IGCSE ESL จะสอบต้องรู้

IGCSE ESL เป็น 1 ใน 5 วิชาที่นักเรียนส่วนมากเลือกสอบ เหมาะสำหรับนักเรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก ก่อนสอบเราต้องรู้อะไรบ้าง มาดูกัน