ยกเลิกสอบ BMAT รอบ SEP 2021

Cambridge Assessment Admissions Testing
❗️ประกาศยกเลิกสอบ BMAT รอบ SEP 2021

เหลือเพียงรอบเดียว คือ รอบ 3 NOV 2021

มหาวิทยาลัยของไทยที่ใช้คะแนน BMAT รอบ พ.ย. 2021

  • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
  • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหิดล
  • คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
  • CICM ม.ธรรมศาสตร์
  • คณะแพทยศาสตร์ สจล.
  • โครงการผลิตแพทย์ร่วม คณะแพทยศาสตร์ มศว และ ม.นอตติงแฮม สหราชอาณาจักร
  • สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มทส.
  • คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช
  • MIDS คณะทันตแพทยศาสตร์ มหิดล
  • คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น

ตรวจสอบได้ที่ https://www.admissionstesting.org/for-test-takers/bmat/bmat-november/

ปรึกษาติวสอบ-อัพสกิล BMAT ได้ที่
House of Griffin
📞 0-2644-6006-7 

This image has an empty alt attribute; its file name is image.png