4 ขั้นตอนสอบเทียบ ม.6 คว้าวุฒิ GED ระยะสั้น

สอบเทียบ ม.6 ใน 4 ขั้นตอน

น้อง ๆ คนไหนที่ยังไม่มีวุฒิมัธยมปลาย และต้องการ สอบเทียบ ม.6 เพื่อสำเร็จการศึกษาในระยะเวลาสั้น การสอบ GED เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจมาก เพราะนอกจากจะใช้ระยะเวลาไม่นานแล้ว วุฒิ GED ยังเป็นวุฒิการศึกษาที่เทียบเท่ากับวุฒิมัธยมศึกษา โดยอิงจากหลักสูตรการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นที่ยอมรับในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีได้ในภาคภาษาอังกฤษ และได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการของไทย สำหรับน้อง ๆ ที่ยังไม่รู้จักการสอบเทียบ GED สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GED ได้ที่นี่ GED คืออะไร 

พี่กริฟฟินขอนำเสนอ 4 ขั้นตอนที่จะทำให้น้อง ๆ สามารถ สอบเทียบ ม.6 ได้อย่างรวดเร็ว และใช้เวลาเตรียมตัวไม่นาน มีอะไรบ้าง มาติดตามกันเลยค่ะ


ขั้นตอนที่ 1: สอบเทียบ ม.6 ติวคอร์ส GED ที่ศูนย์ติวสอบเฉพาะ

น้อง ๆ หลายคนที่มาจากการเรียนหลักสูตรภาคปกติ หรือแม้แต่น้อง ๆ ที่เรียนหลักสูตรนานาชาติมา เมื่อตัดสินใจเตรียมตัวที่จะ สอบเทียบ ม.6 แล้ว อาจจะมีเวลาในการเตรียมตัวไม่มากนัก น้อง ๆ สามารถที่จะเลือกติว GED ระยะสั้น เพื่อประหยัดเวลาในการเตรียมตัว โดยสมัครเรียนกับศูนย์เตรียมสอบเฉพาะ เช่นที่ House of Griffin สถาบันที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก GED Testing Service, USA และยังรับประกันผลสอบให้ด้วย สอบไม่ผ่านเรียนซ้ำฟรี

การเรียนที่ศูนย์ติวสอบเฉพาะ ดีกว่าอย่างไร

  • เรียนรู้โดยตรงจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

ครูที่ศูนย์เตรียมสอบมาตรฐานจะได้รับการอบรมโดยตรงจาก GED USA เกี่ยวกับแนวข้อสอบ GED และจุดประสงค์ของการเรียนรู้ รวมทั้งมีการอัปเดตข้อมูลใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอบ GED อย่างสม่ำเสมอ จึงสามารถให้คำแนะนำการสอบ GED ในแต่ละวิชาได้อย่างตรงประเด็น แม่นยำ เพื่อช่วยให้น้อง ๆ สอบผ่านได้สำเร็จ

  • รับคำแนะนำแบบตัวต่อตัว วางแผนการเรียนสู่เป้าหมาย

สามารถจัดคลาสเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ หรือคลาสเรียนแบบตัวต่อตัว ครูผู้สอนจึงสามารถให้คำแนะนำเป็นรายบุคคล วิเคราะห์แก้ไขจุดอ่อน เสริมจุดแข็งของน้อง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

  • เรียนรู้เทคนิคในการสอบได้อย่างตรงจุด

ครูผู้สอน GED จะจัดบทเรียนที่ครอบคลุมทักษะและเนื้อหาตรงกับมาตรฐานการเรียนรู้ที่จะออกสอบ ตลอดจนฝึกให้ทำข้อสอบจนคุ้นเคย พร้อมแนะนำเทคนิคในการทำข้อสอบ เพื่อให้น้อง ๆ ได้เตรียมตัวไปสอบอย่างมั่นใจ

  • การการันตีสอบผ่าน รับรองผล และการให้คำแนะนำต่าง ๆ

ศูนย์เตรียมสอบมาตรฐานที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ เช่น House of Griffin มีข้อเสนอในการรับประกันผลสอบ การเรียนทบทวนซ้ำฟรีหากสอบไม่ผ่าน หรือการออกค่าสอบให้ใหม่จนกว่าจะสอบผ่าน ตลอดจนบริการช่วยเหลือในการสมัครสอบหรือสั่งวุฒิ GED หรือบริการแนะแนวการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งน้อง ๆ สามารถพิจารณาเปรียบเทียบข้อเสนอที่พึงพอใจและคุ้มค่า


