Banner

MUIDS

House of Griffin เป็นผู้นำในการเตรียมตัวนักเรียนสอบเข้า MUIDS

Mahidol University International School (MUIDS) คือ โรงเรียนสาธิตนานาชาติแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งอยู่ที่ศาลายา เป็นโรงเรียนอินเตอร์หลักสูตรอเมริกันแนวหน้าของประเทศไทยที่มีความแข็งแกร่งทั้งในด้านภาษา คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และมีสาขาวิชาให้นักเรียนเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจ ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนเพิ่มเติม www.muids.mahidol.ac.th 

การสอบเข้า MUIDS นักเรียนต้องสอบดังนี้

1. TOEFL ITP เป็นข้อสอบวัดระดับความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ 3 ทักษะ ได้แก่ listening, reading, structure ต้องผ่านที่ 450 คะแนน

2. Essay writing test เป็นข้อสอบวัดทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เขียนตามหัวข้อที่ได้รับ จำนวน 200-250 คำผ่านที่ 2.5 เต็ม 4 คะแนน

3. MAP Test เป็นการทำข้อสอบผ่านคอมพิวเตอร์ วัดความสามารถทางด้าน reading, language usage, mathematics โดยข้อสอบจะเรียงลำดับจากข้อง่าย หากผู้เข้าสอบตอบคำถามถูกต้อง ข้อถัดไปจะถูกปรับเป็นข้อที่ยากขึ้น แต่หากตอบผิด ข้อถัดไปจะถูกปรับให้ง่ายลง โดยข้อสอบมีประมาณ 43-53 ข้อ ใช้ระยะเวลาในการทำสอบ 45-60 นาทีผ่านที่ 8-12 คะแนน

4. Interview การสอบสัมภาษณ์ เพื่อวัดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 4 คะแนน ผ่านที่ 2 คะแนน เกณฑ์ในการให้คะแนนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของครูผู้สัมภาษณ์

คอร์สสำหรับเตรียมความพร้อมนักเรียนของ House of Griffin นั้น จะจัดสอนให้สอดคล้องกับรูปแบบการสอบของ MUIDS ดังนี้
MUIDS TOEFL ITP and TWE Essay โดยแบ่งเป็น Structure & Essay และ Reading & Listening
MUIDS Math (for MAP-TEST)
* Interview

นักเรียนที่มุ่งเป้าหมายเรียนที่ MUIDS ควรต้องมีการเตรียมตัวอย่างดี เพราะไม่ใช่เพียงแต่สอบเข้าได้ แต่เพื่อปูพื้นฐานในการเรียนต่อ High School ได้อย่างราบรื่น โดยเฉพาะนักเรียนที่เรียนในระบบโรงเรียนไทยมา ควรมีการเตรียมตัวแต่เนิ่นๆ โดยสามารถนัดหมายเพื่อพูดคุยสอบถามกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนการศึกษาของโรงเรียนเพื่อรับทราบข้อมูลประกอบการตัดสินใจเรียนต่อและการเตรียมตัวอย่างเป็นขั้นตอนค่ะ

ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 นี้ โรงเรียน House of Griffin ขอเชิญท่านผู้ปกครองและนักเรียนร่วมฟังแนะแนวการศึกษา MUIDS ในเวลา 10:00-12:00 น. ณ โรงเรียน House of Griffin โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ 

______________________________________________________
สอบถามคอร์สเรียนและงานแนะแนว โทร. 0-2644-6006-7
LINE ID: @houseofgriffin
 

Promotion

สอบเข้าสาธิตมหิดลอินเตอร์ หรือ MUIDS เพื่อศึกษาต่อในดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนแบบนานาชาติที่เน้นใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ทาง House of Griffin มีคร์อสหลักสูตรและเทคนิคการติวเข้มเพื่อใช้ในการสอบเข้าศึกษาต่อ จากรุ่นสู่รุ่น และการเตรียมตัวในระหว่างศึกษาต่อ MUIDS
______________________
สอบถามคอร์สเรียนและงานแนะแนว
โทร.
 0-2644-6006-7
LINE ID: @houseofgriffin

Phaya Thai Campus

GROUP STUDY
Type Period Test Date Timetable Status
MUIDS Brush up(weekend) 4 May 19 - 2 Jun 19 Download Available
MUIDS Brush up(weekend) 3 Aug 19 - 1 Sep 19 Download Available
MUIDS Regular(weekend) 7 Sep 19 - 1 Dec 19 Download Available
MUIDS Regular(weekend) 8 Jun 19 - 22 Sep 19 Sep 19 Download Available
MUIDS Regular Gr.2(weekend) 8 Jun 19 - 14 Sep 19 Sep 19 Download Available
Promotion

สอบเข้าสาธิตมหิดลอินเตอร์ หรือ MUIDS เพื่อศึกษาต่อในดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนแบบนานาชาติที่เน้นใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ทาง House of Griffin มีคร์อสหลักสูตรและเทคนิคการติวเข้มเพื่อใช้ในการสอบเข้าศึกษาต่อ จากรุ่นสู่รุ่น และการเตรียมตัวในระหว่างศึกษาต่อ MUIDS
______________________
สอบถามคอร์สเรียนและงานแนะแนว
โทร.
 0-2644-6006-7
LINE ID: @houseofgriffin

FAQ