Banner

TOEFL+MATH MUIC

TOEFL+MATH MUIC คือ การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์

ซึ่งเป็นมาตรฐานการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่จัดขึ้นโดยวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University International College หรือ MUIC) 

House of Griffin เปิดสอนการเตรียมตัวสอบเข้า MUIC ใน 3 ระดับซึ่งในทุก level นั้นนักเรียนจะมีโอกาสในการฝึกฝนทำข้อสอบจริง (past-papers) พร้อมทั้งบรรยากาศจำลองห้องสอบเสมือนจริงและการประเมินคะแนนจากครูผู้สอนเพื่อความพร้อมก่อนเข้าสู่สนามสอบที่นี่ที่เดียวเท่านั้น! 

Brush Up Class
คือคลาสปรับพื้นฐานให้แก่นักเรียนโดยอาจารย์จะปูพื้นฐานเนื้อหาตั้งแต่แรกพร้อมทั้งการทำฝึกทำแบบฝึกหัด step by step เหมาะสำหรับนักเรียนที่ยังขาดพื้นฐานภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์โดยเมื่อผ่านในคลาสนี้แล้ว นักเรียนจะมีความพร้อมและความมั่นใจในการติวแบบเข้มข้นในหลักสูตรถัดไป 

Regular Class
คือคลาสเรียนติวเข้มข้อสอบ MUIC ที่เน้นการเจาะลึก skill ทั้งหมดที่ใช้ในการสอบรวมทั้งการตะลุยคลังข้อสอบเก่า (past-papers) กว่า 10 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ นอกจากนี้นักเรียนจะมีโอกาสได้ทำ Mock test หรือการสอบเสมือนจริง ทั้ง 2 ส่วน คือภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์อีกด้วย 

Intensive Class
คอร์สเร่งรัดนี้เหมาะสำหรับนักเรียนทีมีพื้นฐานในระดับหนึ่งและมีข้อจำกัดทางด้านเวลา โดยครูผู้สอนจะเจาะลึกและเน้นไปที่ข้อสอบเก่าเพื่อให้นักเรียนเข้าใจ pattern ของข้อสอบและตอบโจทย์ได้อย่างรวดเร็ว 

Interview Class
ในการสอบเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยมหิดลนั้น นอกจากการสอบข้อเขียนแล้ว มหาวิทยาลัยยังให้ความสำคัญกับการสอบสัมภาษณ์ House of Griffin ได้พัฒนาหลักสูตรเทคนิคสำหรับการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ ซึ่งเน้นเทคนิคในการตอบคำถามทุกรูปแบบเพื่อเตรียมควา
มั่นใจให้แก่นักเรียน
 

Promotion

Now !
คอร์สเริ่ม
6 OCT 2018 - 31 Jan 2019
Test Date 2-3 FEB 2019
 ------------------------------------------------------------
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE : @HOUSEOFGRIFFIN
หรือโทรติดค่อ 02-644-6006-7

Phaya Thai Campus

GROUP STUDY
Type Period Test Date Timetable Status
MUIC Intensive(weekend) 01 Dec 18 - 26 Jan 19 02-03 Feb 19 Download Available
MUIC Brush Up(weekend) 04 Aug 18 - 28 Oct 18 Download Available
MUIC Regular(weekend) 06 Oct 18 - 13 Jan 19 02-03 Feb 19 Download Available
MUIC Regular(weekend) 02 Jun 18 - 21 Oct 18 27 Oct 18 Download Available
Promotion

Now !
คอร์สเริ่ม
6 OCT 2018 - 31 Jan 2019
Test Date 2-3 FEB 2019
 ------------------------------------------------------------
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE : @HOUSEOFGRIFFIN
หรือโทรติดค่อ 02-644-6006-7

FAQ