ตอบข้อสงสัย GED

ภาษาอังกฤษไม่ดี เรียนภาคไทยมา สอบ GED ได้ไหม

เรามีหลักสูตร Foundation English เพื่อปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนพร้อมเรียนและสอบ GED ค่ะ

ทำไมคอร์ส GED ที่ HoG เรียนนานจังคะ

เราไม่เพียงมุ่งแค่ให้นักเรียนสอบผ่านเท่านั้น แต่ต้องการให้มีความรู้เพียงพอที่จะเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้

อยู่ต่างจังหวัด แต่อยากเรียน GED ต้องทำอย่างไร

HOG พร้อมแนะนำที่พักที่ปลอดภัยกรณีต้องการมาเรียนที่โรงเรียน หรือสามารถเรียนผ่าน Skype ได้ ซึ่งประสิทธิภาพในการเรียนการสอนเหมือนกันค่ะ

จะมั่นใจได้อย่างไรว่านักเรียนจะสอบผ่าน

HOG มีการจัดระบบการเรียนการสอน และรายงานผลการเรียนเพื่อติดตามความก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการจัดทำ mock test ก่อนให้นักเรียนไปสอบจริง ดังนั้นสามารถมั่นใจได้ 100%

ถ้าสอบไม่ผ่าน ทำอย่างไร

หากนักเรียนอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันผล ทางโรงเรียนจะจัดคลาสเรียนเพิ่มเติมให้ พร้อมทั้งปรับแผนการเข้ามหาวิทยาลัยตามความเหมาะสม

ถ้าสอบแล้วผ่านแต่คะแนนยังไม่ถึงเกณฑ์รับสมัครของมหาวิทยาลัย ทำอย่างไร

ในบางคณะ หรือมหาวิทยาลัยบางแห่ง ได้กำหนดเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำของ GED ไว้ กรณีสอบผ่านแล้ว แต่นักเรียนยังไม่พอใจคะแนนที่ได้ ทีมงาน HOG พร้อมให้คำปรึกษาในการขออนุมัติ Retake จาก GED Testing Service ให้ค่ะ

เมื่อสอบผ่านหมดแล้ว คะแนนมีอายุเท่าไร สามารถเก็บได้กี่ปี

เมื่อสอบผ่าน GED ทั้งหมดแล้ว ก็เท่ากับว่านักเรียนได้รับคุณวุฒิเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย วุฒินี้จะติดตัวไปตลอดไม่มีวันหมดอายุค่ะ