รวมเกณฑ์ Admission ธรรมศาสตร์ อินเตอร์ ปี 2566 (อัปเดตล่าสุด)

Admission TU Inter

ตอนนี้มหาวิทยาลัยหลาย ๆ แห่งได้ประกาศเกณฑ์การรับสมัครเข้าเรียนในปีการศึกษา 2566 กันไปแล้ว น้อง ๆ หลายคนที่แพลนจะสมัครเข้าเรียนในปีหน้าคงมีคณะและมหาวิทยาลัยในดวงใจกันแล้ว ซึ่งพี่กริฟฟินมั่นใจเลยว่ามหาลัยฯ ธรรมศาสตร์ต้องเป็นหนึ่งในใจของใครหลายคน วันนี้ทาง House of Griffin จึงขอนำเกณฑ์การรับสมัครของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาคอินเตอร์ มาฝากน้อง ๆ เพื่อเป็นการอัปเดตโค้งสุดท้ายสำหรับน้องม.6 หรือให้น้อง ๆ ม.4-ม.5 ได้รู้เกณฑ์คร่าว ๆ ไว้เตรียมตัวล่วงหน้า โดยเกณฑ์ Admission ธรรมศาสตร์ อินเตอร์ ที่รวบรวมมาในวันนี้ จะมีทั้งหมด 6 คณะยอดฮิต รายละเอียดจะมีอะไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ

เกณฑ์ Admission ธรรมศาสตร์ อินเตอร์ คณะต่าง ๆ

1. คณะเศรษฐศาสตร์ (Faculty of Economics)

ใครที่สนใจด้านเศรษฐศาสตร์ รับรองว่าเรียนที่นี่ไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอน การเรียนการสอนของคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. (Bachelor of Economics | BE) นั้น นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ และนำไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ยังจะฝึกให้นักศึกษามีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความสามารถที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นไปได้เรื่อย ๆ ที่สำคัญการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษก็จะทำให้นักศึกษามีความพร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายในระดับนานาชาติต่อไปในอนาคต

คะแนนที่ต้องใช้ยื่น:

 1. คะแนนภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) คิดเป็น 40%
 • TU-GET (PBT) – 550
 • TU-GET (CBT) – 80
 • TOEFL (IBT) – 80
 • IELTS (Academic) – 6.5
 • SAT (Evidence-Based Reading & Writing) – 450
 • GSAT (Evidence-Based Reading & Writing) – 450
 • Duolingo – 120
 1. คะแนนคณิตศาสตร์ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) คิดเป็น 60%
 • SAT (Math) – 650
 • SAT II (Math) – 650
 • GSAT (Math) – 650

รอบรับสมัคร 

 • Inter Portfolio 1 : 9 – 27 ธ.ค. 65 
 • Inter Portfolio 2 : 14 – 27 มี.ค. 66

จำนวนที่รับ 

 • Inter Portfolio 1 : 130 คน
 • Inter Portfolio 2 : 20 คน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

2. คณะศิลปศาสตร์ (Faculty of Liberal Arts)

คณะศิลปะศาสตร์ ธรรมศาสตร์ เป็นอีกหนึ่งคณะที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เหมาะกับใครที่ชื่นชอบทางด้านภาษา โดยคณะนี้จะมีหลักสูตรที่เป็นภาคอินเตอร์อยู่ด้วยกันทั้งหมด 2 สาขานั่นก็คือ

 1. หลักสูตรอังกฤษ- อเมริกันศึกษา British & American Studies (BAS) – เป็นสาขาที่จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ และความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของทั้งสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา โดยสอนโดยผู้เชี่ยวชาญและเจ้าของภาษา น้อง ๆ คนในที่ชอบเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม สาขาวิชานี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากเลยทีเดียว
 2. หลักสูตรสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ Business English Communication (BEC) – เป็นสาขาวิชาที่จะเน้นในเรื่องของการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่จะต้องใช้ในด้านการทำธุรกิจ โดยนักศึกษาจะได้พัฒนาทักษะรอบด้านของภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็น ฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างมีประสิทธิภาพ การคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังได้ฝึกทักษะที่จะใช้ในการประชุม การพรีเซนต์งาน รวมไปถึงกฎหมายธุรกิจ การแปล และงานล่าม 

