คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ General English Cover

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ General English

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ General English เป็นคอร์สที่เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการที่จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการเรียนและชีวิตประจำวัน

private class
semi-private class

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ General English คืออะไร และสอนอะไรบ้าง

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ General English เป็นคอร์สที่เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการที่จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการเรียนและชีวิตประจำวัน นักเรียนจะเรียนรู้เนื้อหาสาระจากคอร์สนี้ 6 ส่วนด้วยกัน คือ ทักษะการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน คำศัพท์ และไวยากรณ์

คอร์สได้รับการออกแบบโดยการแบ่งระดับความสามารถภาษาอังกฤษตาม The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ซึ่งประกอบไปด้วย 6 ระดับ ได้แก่ A1 A2 B1 B2 C1 และ C2 โดยทางโรงเรียน House of Griffin เลือกใช้แบบเรียนจากประเทศอังกฤษเพื่อประกอบการเรียนการสอน  เมื่อจบคอร์สแล้ว นักเรียนทุกคนสามารถเขียนเรียงความเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างแน่นอน

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ CEFR Levels
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ General English

General English Courses แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่
1. Elementary ปูพื้นฐานนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย หรือเด็กที่มีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษตาม CEFR : A1
2. Intermediate พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษน้องๆอายุระหว่าง 11- 14 ปี หรือเด็กที่มีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษตาม CEFR : A1-A2
3. Upper-Intermediate พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษน้องๆที่มีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษตาม CEFR : A2-B1

ทำไมต้องเลือก House of Griffin

House of Griffin เป็นสถาบันแนวหน้าที่มีความเชี่ยวชาญในการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการให้กับนักเรียน เพื่อสอบเข้าโรงเรียนสาธิตนานาชาติ และระดับมหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ด้วยเนื้อหาหลักสูตรและการติวอย่างเข้มข้นด้วยแบบฝึกหัดที่พัฒนามาจากแนวข้อสอบ ไม่ว่าจะเป็น GED, IGCSE, IELTS, TOEFL และ SAT เพื่อความพร้อมให้นักเรียนสามารถพิชิตเป้าหมายที่หวังได้

ตลอดเวลากว่าครึ่งทศวรรษของการเรียนการสอนใน House of Griffin ผู้ปกครองและนักเรียนหลายท่านมีความต้องการที่จะให้ทางโรงเรียนเปิดสอนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ที่ไม่ใช่แค่เพื่อการสอบ แต่เป็นการเรียนเพื่อต่อยอดในการเรียนที่โรงเรียน และใช้ชีวิตประจำวัน จึงเป็นที่มาของคอร์ส General English ที่จะตอบโจทย์ผู้ปกครองและนักเรียนกลุ่มนี้นั่นเอง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2644-6006
LINE ID: @houseofgriffin