สมัครเรียน DDI-AU จบ 3 ปี

ข่าวดีสำหรับนักเรียน House of Griffin

เพียงใช้วุฒิ GED พร้อมคะแนน IELTS 5.5 สมัครเรียนหลักสูตรใหม่ Design & Digital Innovation (DDI) ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มุ่งเป็น “ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล ที่ประสบความสำเร็จจากการสร้างธุรกิจและนวัตกรรมในอนาคต” ได้ทันที

พร้อมรับทุนการศึกษา 50,000 บาท

 • หลักสูตรเร่งรัดจบได้ใน 3 ปี
 • เรียนรู้ทุกสกิลเพื่อเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
 • เรียนรู้กับนักธุรกิจชั้นนำจากองค์กรระดับโลก
 • Block Teaching เน้นลงมือปฏิบัติจริงกว่า 80%
 • มีพื้นที่ให้ทดลองทำธุรกิจ Startup เป็นของตัวเองระหว่างเรียน
 • ห้องเรียนแบบ Smart Classroom ผสมผสานเทคโนโลยี พร้อม co-working space

รับสมัคร วันนี้ – 15 ตุลาคม 2564
เปิดเรียน 8 พฤศจิกายน 2564
จำนวนรับ 20 คน

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. วุฒิ ม.ปลาย
  • วุฒิ ม.ปลาย ใบ ปพ.1 หรือ
  • วุฒิ GED เกณฑ์ผ่านที่ 145 คะแนน/วิชา หรือ
  • วุฒิ IGCSE 5 วิชา และ A/AS-LEVEL 3 วิชา เกรดไม่ต่ำกว่า C
 2. ผลคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5
 3. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรเพิ่มเติม >> https://ddi.au.edu/


ปรึกษาและสมัครเรียนได้ที่
House of Griffin
? 0-2644-6006-7