โดยทั้ง 2 สาขา จะมีเกณฑ์คะแนนที่ต่างกัน ตามตารางด้านล่างเลยค่ะ

หลักสูตร / คะแนนที่ต้องใช้ยื่นBritish & American Studies (BAS)Business English Communication (BEC)
สาขาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)รอบ Portfolio 2 : 3.00
รอบ Admission 1&2 : 2.50
รอบ Portfolio 2 : 3.00
รอบ Admission 1&2 : 2.50
คะแนนภาษาอังกฤษ(อย่างใดอย่างหนึ่ง)คะแนนรอบ Portfolio 2 / Admission 1&2
TU-GET (PBT) – 550 / 500
TU-GET (CBT) – 70 / 61
TOEFL (IBT) – 80 / 61
IELTS (Academic) – 6.5 / 6.0 
SAT (Evidence-Based Reading & Writing) – 400 / 350
GSAT – 400 / 350
คะแนนรอบ Portfolio 2 / Admission 1&2
TU-GET (PBT) – 550 / 500
TU-GET (CBT) – 70 / 61
TOEFL (IBT) – 80 / 61
IELTS (Academic) – 6.5 / 6.0
SAT (Evidence-Based Reading & Writing) – 400 / 400
GSAT – 400 / 400

รอบรับสมัคร 

 • Inter Portfolio 2 : 2 – 27 ม.ค. 2566
 • Inter Program Admission 1 : 1-21 มี.ค. 2566
 • Inter Program Admission 2 : 2-12 พ.ค. 2566

จำนวนที่รับ

 • BAS
  • รอบ Inter Portfolio 2 : 20 คน
  • รอบ Inter Program Admission 1 : 30 คน
  • รอบ Inter Program Admission 2 : 10 คน
 • BEC
  • รอบ Inter Portfolio 2 : 20 คน
  • รอบ Inter Program Admission 1 : 65 คน
  • รอบ Inter Program Admission 2 : 5 คน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ BAS และ BEC

3. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (Faculty of Journalism and Mass Communication)

อีกหนึ่งคณะที่ได้รับความนิยมจากน้อง ๆ ม.ปลาย หรือที่รู้จักกันในชื่อสั้น ๆ BJM คณะนี้เป็นการเรียนเกี่ยวกับการจัดการวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ภาคภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถนำความรู้มาปรับเปลี่ยนให้เข้ากับเทคโนโลยีการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ที่พัฒนาในทุก ๆ วัน ผ่านทักษะการสื่อสารที่ดีเยี่ยม พร้อมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้แบบมืออาชีพ

อ่านบทความเพิ่มเติม : แชร์ประสบการณ์ตรง BJM TU คลิก

คะแนนที่ต้องใช้ยื่น:

รอบรับสมัครผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)คะแนนภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
Inter Portfolio 1

3.00
TU-GET (PBT) – 550
TU-GET (CBT) – 80
TOEFL (IBT) – 79
IELTS (Academic) – 6.5
SAT (Evidence-Based Reading & Writing) – 450
Inter Program Admission 12.5TU-GET (PBT) – 500
TU-GET (CBT) – 74
TOEFL (IBT) – 65
IELTS (Academic) – 6.0
SAT (Evidence-Based Reading & Writing) – 400
Inter Program Admission 22.5TU-GET (PBT) – 500
TU-GET (CBT) – 74
TOEFL (IBT) – 65
IELTS (Academic) – 6.0
SAT (Evidence-Based Reading & Writing) – 400

รอบรับสมัคร 

 • Inter Portfolio 1 : 1 พ.ย. – 16 ธ.ค. 65
 • Inter Program Admission 1 : 1 – 15 มี.ค. 66
 • Inter Program Admission 2 : 1 – 7 พ.ค. 66

จำนวนที่รับ

 • Inter Portfolio 1 : 8 คน
 • Inter Program Admission 1 : 45 คน
 • Inter Program Admission 2 : 5 คน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

4. คณะศิลปศาสตร์ สาขานวัตกรรมการบริการ (Faculty of Arts Program in Service Innovation)

หลักสูตรนี้เป็น 1 ใน 3 หลักสูตรปริญญาตรีของวิทยาลัยนวัตกรรม (College of Innovation) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็น International Program หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า BSI (Bachelor of Arts Program in Service Innovation) สาขานี้เป็นหลักสูตรการเรียนรู้ที่ถูกปรับปรุงให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันที่ธุรกิจการบริการกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยนักศึกษาจะสามารถเข้าใจและมีวิสัยทัศน์การให้บริการในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ทักษะการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม และความสามารถในการเป็นผู้นำอีกด้วย

คะแนนที่ต้องใช้ยื่น:

รอบรับสมัครผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)คะแนนภาษาอังกฤษ
(เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
Inter Portfolio 13.00TU-GET (PBT) – 500
TU-GET (CBT) – 61
TOEFL (IBT) – 61
TOEFL (PBT / ITP) – 500
IELTS (Academic) – 6.0
Inter Program Admission 12.50TU-GET (PBT) – 500
TU-GET (CBT) – 61
TOEFL (IBT) – 61
TOEFL (PBT / ITP) – 500
IELTS (Academic) – 6.0
Inter Program Admission 22.00TU-GET (PBT) – 500
TU-GET (CBT) – 61
TOEFL (IBT) – 61
TOEFL (PBT / ITP) – 500
IELTS (Academic) – 6.0