ขั้นตอนที่ 2: ทำข้อสอบจำลอง GED Ready

GED Ready เป็นแบบทดสอบฝึกหัดอย่างเป็นทางการของการสอบเทียบ GED ซึ่งมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่วิชาละ $6 ต่อครั้ง น้อง ๆ ที่สอบในประเทศไทยจะต้องทำแบบทดสอบ GED Ready ให้ผ่านที่ 155 คะแนนจากคะแนนเต็ม 200 คะแนน เพื่อมีสิทธิลงสอบเทียบ GED จริงได้ กฎเกณฑ์นี้เพิ่งมีการกำหนดใหม่เมื่อปี 2020 เพราะการสอบเทียบ GED จริงนั้น มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงอยู่ที่วิชาละ $75 หากผู้สอบต้องสอบหลายครั้งกว่าจะผ่านจะเป็นการสิ้นเปลือง การทำข้อสอบจำลอง GED Ready นั้นจะดูว่าผู้สอบจะทำข้อสอบจริงได้อย่างไร และจะบอกเกณฑ์คะแนนและแนวโน้มว่าจะสอบผ่านได้มากน้อยเพียงใด อีกทั้งยังประเมินให้ว่าผู้สอบควรต้องปรับปรุงในด้านใดเพิ่มเติมอีกบ้าง เพื่อช่วยให้ผู้จะสอบจริงมีความมั่นใจและพร้อมที่สุดว่าจะสอบผ่าน 


ขั้นตอนที่ 3: จัดตารางสอบเมื่อพร้อม

เมื่อน้อง ๆ มั่นใจว่าพร้อมสอบแล้ว สามารถล็อคอินเข้าเว็บไซต์ เลือกศูนย์สอบที่เดินทางได้สะดวก เลือกวันและเวลาสอบ น้อง ๆ สามารถเลือกสอบทีละวิชาหรือจะสอบทั้ง 4 วิชา พร้อมกันใน 1-2 วัน หรือในหนึ่งสัปดาห์ก็ได้ การสอบเทียบ GED มีข้อดีอีกอย่างคือ เปิดสอบทุกวัน ดังนั้น น้อง ๆ สามารถเลือกวันที่สะดวกได้เลย การสอบเทียบ GED ไม่ได้จำกัดจำนวนครั้ง ดังนั้นในกรณีที่สอบไม่ผ่าน ยังสามารถแก้ตัว ลงสอบได้ใหม่เรื่อย ๆ 


ขั้นตอนที่ 4: สอบผ่านครบทั้ง 4 วิชาและรับใบรับรองผลการ สอบเทียบ ม.6

การสอบ GED ให้ผ่าน จะต้องได้คะแนนอย่างน้อย 145 จาก คะแนนเต็ม 200 คะแนนในแต่ละวิชา เมื่อสอบครบทั้ง 4 วิชา จึงจะได้รับวุฒิและใบรับรองผลการเรียนหลังสอบผ่านประมาณ 1 สัปดาห์ ในรูปแบบวุฒิทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถใช้สมัครเข้าเรียนปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยของรัฐ หลักสูตรอินเตอร์ เช่น จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติมหิดล หรือ ม.เอกชนหลักสูตรไทยและอินเตอร์ เป็นต้น

4 ขั้นตอนไม่ยากหากต้องการคว้าวุฒิ GED ใน 2 เดือน แม้ว่าการสอบ GED ผ่านที่คะแนน 145 ก็ได้รับวุฒิ แต่ว่าคณะบางคณะและมหาวิทยาลัยบางแห่งมีการกำหนดเกณฑ์ที่ต่างกันไป บางที่กำหนดคะแนนขั้นต่ำไว้ที่ 165 คะแนน หรือกำหนดคะแนนรวม 4 วิชา ไม่ต่ำกว่า 660 เป็นต้น น้อง ๆ จึงต้องตรวจสอบรายละเอียดของคณะที่สนใจก่อนวางแผนเรื่องการสอบ

อย่าพลาดคอร์สติวเข้ม GED จากคณาจารย์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี พร้อมวิเคราะห์เจาะลึกรายบุคคลให้ถึงเป้าหมายได้อย่างมั่นใจ การันตีผ่านชัวร์ 100% สมัครเลย!

สนใจเรียนคอร์ส GED สามารถคลิกดูรายละเอียดได้ที่ www.houseofgriffin.com/courses/ติวสอบged/

ปรึกษาวางแผนการเรียนการสอบได้ที่
House of Griffin
? 0-2644-6006-7 

This image has an empty alt attribute; its file name is image.png