Banner

IELTS

Click>> สอบถาม-สมัครเรียน

IELTS (International English Language Testing System) เป็นการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อหลักสูตรนานาชาติในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

House of Griffin เปิดสอนหลักสูตร IELTS ใน 3 ระดับ คือ ระดับเริ่มต้น (Brush up) ระดับพื้นฐาน (Foundation) และระดับสูง (Graduation) ซึ่งเนื้อหาจะครอบคลุมทักษะพื้นฐานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การฟัง พูดอ่าน และเขียน ไว้ในทุกระดับ

คะแนน IELTS เป็นที่ยอมรับในฐานะหลักฐานรับรองทักษะทางภาษาอังกฤษ แต่ละสถาบันหรือองค์กรจะกำหนดเกณฑ์ช่วงระดับคะแนนที่ต้องการแตกต่างกันไป ซึ่งเราให้ความมั่นใจได้ว่านักเรียนของเราจะสอบได้อยู่ในช่วงระดับคะแนนที่ 5 ถึง 6.5 หรือสูงกว่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการเรียนรู้และความพากเพียรของนักเรียน โดยควรหมั่นฝึกฝนและทำการบ้านตามที่ครูมอบหมาย รวมทั้งเข้าเรียนสม่ำเสมออีกด้วย

House of Griffin ยังได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทน IDP Education ในการรับสมัครการทดสอบ IELTS อย่างเป็นทางการ

Click>> สอบถาม-สมัครเรียน

Promotion

ปรึกษาคอร์สเตรียมสอบ IELTS ได้ที่
LINE: @houseofgriffin
Tel: 0-2644-6006-7
Click>> สอบถาม-สมัครเรียน

Phaya Thai Campus

GROUP STUDY
Type Period Test Date Timetable Status
Foundation Set B(weekend) 9 Jan 21 - 28 Mar 21 Mar 21 Download Available
Foundation Set A(weekend) 6 Feb 21 - 28 Mar 21 Apr 21 Download Available
Foundation Set A(weekend) 6 Mar 21 - 2 May 21 May 21 Download Available
Foundation Set B(weekend) 3 Apr 21 - 30 May 21 Jun 21 Download Available
Foundation Set B(weekend) 2 May 21 - 27 Jun 21 Jul 21 Download Available
Foundation Set A(weekend) 5 Jun 21 - 31 Jul 21 Aug 21 Download Available
Foundation Set A(weekend) 3 Jul 21 - 29 Aug 21 Sep 21 Download Available
Foundation Set B(weekend) 1 Aug 21 - 25 Sep 21 Oct 21 Download Available
Foundation Set B(weekend) 4 Sep 21 - 31 Oct 21 Nov 21 Download Available
Foundation Set A(weekend) 2 Oct 21 - 28 Nov 21 Dec21 Download Available
Foundation Set A(weekend) 6 Nov 21 - 26 Dec 21 Jan 22 Download Available
Foundation Set B(weekend) 4 Dec 21 - 30 Jan 22 Feb 23 Download Available
Semi Private / Private
SEMI PRIVATE / PRIVATE
Number of Student Price
1 Student 1000 Baht / Hour
2 - 4 Students 750 Baht / Hour