รอบรับสมัคร 

 • Inter Portfolio 1 : 10 – 20 พ.ย. 2565
 • Inter Program Admission 1 : 1 – 15 มี.ค. 2566
 • Inter Program Admission 2 : 1 – 10 พ.ค. 2566

จำนวนที่รับ

 • Inter Portfolio 1 : 14 คน
 • Inter Program Admission 1 : 40 คน
 • Inter Program Admission 2 : 5 คน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

5. คณะนิติศาสตร์ (Faculty of Law)

หลักสูตรอินเตอร์ของคณะนิติศาสตร์ จะเป็นการเรียนเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ ซึ่งวิชาเรียนส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ แต่นักศึกษาก็ยังจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปด้วยเช่นกัน นักศึกษาที่นี่จะได้รับการเตรียมตัวให้สามารถทำงานในสายกฎหมายธุรกิจในบริษัทชั้นนำต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศได้ด้วย ซึ่งสาขานี้จะมีเกณฑ์การรับนักเรียนอย่างไรบ้าง ไปดูกันเลย

คะแนนที่ต้องใช้ยื่น:

 1. คะแนนภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) ทุกรอบการสมัครต้องใช้ผลคะแนนนี้
 • TU-GET (PBT) – 500
 • TU-GET (CBT) – 61
 • TOEFL (IBT) – 61
 • IELTS (Academic) – 6.0
 1. คะแนนมาตรฐาน (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) ใช้สำหรับรอบ Inter Portfolio 1 และ Inter Program Admission 2
 • SAT (Math & Evidence-Based Reading & Writing) – รวมกันขั้นต่ำ 1200 คะแนน และต้องมี EBRW ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน
 • GSAT (Math & Reading, Writing and Language) – รวมกันขั้นต่ำ 1200 คะแนน และต้องมี Reading, Writing and Language ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน

สำหรับรอบ Inter Program Admission 1 ทางคณะนิติศาสตร์จะเป็นผู้จัดสอบข้อเขียน TUAdLaw โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ แบบทดสอบการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ (Reading Comprehension), แบบทดสอบปรนัยว่าด้วยการให้เหตุผล (Logical Reasoning) และ แบบทดสอบการเขียนเรียงความ (Essay Writing)

รอบรับสมัคร 

 • Inter Portfolio 1 : 19 ธ.ค. 2565 – 6 ม.ค. 2566
 • Inter Program Admission 1 : 23 ก.พ. – 10 มี.ค. 2566
 • Inter Program Admission 2 : 1 – 15 พ.ค. 2566

จำนวนที่รับ 

 • Inter Portfolio 1 : 60 คน
 • Inter Program Admission 1 : 55 คน
 • Inter Program Admission 2 : 5 คน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ทั้งหมดนี้เป็นเกณฑ์ Admission ธรรมศาสตร์ อินเตอร์ ที่เราได้รวบรวมมาฝากกันในวันนี้ จะเห็นได้เลยว่าคะแนนวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษกับคะแนนมาตรฐานต่าง ๆ ค่อนข้างสำคัญสำหรับการเข้าเรียนคณะอินเตอร์ ไม่ว่าคณะไหนก็ตาม ดังนั้นใครปักหมุดคณะไหนไว้ ศึกษาคุณสมบัติ รวมถึงกำหนดการต่าง ๆ ให้ดีนะคะ การเริ่มต้นดี มีชัยไปกว่าครึ่ง

อยาก Admission เข้าธรรมศาสตร์ อินเตอร์ เตรียมตัวอย่างไรดี

ที่ House of Griffin เรามีคอร์สสำหรับนักเรียนที่มีเป้าหมายจะเข้าเรียนอินเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นคอร์ส IELTS, TOEFL หรือ SAT ด้วยประสบการณ์มากกว่า 12 ปี น้อง ๆ จะได้เทคนิคการทำข้อสอบ การฝึกจัดการเวลา แก้ไขจุดอ่อนเฉพาะรายบุคคล เสริมจุดแข็งให้พร้อมเก็บคะแนนทุกพาร์ท การันตีด้วย Success Story จากรุ่นพี่มากมาย มาเสริมความมั่นใจ และเตรียมตัวให้พร้อมยื่นคะแนนเข้าคณะอินเตอร์ในฝันกับ House of Griffin ได้เลย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สนใจเรียน SAT www.houseofgriffin.com/courses/sat/

สนใจเรียน IELTS  www.houseofgriffin.com/courses/ielts/

สนใจเรียน TOEFL www.houseofgriffin.com/courses/toefl/โทร. 0-2644-6006-7
LINE: @houseofgriffin

This image has an empty alt attribute; its file name is image.png