Banner

SAT

Click>> สอบถาม-สมัครเรียน

Event: SAT Mock Exam
Date: 1 Feb 2020
Time: 8:00-15:00
Venue: Room 301, House of Griffin
Click >>
Registration  


SAT คืออะไร

SAT เป็นข้อสอบมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาที่ใช้วัดทักษะและการใช้เหตุผล เพื่อเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่การเรียนระดับอุดมศึกษา ข้อสอบมี 2 ส่วน คะแนนรวมเต็ม 1,600 คะแนน คือ
1. Mathematics (800 คะแนน)
2. Reading and Writing (800 คะแนน)
 
ส่วนการสอบ Essay ให้เลือกว่าจะสอบหรือไม่ก็ได้ มหาวิทยาลัยภาคอินเตอร์ในไทยใช้ผลสอบ SAT พิจารณาประกอบการรับเข้าศึกษา บางคณะพิจารณาจากคะแนนรวม หรือบางคณะต้องการคะแนนแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้น
 
SAT เปิดสอบเป็นรอบ ช่วงเดือนมีนาคม พฤษภาคม มิถุนายน ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม บางรอบเปิดสอบทั้ง SAT I และ SAT Subject Test บางรอบเปิดแค่ Subject Test นักเรียนสามารถเช็คข้อมูลวันสอบได้จาก www.collegeboard.org หรือสอบถามได้ที่ House of Griffin

เรียน SAT ที่ House of Griffin

At the House of Griffin, we understand that students tend to worry over their knowledge of English vocabulary. However, with the anticipated support by Ms.Tina who specializes in Vocabulary Building along with other devoted teachers, we assure you that your understanding on English vocabulary, reading comprehension and Math skills will improve dramatically. Furthermore, in order to prepare you for the SAT, we offer 2 courses as follows:

SAT Foundation
เหมาะสำหรับนักเรียนที่เตรียมตัวสอบ SAT ทำความคุ้นเคยกับโจทย์ที่มีความสอดคล้องกับข้อสอบจริง เพื่อเพิ่มพื้นฐานทักษะความรู้เบื้องต้นในแต่ละเนื้อหาวิชาให้แน่นขึ้น และเตรียมพร้อมสู่การทำโจทย์ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น

SAT Graduation
เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานความรู้ดี เน้นการเรียนแบบเข้มข้น เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ในการทำข้อสอบให้ทันเวลาและถูกต้องแม่นยำ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการตะลุยโจทย์ที่ยากและซับซ้อน เตรียมพร้อมสู่การสอบจริง

วิชาที่สอน
SAT I English (Critical Reading + Writing & Language)
SAT I Mathematics
SAT II Mathematics Level 1
SAT II Mathematics Level 2        
SAT II Physics                
SAT II Chemistry            
SAT II Biology

ทำไมต้องเรียน SAT ที่ House of Griffin

- เรียนกับครูผู้เชี่ยวชาญข้อสอบ SAT โดยเฉพาะ ประสบการณ์สอนยาวนาน ส่งนักเรียนผ่านเข้ารียน CU, TU Inter จากรุ่นสู่รุ่น
- คอร์สสอนสด เรียนกลุ่ม
- เน้นเทคนิคประหยัดเวลา เพราะข้อสอบให้เวลาที่ค่อนข้างจำกัด
- เน้นคิดวิเคราะห์แบบ Logical Thinking ให้สอดคล้องกับการทำข้อสอบ
- มีการทำ SAT Mock Exam ฝึกซ้อมจากแนวข้อสอบและบรรยากาศเสมือนจริง เพื่อเตรียมพร้อมนักเรียนก่อนลงสู่สนามสอบจริง
- One Stop Service ทั้งการเรียน สมัครสอบ และติดตามผล
- ทีม Education Planner พร้อมให้คำแนะนำการเรียนต่อหลักสูตรอินเตอร์ 

Click>> สอบถาม-สมัครเรียน


ดู Video Clip คุย ค้น โจทย์ NEW SAT คลิกที่นี่

Promotion

Event: SAT Mock Exam
Date: 1 Feb 2020
Time: 8:00-15:00
Venue: Room 301, House of Griffin
Click >> 
Registration 
--------------------
ปรึกษาคอร์สเตรียมสอบ SAT
LINE: @houseofgriffin
TEL: 0-2644-6006-7
Click>> สอบถาม-สมัครเรียน

 

Phaya Thai Campus

GROUP STUDY
Type Period Test Date Timetable Status
Foundation & Graduation (weekend) 1 Dec 19 - 9 May 20 - Download Available
Foundation & Graduation (weekend) 5 Oct 19 - 7 Mar 20 14 Mar 20 Download Available
Intensive (weekday) 5 Feb 20 - 9 Mar 20 14 Mar 20 Download Available
Intensive(weekday) 9 Jun 20 - 21 Jul 20 29 Aug 20 Download Available
Foundation & Graduation (weekend) 6 Jun 20 - 27 Sep 20 3 Oct 20 Download Available
Intensive (weekday) 4 Nov 20 - 1 Dec 20 5 Dec 20 Download Available
Foundation & Graduation (weekend) 1 Aug 20 - 29 Nov 20 5 Dec 20 Download Available
Semi Private / Private
SEMI PRIVATE / PRIVATE
Number of Student Price
1 student 1,000 Baht