอบนะคะ

เกณฑ์การรับสมัครรอบ Admission:

 • วุฒิม.6 (ไม่รับวุฒิ GED)
 • TGAT ความถนัดทั่วไป 50%
 • TPAT3 ความถนัดทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรม 30%

ข้อมูลเพิ่มเติม www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/findfaculty.php?ro=&grouptype=TCAS

ใช้วุฒิ GED ก็ยื่นเข้าเรียน Data Science ได้

จากเกณฑ์การรับสมัครด้านบนจะเห็นได้ว่ามหาลัยฯ หลายแห่งอนุญาตให้ใช้วุฒิ GED ยื่นแทนวุฒิ ม.6 สำหรับการสมัครเข้าเรียน Data Science ได้เช่นกัน ถือเป็นการเปิดกว้างสำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติ ระบบอเมริกันทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ให้มีโอกาสที่จะเข้าเรียนสาขานี้ในระดับปริญญาตรี ถึงแม้ว่าน้อง ๆ บางคนไม่ได้เรียนในระบบการศึกษาของไทยก็ตาม พี่กริฟฟินบอกแล้วว่าสาขานี้ เหมาะสำหรับคนยุคใหม่จริง ๆ 

อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GED สามารถอ่านได้ที่นี่เลย GED คือ อะไร

อยากเตรียมสอบ GED มาเรียนที่ House of Griffin

สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่วางแผนอยากจะเรียนเตรียมตัวเพื่อสอบเทียบวุฒิ GED ที่นอกจากจะสามารถยื่นสมัครเรียน Data Science ที่มหาวิทยาลัยชั้นนำในไทยได้แล้ว ยังเปิดโอกาสให้เราสามารถยื่นสมัครเรียนคณะอินเตอร์ได้อีกหลายคณะทั้งในประเทศไทยหรือต่างประเทศได้อีกด้วย ทาง House of Griffin ก็พร้อมที่จะช่วยน้อง ๆ ทุกคน ให้ทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยสามารถเรียนติวสอบ GED การันตีผลสอบผ่าน ได้วุฒิ GED ภายใน 2 เดือน รีบเตรียมตัวตอนนี้จะได้ไม่พลาดโอกาสในการสมัครเรียนสาขาในฝัน!

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สนใจเรียน GED www.houseofgriffin.com/courses/ติวสอบged/โทร. 0-2644-6006-7
LINE: @houseofgriffin

This image has an empty alt attribute; its file name is image.png