คอร์สติวคณิตศาสตร์ General Math

คอร์สติวคณิตศาสตร์ General Math สำหรับนักเรียนประถมปลาย มัธยมต้น และมัธยมปลาย เพื่อฝึกทักษะการคำนวณทางคณิตศาสตร์และการนำไปประยุกต์แก้โจทย์ปัญหาให้คล่องแคล่ว โดยอิงหลักสูตรของประเทศสหรัฐอเมริกา (California Common Core State Standard Mathematics: CA CCSSM)

private class
semi-private class
คอร์สติวคณิตศาสตร์ General Math

คอร์สติวคณิตศาสตร์ General Math แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่

1. Elementary 40 ชั่วโมง

สำหรับนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย ปูพื้นฐานเกี่ยวกับระบบตัวเลขและเรขาคณิตเบื้องต้น รูปแบบของตัวเลข ระบบตัวเลข ทศนิยม เศษส่วน อัตราส่วน ร้อยละ ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น รูปและรูปทรงทางเรขาคณิต การแปลงทางเรขาคณิต

2. Intermediate 40 ชั่วโมง

สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เรียนเนื้อหา Algebra 1 (พีชคณิต 1) Geometry (เรขาคณิต) ฝึกทำแบบฝึกหัดแก้โจทย์ปัญหา


3. Upper-Intermediate 40 ชั่วโมง 

สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนลงลึกเนื้อหา Algebra 2 (พีชคณิต 2) ฝึกทำแบบฝึกหัดแก้โจทย์ปัญหา


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2644-6006
LINE ID: @houseofgriffin