มาตรการป้องกัน COVID-19 ที่ House of Griffin

ที่ House of Griffin ท่านผู้ปกครองและนักเรียนไม่ต้องกังวลเรื่องโคโรน่าไวรัส เพราะเราใส่ใจและห่วงใยทั้งนักเรียนและผู้ปกครอง ด้วยการยกระดับมาตรการป้องกัน ทำความสะอาดเป็นประจำทุกวัน และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน จากผู้ให้บริการมาตรฐานมืออาชีพ อีกทั้งคุณครูทุกท่านดูแลตนเอง พร้อมสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเรียนการสอน นักเรียนนั่งเรียนได้อย่างปลอดภัยและสบายใจ


ปรึกษาวางแผนการเรียนการสอบได้ที่
House of Griffin
📞 0-2644-6006-7 

This image has an empty alt attribute; its file name is image.png