Banner

TOEFL+MATH MUIC

TOEFL+MATH MUIC คือ การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์

ซึ่งเป็นมาตรฐานการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่จัดขึ้นโดยวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University International College หรือ MUIC) 

House of Griffin เปิดสอนการเตรียมตัวสอบเข้า MUIC ใน 3 ระดับซึ่งในทุก level นั้นนักเรียนจะมีโอกาสในการฝึกฝนทำข้อสอบจริง (past-papers) พร้อมทั้งบรรยากาศจำลองห้องสอบเสมือนจริงและการประเมินคะแนนจากครูผู้สอนเพื่อความพร้อมก่อนเข้าสู่สนามสอบที่นี่ที่เดียวเท่านั้น! 

Brush Up Class
คือคลาสปรับพื้นฐานให้แก่นักเรียนโดยอาจารย์จะปูพื้นฐานเนื้อหาตั้งแต่แรกพร้อมทั้งการทำฝึกทำแบบฝึกหัด step by step เหมาะสำหรับนักเรียนที่ยังขาดพื้นฐานภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์โดยเมื่อผ่านในคลาสนี้แล้ว นักเรียนจะมีความพร้อมและความมั่นใจในการติวแบบเข้มข้นในหลักสูตรถัดไป 

Regular Class
คือคลาสเรียนติวเข้มข้อสอบ MUIC ที่เน้นการเจาะลึก skill ทั้งหมดที่ใช้ในการสอบรวมทั้งการตะลุยคลังข้อสอบเก่า (past-papers) กว่า 10 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ นอกจากนี้นักเรียนจะมีโอกาสได้ทำ Mock test หรือการสอบเสมือนจริง ทั้ง 2 ส่วน คือภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์อีกด้วย 

Intensive Class
คอร์สเร่งรัดนี้เหมาะสำหรับนักเรียนทีมีพื้นฐานในระดับหนึ่งและมีข้อจำกัดทางด้านเวลา โดยครูผู้สอนจะเจาะลึกและเน้นไปที่ข้อสอบเก่าเพื่อให้นักเรียนเข้าใจ pattern ของข้อสอบและตอบโจทย์ได้อย่างรวดเร็ว 

Interview Class
ในการสอบเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยมหิดลนั้น นอกจากการสอบข้อเขียนแล้ว มหาวิทยาลัยยังให้ความสำคัญกับการสอบสัมภาษณ์ House of Griffin ได้พัฒนาหลักสูตรเทคนิคสำหรับการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ ซึ่งเน้นเทคนิคในการตอบคำถามทุกรูปแบบเพื่อเตรียมควา
มั่นใจให้แก่นักเรียน
 

Promotion

อย่าพลาด กับงาน “PATHWAY TO MUIC” งานแนะแนวเตรียมตัวสอบเข้า MUIC มหิดลอินเตอร์ ครั้งที่ 15 จัดโดย House of Griffin สถาบันอันดับหนึ่งติวเข้ามหิดลอินเตอร์ ในวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 งานมี 2 รอบ รอบเช้า เวลา 10:00-12:00 น. และรอบบ่าย 13:30-15:30 น. ณ House of Griffin พญาไท

Phaya Thai Campus

GROUP STUDY
Type Period Test Date Timetable Status
MUIC Regular(weekend) 06 Oct 18 - 26 Jan 19 02-03 Feb 19 Download Available
MUIC Intensive(weekend) 01 Dec 18 - 26 Jan 19 02-03 Feb 19 Download Available
MUIC Brush Up(weekend) 04 Aug 18 - 28 Oct 18 Download Available
MUIC Regular(weekend) 02 Jun 18 - 21 Oct 18 27 Oct 18 Download Available
MUIC Intensive(weekend) 04 Aug 18 - 29 Sep 18 27 Oct 18 Download Available
Promotion

อย่าพลาด กับงาน “PATHWAY TO MUIC” งานแนะแนวเตรียมตัวสอบเข้า MUIC มหิดลอินเตอร์ ครั้งที่ 15 จัดโดย House of Griffin สถาบันอันดับหนึ่งติวเข้ามหิดลอินเตอร์ ในวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 งานมี 2 รอบ รอบเช้า เวลา 10:00-12:00 น. และรอบบ่าย 13:30-15:30 น. ณ House of Griffin พญาไท

FAQ