Banner

MUIDS

House of Griffin เป็นผู้นำในการเตรียมตัวนักเรียนสอบเข้า MUIDS

Mahidol University International School (MUIDS) คือ โรงเรียนสาธิตนานาชาติแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งอยู่ที่ศาลายา เป็นโรงเรียนอินเตอร์หลักสูตรอเมริกันแนวหน้าของประเทศไทยที่มีความแข็งแกร่งทั้งในด้านภาษา คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และมีสาขาวิชาให้นักเรียนเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจ ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนเพิ่มเติม www.muids.mahidol.ac.th 

การสอบเข้า MUIDS นักเรียนต้องสอบดังนี้

1. TOEFL ITP เป็นข้อสอบวัดระดับความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ 3 ทักษะ ได้แก่ listening, reading, structure ต้องผ่านที่ 450 คะแนน

2. Essay writing test เป็นข้อสอบวัดทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เขียนตามหัวข้อที่ได้รับ จำนวน 200-250 คำผ่านที่ 2.5 เต็ม 4 คะแนน

3. MAP Test เป็นการทำข้อสอบผ่านคอมพิวเตอร์ วัดความสามารถทางด้าน reading, language usage, mathematics โดยข้อสอบจะเรียงลำดับจากข้อง่าย หากผู้เข้าสอบตอบคำถามถูกต้อง ข้อถัดไปจะถูกปรับเป็นข้อที่ยากขึ้น แต่หากตอบผิด ข้อถัดไปจะถูกปรับให้ง่ายลง โดยข้อสอบมีประมาณ 43-53 ข้อ ใช้ระยะเวลาในการทำสอบ 45-60 นาทีผ่านที่ 8-12 คะแนน

4. Interview การสอบสัมภาษณ์ เพื่อวัดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 4 คะแนน ผ่านที่ 2 คะแนน เกณฑ์ในการให้คะแนนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของครูผู้สัมภาษณ์

คอร์สสำหรับเตรียมความพร้อมนักเรียนของ House of Griffin นั้น จะจัดสอนให้สอดคล้องกับรูปแบบการสอบของ MUIDS ดังนี้
MUIDS TOEFL ITP and TWE Essay โดยแบ่งเป็น Structure & Essay และ Reading & Listening
MUIDS Math (for MAP-TEST)
* Interview

นักเรียนที่มุ่งเป้าหมายเรียนที่ MUIDS ควรต้องมีการเตรียมตัวอย่างดี เพราะไม่ใช่เพียงแต่สอบเข้าได้ แต่เพื่อปูพื้นฐานในการเรียนต่อ High School ได้อย่างราบรื่น โดยเฉพาะนักเรียนที่เรียนในระบบโรงเรียนไทยมา ควรมีการเตรียมตัวแต่เนิ่นๆ โดยสามารถนัดหมายเพื่อพูดคุยสอบถามกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนการศึกษาของโรงเรียนเพื่อรับทราบข้อมูลประกอบการตัดสินใจเรียนต่อและการเตรียมตัวอย่างเป็นขั้นตอนค่ะ

ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 นี้ โรงเรียน House of Griffin ขอเชิญท่านผู้ปกครองและนักเรียนร่วมฟังแนะแนวการศึกษา MUIDS ในเวลา 10:00-12:00 น. ณ โรงเรียน House of Griffin โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ 

______________________________________________________
สอบถามคอร์สเรียนและงานแนะแนว โทร. 0-2644-6006-7
LINE ID: @houseofgriffin
 

Promotion

กลับมาอีกครั้งกับงานสัมมนาแนะแนวขั้นตอนการเตรียมตัวสอบเข้าสาธิตมหิดลอินเตอร์ หรือ MUIDS ครั้งที่ 2 ซึ่งสำหรับในครั้งที่ผ่านมา โรงเรียนต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมงานกันอย่างล้นหลาม และยังมีผู้สนใจต้องการรับทราบข้อมูลอีกจำนวนมาก โรงเรียน House of Griffin จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมงาน “Guideline to MUIDS # 2” เพื่อร่วมแชร์ข้อมูลทำไมต้องเรียนอินเตอร์ พร้อมขั้นตอนในการเตรียมตัวสอบเข้า MUIDS ให้สำเร็จ ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 10:00-12:00 น. ณ โรงเรียน House of Griffin อาคาร CP Tower 3 ติดBTS พญาไท สำรองที่นั่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ https://goo.gl/forms/LEPdj4iS2zT3wGtP2 

 

Phaya Thai Campus

GROUP STUDY
Type Period Test Date Timetable Status
MUIDS Brush Up(weekend) 06 Oct 18 - 10 Nov 18 Download Available
MUIDS Regular Gr.2(weekend) 10 Jun 18 - 23 Sep 18 Download Available
MUIDS Regular(weekend) 10 Jun 18 - 22 Sep 18 Download Available
MUIDS Regular(weekend) 11 Nov 18 - 16 Mar 19 23-24 Mar 19 Download Available
MUIDS Intensive(weekend) 06 Jan 19 - 17 Mar 19 23-24 Mar 19 Download Available
MUIDS Brush Up(weekend) 04 Aug 18 - 01 Sep 18 Download Available
MUIDS Intensive(weekend) 06 Oct 18 - 25 Nov 18 08-09 Dec 18 Download Available
MUIDS Regular(weekend) 01 Sep 18 - 02 Dec 18 08-09 Dec 18 Download Available
Promotion

กลับมาอีกครั้งกับงานสัมมนาแนะแนวขั้นตอนการเตรียมตัวสอบเข้าสาธิตมหิดลอินเตอร์ หรือ MUIDS ครั้งที่ 2 ซึ่งสำหรับในครั้งที่ผ่านมา โรงเรียนต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมงานกันอย่างล้นหลาม และยังมีผู้สนใจต้องการรับทราบข้อมูลอีกจำนวนมาก โรงเรียน House of Griffin จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมงาน “Guideline to MUIDS # 2” เพื่อร่วมแชร์ข้อมูลทำไมต้องเรียนอินเตอร์ พร้อมขั้นตอนในการเตรียมตัวสอบเข้า MUIDS ให้สำเร็จ ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 10:00-12:00 น. ณ โรงเรียน House of Griffin อาคาร CP Tower 3 ติดBTS พญาไท สำรองที่นั่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ https://goo.gl/forms/LEPdj4iS2zT3wGtP2 

 

FAQ